Kierunek lekarski - Kraków

Kierunek lekarski - Kraków

Kierunek lekarski - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

kierunek lekarski

Odkryj kierunek kierunek lekarski w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Kierunek Lekarski studia Kraków | woj. małopolskie

Dla kogo ten kierunek
Studia na kierunku lekarskim to prawdziwe wyzwanie. Oznacza to, że nauka na tym kierunku nie jest dedykowana dla wszystkich osób, które kończą szkoły średnie. Podjęcie studiów na kierunku lekarskim musi wiązać się z bardzo dużą odpowiedzialnością. Dziś lekarze są jedną z tych grup zawodowych, które cieszą się największym zaufaniem społecznym, bowiem to oni wspierają nasze zdrowie, dają pomoc w chorobie i towarzyszą nam w rekonwalescencji.
To lekarze w dużej mierze przyczyniają się do poprawy funkcjonowania społeczeństw. Marzysz, aby zostać jednym z nich? Bycie wrażliwym na los innych ludzi to jednak jeszcze zbyt mało, by podjąć studia lekarskie. Aby zasilić listy osób przyjętych, musisz posiadać przede wszystkim rozległą wiedzę z zakresu biologii i fizyki, którą będziesz poszerzać już do końca życia. Zatem już dziś przeanalizuj wszystkie plusy i minusy rozpoczęcia nauki na kierunku lekarskim, by w przyszłości uniknąć potencjalnych rozczarowań.
 
Program studiów i gdzie studiować
Uczelnie w Krakowie oczywiście mają w swojej ofercie studia lekarskie, jednak nie jest ona aż tak bogata, jak w przypadku innych kierunków studiów. Oznacza to, że tylko najlepsze ośrodki akademickie podjęły się kształcenia przyszłych pokoleń lekarzy, a to będzie świadczyć o jakości świadczonych przez nich usług medycznych. Zatem studia na kierunku lekarskim w Krakowie możesz rozpocząć oczywiście na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Programy kształcenia tych uczelni mogą się nieznacznie różnić, jednak ich naczelną ideą jest wykształcenie jak najlepszych profesjonalistów.
Przed studentami kierunku lekarskiego rozciąga się kilka lat bardzo intensywnej nauki, ponieważ będą oni dogłębnie poznawać zagadnienia związane z anatomią i fizjologią człowieka, patofizjologiami, biochemią, genetyką itd. W trakcie kształcenia studenci wybierać będą także wiodącą specjalność. Każda osoba, która decyduje się na podjęcie studiów medycznych, musi mieć świadomość, że czas jej nauki nie dobiega końca wraz z przystąpieniem do Państwowego Egzaminu Lekarskiego. Lekarze to prestiżowa grupa zawodowa, jednak to nie tylko przywileje, lecz także obowiązki, a jednym z nich jest nieustanne kształcenie się przez cały czas trwania kariery zawodowej, ponieważ medycyna to wciąż rozwijająca się dyscyplina.

Praca po studiach
W Polsce wciąż potrzebni są specjaliści z zakresu ochrony zdrowia, zatem absolwenci kierunku lekarskiego nie muszą się martwić o zatrudnienie – zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Na abiturientów krakowskich uczelni czeka praca w różnego rodzaju placówkach podstawowej, jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej, w szpitalach i klinikach, placówkach sanitarno-epidemiologicznych, czy instytucjach badawczych.
Absolwenci kierunku lekarskiego posiadają specjalistyczną wiedzę, która pozwoli im stabilny rozwój kariery zawodowej. Jednak wiedza i umiejętności przyszłych lekarzy to nie wszystko. Każdy, kto decyduje się na rozpoczęcie studiów na tym kierunku, musi cechować się dużą wrażliwością, empatią i otwartością i zdolnością do jasnej komunikacji.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK KIERUNEK LEKARSKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Krakowie?

Studia medyczne w Krakowie na kierunku lekarskim są wyjątkowo wymagające. Kandydaci już na poziomie rekrutacji powinni zaprezentować jak najbardziej wszechstronne umiejętności. Liczba miejsc jest na ogół bardzo ogranicza, a chętnych bardzo dużo. Zatem to wiedza jest w tej rozgrywce najbardziej konkurencyjnym towarem.
Aby mieć szansę na zasilenie list osób przyjętych, to podczas egzaminu maturalnego musisz obligatoryjnie zdawać przedmioty takie jak: biologia, chemia i matematyka. Pamiętaj o tym, że zdawanie tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym może być jednym gwarantem, że osiągniesz sukces podczas procedury rekrutacyjnej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim w Krakowie?

Powiedzenie, że studia na kierunku lekarskim są łatwe, to zdecydowanie zbyt mało. To studia, które wymagają poświecenia i wiele czasu bardzo intensywnej nauki. Nauka w trybie stacjonarnym może stanowić pewne ułatwienie dla studentów, którzy spotykają się regularnie na zajęciach podczas trwania tygodnia i nie muszą uiszczać żadnych opłat za czesne. Jednak w ofercie krakowskich uczelni pojawiła się także możliwość podjęcia nauki na kierunku lekarskim w trybie niestacjonarnym. To dobre rozwiązanie dla tych osób, które marzą o studiach, ale z różnych przyczyn nie mogą uczęszczać na zajęcia w tygodniu, ponieważ w ramach trybu zaocznego organizowane są weekendowe zjazdy naukowe. Trzeba jednak pamiętać, że studia niestacjonarne są płatne.

 

Program kształcenia i przedmioty

Program kształcenia na studiach na kierunku lekarskim ma bardzo rozbudowany charakter. Studenci muszą zapoznać z wieloma aspektami medycyny ogólnej i fizjologii człowieka, tak by później wykorzystywać tę wiedzę podczas nauki specjalizacyjnej. Podstawowe przedmioty, na które będą uczęszczać wszystkie osoby kształcące się, to przykładowo:

 • anatomia z embriologią;
 • fizjologia człowieka;
 • genetyka z biologią molekularną;
 • biochemia.

To tylko przykłady podstawowych przedmiotów, bez których nie byłaby możliwa dalsza nauka różnych dziedzin medycyny. Studenci kierunku lekarskiego będą bowiem sukcesywnie poznawać zagadnienia związane z chirurgią, neurologią, kardiologią, ortopedią itd. Absolwent kierunku lekarskiego musi mieć wszechstronną wiedzę, która będzie stanowić o jego profesjonalizmie. Studia w Krakowie nie wiążą się jedynie z uczęszczaniem na wykłady i przyswajaniem suchej wiedzy. Studenci uczestniczyć będą w szeregu ćwiczeń praktycznych i laboratoriów, które kształcić będą ich specjalistyczne umiejętności medyczne.

Absolwent kierunku lekarskiego to osoba, której wiedza i umiejętności stanowią trzon wykształcenia. Jednak profesjonalni lekarze powinni dysponować także szeregiem kompetencji miękkich związanych z jak najlepszą komunikacją z resztą personelu medycznego, pacjentem i jego najbliższym otoczeniem.

 
Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKI KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK LEKARSKI KRAKÓW STUDIA ZAOCZNE

 

kierunek lekarski studia Kraków


Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Krakowie?

Studia w Krakowie na kierunku lekarskim należą do niewielkiego grona kierunków jednostopniowych. Dzieje się dlatego, że pierwsze trzy lata nauki mają charakter ogólny i studenci nie posiadają wtedy jeszcze odpowiednich kwalifikacji, by rozpocząć studia w zawodzie. Kolejną cechą różniącą studia lekarskie od innych kierunków studiów jest to, że trwają one o rok dłużej. Oznacza to w praktyce, że na kierunku lekarskim będziesz się kształcić przez 6 lat. Zakończenie nauki wiążę się z przystąpieniem do Państwowego Egzaminu Lekarskiego. Uzyskanie na nim pomyślnych wyników sprawi, że będziesz mógł w pełni rozwijać swoją karierę zawodową.


Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek lekarski w Krakowie?

Lekarze to jedna z tych grup zawodowych, która cieszy się wyjątkowym zaufaniem społecznym i prestiżem. Jeżeli myślisz o rozpoczęciu tych studiów tylko ze względu na te aspekty, to zastanów się, czy w istocie chcesz poświęcić dla tego całe swoje życie. Zawód lekarza powinien być wybierany przede wszystkim na wewnętrzne poczucie powołania – jeżeli nie dostrzegasz go u siebie, to nie będą to studia stworzone dla ciebie. Dodatkowo studia medyczne są niezwykle angażujące intelektualnie. Zatem, aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, już dziś odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka biologii, chemii i matematyki nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?
 • Czy zawsze fascynowało cię funkcjonowanie ludzkiego organizmu?
 • Czy chciałbyś realizować się w prestiżowym zawodzie, który jednocześnie wymaga ogromnego poświęcenia i zaangażowania?
 • Czy potrafisz działać pod presją i nie boisz się zawodowych wyzwań?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz twierdząco na te pytania (a zwłaszcza na pierwsze!) to znaczy, że studia na kierunku lekarskim są dla ciebie stworzone. Twoją podstawową bronią podczas procedury rekrutacyjnej są wyłącznie wyniki z egzaminu maturalnego. To na ich podstawie tworzone są listy osób przyjętych, na których widnieją oczywiście nazwiska tylko najlepszych kandydatów. Zatem, aby stać się jednym z nich, przygotowania do matury musisz zacząć już dziś. Jakie przedmioty powinny znaleźć się w kręgu twoich zainteresowań? Obligatoryjnie musisz zdawać:

 • biologię;
 • chemię;
 • matematykę.

W przypadku studiów na kierunku lekarskim w Krakowie wymagania są bardzo jasno sprecyzowane. Wszystkie te przedmioty mają taką samą wagę, co oznacza, że mają takie samo znaczenie rekrutacyjne. Jeżeli nauka nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu i lubisz poszerzać swoją wiedzę, to dobrym rozwiązaniem może być udział w olimpiadzie przedmiotowej. Laureaci i finaliści na tego typu konkursów znajdują się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku lekarskim rozważ takie olimpiady jak:

 • Olimpiada Biologiczna, Chemiczna lub Matematyczna;
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości;
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej.

Ostatni etap rekrutacji jest również bardzo ważny, ponieważ wiąże się z terminowym składaniem wszystkich dokumentów. Na ogół w pierwszej kolejności musisz dostarczyć teczkę, w której znajdą się zdjęcia do legitymacji, skany dowodu osobistego oraz świadectwo maturalne. W przypadku studiów medycznych bardzo ważne jest także terminowe wykonanie badań oraz opinia wydana przez lekarza medycyny pracy, który określa, czy jesteś zdolny do wykonywania tego trudnego zawodu. Nie zaniedbaj wszystkich tych elementów!

zasady rekrutacji na studia

 

kierunek lekarski studia Kraków

 

Jaka praca po studiach na Kierunku Lekarskim w Krakowie?

Zanim absolwenci kierunku lekarskiego przystąpią do pracy, muszą najpierw otrzymać pozytywne wyniki z Państwowego Egzaminu Lekarskiego. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, mogą oni już w pełni rozwijać swoją karierę zawodową. Lekarze stanowią jedną z najbardziej prestiżowych grup zawodowych. Swoją pracę mogą oni podjąć zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej – wszystko to dzięki internacjonalistycznym modelom kształcenia i intensywnej nauce języka obcego. Studia w Krakowie to gwarant rzetelnej wiedzy, która w przyszłości przełoży się na stabilną pracę.
Abiturienci kierunku lekarskiego mogą rozwijać swoją karierę w różnego rodzaju placówkach ochrony zdrowia – mogą tam zdobywać oni niezwykle cenne doświadczenie. Będą to podstawowe i specjalistyczne poradnie, prywatne praktyki lekarskie, klinki oraz szpitale. Każdy z absolwentów może dalej rozwijać swoje kształcenie w różnego rodzaju instytucjach badawczo-rozwojowych. To idealne miejsca dla osób, które chciałby prowadzić różnego rodzaju badania, ściśle związane z medyczną i dyscyplinami jej pokrewnymi.

 

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie to nie tylko prestiż, ale i ciężka praca.
 
Wie o tym Patrycja, studentka piątego roku:

Czas spędzony na nauce, nieprzespane noce, stres związany z trudnymi egzaminami... Zdecydowanie studia lekarskie nie są łatwe. Jednak ja od zawsze wiedziałam, że nie wyobrażam sobie siebie w innym miejscu. Chcę profesjonalnie pomagać ludziom i wiem, że trudy nauki przybliżą mnie do realizacji tych marzeń.

KIERUNKI MEDYCZNE W KRAKOWIE

Rozwiń

 


 

 

Komentarze (0)