Ochrona środowiska - Poznań

Ochrona środowiska - Poznań

Ochrona środowiska - Poznań
Dodaj do ulubionych

14.02.2023

Ochrona środowiska studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku ochrona środowiska w Poznaniu to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku ochrona środowiska w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu ochronę środowiska możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP) w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Biologii UAM).
 
Opis kierunku
Studenci kierunku ochrona środowiska zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu ekotoksykologii, bioinformatyki, mikrobiologii i hydrobiologii. Ponadto nauczą się podejmowania działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Dowiedzą się także jak dokonywać analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz poznają zasady planowania przestrzennego.
Wśród poznańskich uczelni publicznych ochrona środowiska znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (3 osób na miejsce)
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ochrona środowiska w uczelniach publicznych są bezpłatne.
 
Praca po studiach
Po ukończeniu studiów można podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, instytucjach administracji państwowej, jednostkach naukowo-badawczych, organizacjach pozarządowych oraz w firmach konsultingowych i doradczych.

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ochrona środowiska w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ochrona środowiska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Żeby dostać się na studia biologiczne na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, należy największą wagę przyłożyć do zgłębienia wiedzy przyrodniczej i chemicznej, a następnie udowodnić swoje szerokie kompetencje na egzaminie maturalnym. Dla większości uczelni w Poznaniu wynik z rozszerzonej matury właśnie z tych przedmiotów będzie decydował o kolejności przyjęć na studia.

Warto, abyś pamiętał, że procedury rekrutacyjne mogą różnić się w zależności od wybranej uczelni, a także ulegać pewnym zmianom na przestrzeni czasu. Dlatego aby być w pełni świadomym aplikantem na studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, należy na bieżąco sprawdzać ustalenia widniejące na stronie internetowej danej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ochrona środowiska w Poznaniu

Jak wyglądają studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu

W dobie rozwiniętego przemysłu, transportu, podróżowania i po prostu życia, ludzkość trochę zapomniała o planecie. Ciągły wzrost emisji dwutlenku węgla do atmosfery, wpływa niezwykle niekorzystnie na naturę, urbanizacja wspomaga wycinkę drzew, a nasze codzienne wybory (nawet te proste, w sklepie) oddziałują negatywnie na Ziemię.

Wszystkie te działania, doprowadziły do sytuacji, w której musimy ponownie zadbać o naszą planetę, ograniczyć produkcję plastiku, zamienić samochody spalinowe na elektryczne oraz wprowadzić ekologiczne rozwiązania do naszego życia. Na szczęście, trend eko ma tendencję wzrostową i nawet największe korporacje świata, takie jak Google czy McDonald’s, stawiają ekologię na pierwszym miejscu.

Coraz częściej, zwykły Kowalski zaczyna segregować śmieci, a zwykłą plastikową słomkę zamienia na papierową lub metalową. Młodzi ludzie są coraz bardziej świadomi, że nawet małe działania mają olbrzymi wpływ na środowisko. Dlatego studia na kierunku ochrona środowiska, przeżywają prawdziwe oblężenie. Kandydaci na uczelnie wyższe rozumiejąc potrzeby planety, wybierają ten kierunek, by jak najlepiej chronić to, co najważniejsze – Ziemię.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student na kierunku ochrona środowiska dowie się jak opisywać i scharakteryzować zjawiska zachodzące w przyrodzie, biorąc pod uwagę aspekty biologiczne, chemiczne i fizyczne. Pozna, jak analizować i rozwiązywać problemy w zakresie ochrony środowiska oraz ma ogólną wiedzę o istotach żywych, ich funkcji i relacjach. Wie czym jest geologia, geomorfologia oraz gleboznawstwo.

Student ochrony środowiska ma także dużą wiedzę na temat potencjału przyrody, a w trakcie studiów poznaje teorię z zakresu podstawowych metod, narzędzi i technik, służących jej ochronie i kształtowaniu. Wie także, czym są podstawowe materiały wykorzystywane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich. Zna się także na ekonomii i gospodarce, wpływającej na uwarunkowania w przyrodzie.

 

Umiejętności

Po studiach na kierunku ochrona środowiska, słuchacz będzie wiedział jak w sposób odpowiedni wykorzystywać uzyskaną wiedzę. Ponadto, ze zrozumieniem będzie wykorzystywał bazy danych, będzie potrafił też dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać z nich wnioski. Dowie się, jak przygotować standardowe pismo, poświęcone ochronie przyrody, w języku polskim i obcym. Absolwent tego kierunku, będzie umiał pracować w grupie, ale również poradzi sobie jako jednostka.

Nie poprzestanie na pozyskanej wiedzy – doskonale zda sobie sprawę, że należy pogłębiać wiedzę, a po studiach, będzie uczestniczył w szkoleniach i seminariach poświęconych ochronie środowiska. Absolwent ochrony środowiska będzie trafnie dokonywał analizy ekonomicznej z zakresu tematu swoich studiów, oraz będzie wiedział jak racjonalnie gospodarować jej zasobami.

 

Kompetencje społeczne

Po opuszczeniu murów swojej uczelni, student ochrony środowiska będzie znał ograniczenia swojej wiedzy, a także nie poprzestanie na dotychczasowej nauce. Będzie pogłębiał swoją wiedzę. Później, uświadomi sobie, jak duża odpowiedzialność na nim spoczywa, a wszelkie decyzje, będzie podejmował z rozwagą, po uprzedniej analizie. Jako inżynier ochrony środowiska, będzie wiedział jak myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów na ochronie środowiska w Poznaniu jest tak skonstruowany, aby absolwent po zakończeniu studiów miał pełną wiedzę o ich przedmiocie. Były student będzie profesjonalny w swoim działaniu, a wszelkie decyzje podejmowane w ramach swojej pracy, będzie podejmował w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie.

Ponadto, przygotowany program studiów rozwinie w nim pewność siebie, co ułatwi późniejszą pracę. Problemy otaczającego środowiska nie będą dla niego przeszkodą – będzie w sposób racjonalny radził sobie z przeszkodami. W trakcie praktycznych zajęć terenowych, student dowie się jak rozpoznawać zanieczyszczenie wód, gleby i powietrza w określonym stopniu oraz będzie znał ich interpretację.

Dzięki studiom, słuchacz pozna metody eliminacji lub ograniczania szkodliwej działalności człowieka – pozna rodzaje energii odnawialnej, sposoby radzenia sobie z odpadami oraz redukcją smogu w atmosferze.

 

Przykładowe przedmioty na kierunku ochrona środowiska:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydat, zastanawiający się, czy te studia są dla niego, musi odpowiedzieć sobie na kilka pytań: czy lubię przyrodę? Czy los zwierząt zagrożonych wyginięciem nie jest mi obojętny? Czy chciałbym przeciwdziałać szkodliwej działalności człowieka w zakresie ochrony środowiska?

Jeśli na powyższe pytania kandydat odpowiedział twierdząco, kierunek ten może być doskonałym wyborem! Dobrze jest także, by przyszły student lubił chemię i biologię – w oparciu o te przedmioty realizowany jest późniejszy program nauczania adeptów ochrony środowiska.

Ile trwają studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Poznaniu można podzielić na węższą grupę studiów jednolitych magisterskich oraz szerszą takich, które można podzielić na dwa komplementarne etapy, składające się na swego rodzaju całość.

Ochrona środowiska w Poznaniu należy do tej drugiej grupy, co w praktyce oznacza, że kandydaci, dla których będzie to pierwsze starcie ze szkolnictwem wyższym lub którzy nie posiadają wyższego wykształcenia, będą musieli poświęcić trzy lata lub trzy i pół roku na ukończenie studiów oraz, co za tym idzie, otrzymanie dyplomu licencjata lub inżyniera.

Ukończenie magisterskich studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona środowiska zajmie kandydatom jedynie półtora roku lub dwa lata, a w znacznym stopniu zwiększy ich kompetencje i zdolności do bycia kompetentnym pracownikiem współczesnego rynku pracy.

Ochrona środowiska w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier / magister

Jaka praca po studiach na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu?

Po studiach na kierunku ochrona środowiska, absolwent ma niemal nieograniczone możliwości podjęcia pracy i rozwoju. Wśród placówek, w których można podjąć pracę, bez wątpienia można wymienić na pierwszym miejscu wszelkiego rodzaju parki krajobrazowe i narodowe – bowiem, absolwenci tego kierunku są najbardziej poszukiwani właśnie przez takie miejsca. Wyobraź sobie więc ośmiogodzinny tryb pracy pośród zieleni i zwierząt. Brzmi dobrze, prawda?

Miejscami, w których również sprawdzi się absolwent ochrony środowiska są stanowiska administracyjne, gdzie można zająć się kontrolą i przestrzeganiem ustaw, reguł i przepisów. W tym przypadku należy powiedzieć, że funkcjonowanie wielu miejsc opierających się i stanowiących przepisy na temat ochrony środowiska, potrzebuje specjalistów po tym kierunku – niezbędna jest tu bowiem wiedza z zakresu biologii, mikrobiologii i chemii, by w sposób właściwy ustanawiać kolejne prawa.

Jeśli kandydat na studia interesuje się bardziej aspektem naukowym tego kierunku, dobrze jest aplikować do pracy w różnego rodzaju laboratoriach, gdzie z powodzeniem poradzi sobie absolwent ochrony, badając składy wód powierzchniowych czy powietrza.

 

Możliwości zatrudnienia po kierunku ochrona środowiska:

Wiele placówek zajmujących się przyrodą i zwierzętami, z pewnością będzie sobie cenić przyjęcie w swoje szeregi fachowca, który po ukończeniu studiów trafi pod ich skrzydła. Myśląc – ochrona przyrody – pierwsze, co przychodzi do głowy, to praca w nadleśnictwie.

Przyszły leśniczy po studiach na takim kierunku, z powodzeniem odnajdzie się, dbając o swój teren lasu, troszcząc się o zamieszkujące tam zwierzęta i rośliny. Z kolei, jeśli absolwent ochrony środowiska mieszka w mieście, może ubiegać się o pracę w ogrodach botanicznych albo w zoo. W miejscach tym potrzeba lubi z wysoko rozwiniętą empatią, ceniących sobie relację między nimi a zwierzętami bądź roślinami.

W miejscach tych, przyszły absolwent może mieć do czynienia z zagrożonymi gatunkami (co tyczy się roślin i zwierząt), zatem ważne jest, by działać tu zdecydowanie, lecz z wrodzoną wrażliwością.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Ochrona środowiska?

Absolwenci kierunku Ochrona środowiska mają szerokie możliwości podjęcia pracy i rozwoju. Mogą podjąć prace w parkach krajobrazowych i narodowych, laboratoriach, jednostkach administracji i samorządu terytorialnego. Jak wyglądają zarobki absolwentów Ochrony środowiska i czym się zajmują?

 

Specjalista ds. konsultingu

Absolwenci Ochrony środowiska mogą pracować jako specjaliści do spraw konsultingu w firmach konsultingowych lub przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska. Na co dzień zajmują się analizą działalności firmy, a następnie wdrażaniem nowej strategii. Odpowiadają również za organizację spraw gospodarczych i technicznych swoich klientów, mając głównie na celu dobro środowiska. Dodatkowe obowiązki zależą od ukończonej specjalizacji. Mediana zarobków 7370 zł brutto.

 

Pracownik samorządowy

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą zatrudnić się w administracji lub placówkach rządowych i samorządowych. Pracownik samorządowy może pracować w wielu działach danego urzędu jednak najczęściej pracuje właśnie w dziale ochrony środowiska. Odpowiada za udzielanie pozwoleń bądź odrzucaniem wniosków, a także ich analizowaniem. Pracownik samorządowy jest zobowiązany do spełniania prawa dotyczącego ochrony środowiska w naszym kraju więc może udzielać pozwolenia lub nie np. na wycinkę drzew. Mediana zarobków wynosi około 5660 zł brutto.

 

Specjalista ds. ochrony środowiska

Jak sama nazwa stanowiska wskazuje, odpowiada on za kontrolę i ochronę środowiska. Udziela pozwoleń na ingerencję w środowisko naturalne. Kontroluje również działania firm i czy prawidłowo utylizują odpady produkcyjne, które mogą być groźne dla środowiska naturalnego. Specjalista do spraw ochrony środowiska bierze również udział w przetargach, które dotyczą środowiska lub zakupu sprzętu. Mediana zarobków wynosi około 5500 zł brutto.

Źródła: wynagrodzenia.pl/ interviewme.pl (luty 2023)

 

*Musisz pamiętać, że zarobki mogą się różnić między sobą, na co wpływa wiele czynników. Wahania w stawkach zależą od wykształcenia, dodatkowych kursów, stażu pracy, doświadczenia, wielkości firmy oraz miejsca pracy – wynagrodzenie często różni się w zależności od województwa czy miasta. Bardzo często oznacza to, że im większe miasto, tym lepiej płatna praca.

 

Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oferuje 35 miejsc, a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 45 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ochrona środowiska w Poznaniu:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Ochrona środowiska studia stacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Ochrona środowiska studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu

 

Limity miejsc

O przyjęciu kandydatów na wybrane studia decyduje lista rankingowa. Rekrutacja na określone kierunki przeprowadzana jest w ramach limitu miejsc, dlatego przyjmowani są kandydaci, którzy zdobyli najwyższe wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Limity miejsc na kierunku ochrona środowiska w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 45
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: 35

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Za studia stacjonarne w uczelniach publicznych nie trzeba płacić. Nie dotyczy to jednak studentów niestacjonarnych lub studentów, którzy uczą się w prywatnych szkołach wyższych – taka możliwość studiowania jest płatna.

W Poznaniu ochronę środowiska studiować można tylko w trybie stacjonarnym w dwóch uczelniach publicznych. Oznacza to, że nauka na tym kierunku jest w tym mieście bezpłatna.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie informują kandydatów o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na studia za pomocą prywatnych profilów w systemie IRK lub ERK. Termin publikacji wyników rekrutacji jest indywidualny dla każdej szkoły wyższej. Dzięki temu kandydaci mogą dowiedzieć się, które miejsce zajęli na liście rankingowej, a także, ile punktów zdobyli.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 18.07.2022
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w wyznaczonym przez szkołę wyższą terminie. Można zrobić to osobiście, doręczając kompletny zestaw bezpośrednio do siedziby uczelni. Niektóre szkoły wyższe dopuszczają także możliwość wysłania pliku za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne kandydatów zazwyczaj po ogłoszeniu listy rankingowej. Kandydaci mają przeważnie kilka dni na dostarczenie wymaganych dokumentów do siedziby uczelni. Osoby, które spóźnią się lub dostarczą niekompletny zestaw dokumentów, mogą zostać skreślone z listy zakwalifikowanych kandydatów.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – od 18.07.2022 do 22.07.2022
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – od 18.07.2022 do 19.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek ochrona środowiska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Biologii UAM) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ochrona środowiska w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ochrona środowiska w Poznaniu

Proces rekrutacji

Na większości poznańskich uczelni, proces rekrutacji wygląda podobnie, jednak zalecamy, by przed wysłaniem swoich dokumentów sprawdzić osobiście na odpowiedniej stronie internetowej uczeni, jak wygląda proces rekrutacji i jakie przedmioty są brane pod uwagę.

W większości przypadków, należy wypełnić wniosek kandydata na stronie internetowej uczelni, oraz uiścić opłatę rekrutacyjną. W każdej szkole wyższej obowiązuje jednak ta sama zasada – terminowość! Należy pamiętać, by odpowiednie dokumenty złożyć w terminie podanym przez uczelnię – w przeciwnym razie kandydat zostanie skreślony z listy studentów!

Wymagane dokumenty

Polecamy sprawdzić osobiście, jakie dokumenty są wymagane na danej uczelni, w większości przypadków są to jednak:

 • Wypełniony wniosek kandydata i uiszczona opłata rekrutacyjna
 • Świadectwo dojrzałości
 • Wynik matury
 • Formularz RODO

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

ochrona środowiska studia

studia biologiczne i przyrodnicze w Poznaniu

studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu?

Zastanawia cię, jaką renomą cieszą się studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, gdyż coraz poważniej rozważasz aplikację właśnie na nie? Najpewniej opinie innych studentów rozwieją twoje wątpliwości.

Katarzyna, studentka pierwszego roku studiów na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, mówi:

„Odkąd pamiętam, podziwiałam otaczającą mnie naturę i byłam wyjątkowo wrażliwa na losy przyrody. Ponadto bardzo lubiłam biologię i chemię, a więc wysoki wynik z matury z tych przedmiotów nikogo nie zdziwił. Przez długi czas nie wiedziałam, jaki kierunek studiów chciałabym podjąć, jednak ostatecznie stanęło na Ochronie środowiska w moim rodzinnym, ukochanym miejscu – Poznaniu. Nie wybrałabym inaczej, gdybym miała zrobić to ponownie!”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska Poznań studia i stopnia

Ochrona środowiska Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ochrona środowiska Poznań studia stacjonarne

Kierunki ochrona środowiska w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski