Kierunek lekarski - Kraków

Kierunek lekarski - Kraków

Kierunek lekarski - Kraków
Dodaj do ulubionych

16.08.2023

Kierunek Lekarski studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Kierunek lekarski w Krakowie to 6-letnie studia (jednolite magisterskie). Absolwenci zyskują możliwość odbycia stażu podyplomowego oraz zdania Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na kierunku lekarskim w Krakowie w 2023 r. zaczynają się od 46000 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w Krakowie rozpocznie się 15 maja 2023 r. i potrwa do 29 września 2023 r. | Kierunek lekarski (medycyna) Kraków - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku lekarskim mają charakter dyscyplinarny, dzięki czemu studenci otrzymują wykształcenie z zakresu nauk medycznych, biologicznych i ścisłych. W programie studiów znajdują się przedmioty związane m.in. z genetyką, chorobami wewnętrznymi. czy farmakologią. W trakcie nauki studenci kierunku lekarskiego odbywają praktyki w klinikach czy szpitalach, co daje im cenne doświadczenie zawodowe.

Studenci kierunku lekarskiego mają wiele perspektyw w związku z przyszłą pracą w zawodzie. Po ukończeniu studiów i zdaniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego, przyszli lekarze wybierają wśród specjalizacji takich jak: anestezjologia, chirurgia, kardiologia czy ginekologia. Absolwenci kierunku lekarskiego mogą znaleźć pracę nie tylko w szpitalach i klinikach, ale też w instytucjach badawczych i na uczelniach medycznych.

 

Uczelnie

W Krakowie kierunek lekarski możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Lekarski UJ) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku lekarskim w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 46000 zł do 52000 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku lekarskim w Krakowie >

 

czytaj dalej wszystko o Kierunek lekarski - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek KIERUNEK LEKARSKI (medycyna)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Kierunek lekarski (medycyna) stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na Kierunek Lekarski w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, matematyka.

Studia medyczne w Krakowie na kierunku lekarskim są wyjątkowo wymagające. Kandydaci już na poziomie rekrutacji powinni zaprezentować jak najbardziej wszechstronne umiejętności. Liczba miejsc jest na ogół bardzo ogranicza, a chętnych bardzo dużo. Zatem to wiedza jest w tej rozgrywce najbardziej konkurencyjnym towarem.
Aby mieć szansę na zasilenie list osób przyjętych, to podczas egzaminu maturalnego musisz obligatoryjnie zdawać przedmioty takie jak: biologia, chemia i matematyka. Pamiętaj o tym, że zdawanie tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym może być jednym gwarantem, że osiągniesz sukces podczas procedury rekrutacyjnej.
 

Kierunek lekarski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z trzech przedmiotów spośród: biologia, chemia oraz matematyka albo fizyka. dowiedz się więcej

Rekrutacja na kierunek lekarski w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Krakowie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować kierunek lekarski w Krakowie

Studia na kierunku lekarskim można podjąć w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na jednej krakowskiej uczelni publicznej – Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ponadto kierunek lekarski w trybie stacjonarnym oferuje także jedna uczelnia niepubliczna w Krakowie – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Gdzie studiować kierunek lekarski bezpłatnie w Krakowie

Bezpłatną naukę na kierunku lekarskim oferuje jedna uczelnia publiczna w Krakowie – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Taką naukę można podjąć tylko w trybie stacjonarnym.

Gdzie studiować kierunek lekarski niestacjonarnie w Krakowie

Niestacjonarne studia na kierunku lekarskim oferuje tylko jedna uczelnia publiczna w Krakowie – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Dowiedz się więcej kierunek lekarski w Krakowie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Krakowie

Niestacjonarne studia w Krakowie na kierunku lekarskim są płatne, a ceny za jeden rok akademicki wahają się od 46000 zł do 52000 zł. ceny - kierunek lekarski Kraków >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety żadna z krakowskich szkół wyższych nie oferuje kandydatom na studia na kierunku lekarskim możliwości bezpłatnej nauki w trybie niestacjonarnym.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku
Studenci kierunku lekarskiego rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, biologicznych oraz chemicznych. Ponadto nauczą się udzielania pierwszej pomocy, diagnostyki oraz wdrażania odpowiedniej terapii. W ramach kształcenia rozwiną kompetencje miękkie i nauczą się współpracy z pacjentem i jego bliskimi.

Kierunek lekarski należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrany był przez ponad 21 tys. kandydatów (o 603 mniej niż rok wcześniej).

Wśród krakowskich uczelni publicznych kierunek lekarski znałazł się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (ponad 1,8 tys. zgłoszeń).

 

 
Praca po studiach
Po ukończeniu studiów i odbyciu stażu podyplomowego można przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, którego zdanie umożliwia ubieganie się o prawo do wykonywania zawodu lekarza. Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, ośrodkach naukowo-badawczych, firmach farmaceutycznych oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych.
W Polsce wciąż potrzebni są specjaliści z zakresu ochrony zdrowia, zatem absolwenci kierunku lekarskiego nie muszą się martwić o zatrudnienie – zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Na absolwentów krakowskich uczelni czeka praca w różnego rodzaju placówkach podstawowej, jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej, w szpitalach i klinikach, placówkach sanitarno-epidemiologicznych, czy instytucjach badawczych.
Absolwenci kierunku lekarskiego posiadają specjalistyczną wiedzę, która pozwoli im stabilny rozwój kariery zawodowej. Jednak wiedza i umiejętności przyszłych lekarzy to nie wszystko. Każdy, kto decyduje się na rozpoczęcie studiów na tym kierunku, musi cechować się dużą wrażliwością, empatią i otwartością i zdolnością do jasnej komunikacji.
 

Program kształcenia i przedmioty

Program kształcenia na studiach na kierunku lekarskim ma bardzo rozbudowany charakter. Studenci muszą zapoznać z wieloma aspektami medycyny ogólnej i fizjologii człowieka, tak by później wykorzystywać tę wiedzę podczas nauki specjalizacyjnej.

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

To tylko przykłady podstawowych przedmiotów, bez których nie byłaby możliwa dalsza nauka różnych dziedzin medycyny. Studenci kierunku lekarskiego będą bowiem sukcesywnie poznawać zagadnienia związane z chirurgią, neurologią, kardiologią, ortopedią itd. Absolwent kierunku lekarskiego musi mieć wszechstronną wiedzę, która będzie stanowić o jego profesjonalizmie.

Studia w Krakowie nie wiążą się jedynie z uczęszczaniem na wykłady i przyswajaniem suchej wiedzy. Studenci uczestniczyć będą w szeregu ćwiczeń praktycznych i laboratoriów, które kształcić będą ich specjalistyczne umiejętności medyczne.

Absolwent kierunku lekarskiego to osoba, której wiedza i umiejętności stanowią trzon wykształcenia. Jednak profesjonalni lekarze powinni dysponować także szeregiem kompetencji miękkich związanych z jak najlepszą komunikacją z resztą personelu medycznego, pacjentem i jego najbliższym otoczeniem.

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku lekarskim Zazwyczaj trwają 6 lat i są podzielone na dwie fazy: podstawową i kliniczną. Podczas pierwszych trzech lat studenci kierunku lekarskiego uczą się m.in. anatomii, biochemii, fizjologii, patologii, farmakologii, mikrobiologii i innych podstawowych nauk medycznych. W tym czasie studenci uczestniczą m.in. w zajęciach laboratoryjnych, symulacjach medycznych i ćwiczeniach praktycznych, a także przygotowują się do tworzenia rzetelnej dokumentacji medycznej.

W drugiej fazie studiów, czyli podczas ostatnich trzech lat, studenci kierunków uczestniczą w zajęciach klinicznych, w których zdobywają praktyczne doświadczenie w różnych dziedzinach medycyny, takich jak np. chirurgia, pediatria, onkologia, kardiologia i wiele innych. Przyszli lekarze maja szansę uczyć się także podczas praktyk w szpitalach i przychodniach, co pozwala im poznać różne aspekty pracy lekarza. Podczas nauki studenci zdobywają także wiedzę z zakresu m.in. etyki, prawa medycznego, psychologii i socjologii, a nawet komunikacji społecznej.

Po ukończeniu studiów na kierunku lekarskim absolwenci muszą zdać Lekarski Egzamin Państwowy, który pozwoli im otrzymać tytuł lekarza oraz uprawnienia do wykonywania zawodu. Osoby, które otrzymały pozytywny wynik z egzaminu, mogą podjąć pracę np. w szpitalach, przychodniach czy klinikach lub otworzyć własną praktykę lekarską.

 

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 240 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UJ oraz uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 46000 zł do 52000 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek lekarski - uczelnie w Krakowie

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona. Uczelnie przyjmują kandydatów w ramach postępowania kwalifikacyjnego, w którego trakcie tworzona jest lista rankingowa, będąca podstawą do przyjęcia lub odrzucenia kandydata.

Limity miejsc na kierunku lekarskim w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 240

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studenci stacjonarni uczelni publicznych nie muszą płacić za możliwość uczenia się. Nie dotyczy to jednak studentów niestacjonarnych uczelni publicznych oraz studentów prywatnych szkół wyższych, którzy zazwyczaj za studia muszą zazwyczaj zapłacić.

Kierunek lekarski (medycyna) studia Kraków - ceny 2023

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – 52000 zł
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 46000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na wybrane kierunki kandydaci mogą poznać dzięki informacjom publikowanym przez uczelnie w systemie IRK lub ERK. Informacje dotyczące listy osób zakwalifikowanych oraz liczby punktów uzyskanych przez kandydatów publikowane są w prywatnych profilach w określonym przez uczelnię terminie.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na wybrane kierunki kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście w siedzibie uczelni lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej lub tradycyjnej). Preferowana forma doręczenia kompletu dokumentów może być inna dla każdej szkoły wyższej, dlatego warto zapoznać się z indywidualnymi wymogami rekrutacyjnymi poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Wyniki rekrutacji na studia uczelnie indywidualnie publikują w prywatnych profilach kandydatów w systemach IRK oraz ERK. Informacje te dotyczą nie tylko tego, czy dany kandydat zakwalifikował się na wybrany kierunek, ale również liczby zdobytych przez niego punktów i zajmowanego przez niego miejsca rankingowego.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – od 18.07.2023 do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Kierunku lekarskim?

Studia na Kierunku lekarskim to jedyna forma przygotowania do wykonywania tak ważnego i prestiżowego zawodu. Proces kształcenia jest długi i intensywny, ale trudno aby było inaczej, kiedy mówimy o przyszłych lekarzach. Poruszając temat wynagrodzeń, należy pamiętać o tym, że zarobki uzależnione są od istotnych czynników; od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy i specjalizacji. Ile zatem zarabiają absolwenci Kierunku lekarskiego?

Średnie zarobki absolwentów Kierunku lekarskiego w 2023 roku:

 • lekarz rezydent – 4500 złotych

 

Czy warto iść na Kierunek lekarski?

Kierunek lekarski to propozycja kształcenia dla osób ambitnych, cierpliwych i wytrwałych, ponieważ materiału do zrealizowania jest dużo, a studia prowadzone w systemie jednolitych magisterskich trwają sześć lat. Kierunek lekarski, pomimo tego, że cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów, jest kierunkiem wymagającym, którego nie można wybrać bez namysłu oraz odpowiednich wyników uzyskanych z egzaminów maturalnych, a ponadto należy pamiętać o tym, że droga do wykonywania upragnionego zawodu nie kończy się wraz z otrzymaniem dyplomu.

 

Gdzie warto studiować Kierunek lekarski?

Kandydaci na studia w Krakowie nie muszą obawiać się bólu głowy spowodowanego podejmowaniem decyzji o wyborze odpowiedniej uczelni. W stolicy Małopolski tylko dwie uczelnie oferują kształcenie na Kierunku lekarskim.

Kierunek lekarski studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński

Kierunek lekarski studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Krakowie:

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

Program studiów i przedmioty

Studenci Kierunku lekarskiego zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Zaznajamiają się między innymi z budową i funkcjami organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, objawami i przebiegiem chorób, sposobami postępowania diagnostycznego, czy też społecznymi i prawnymi uwarunkowaniami wykonywania zawodu lekarza. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia z embriologią
 • genetyka z biologią molekularną
 • patologia
 • choroby wewnętrzne
 • socjologia medycyny

 

Uczelnie w Krakowie - kierunek kierunek lekarski (medycyna):

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Lekarski UJ) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na Kierunku Lekarskim w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie to nie tylko prestiż, ale i ciężka praca.
 
Wie o tym Patrycja, studentka piątego roku:

Czas spędzony na nauce, nieprzespane noce, stres związany z trudnymi egzaminami... Zdecydowanie studia lekarskie nie są łatwe. Jednak ja od zawsze wiedziałam, że nie wyobrażam sobie siebie w innym miejscu. Chcę profesjonalnie pomagać ludziom i wiem, że trudy nauki przybliżą mnie do realizacji tych marzeń.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kierunek lekarski (medycyna) Kraków studia jednolite magisterskie


Kierunki medyczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia