Ochrona środowiska - Poznań

Ochrona środowiska - Poznań

Ochrona środowiska - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

ochrona środowiska

Odkryj kierunek ochrona środowiska w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Ochrona środowiska studia Poznań | woj. wielkopolskie

Coraz prężniej rozwijająca się gospodarka, a co za tym idzie, działalność przemysłowa człowieka niesie za sobą ogrom oczywistych udogodnień dla każdego, przeciętnego zjadacza chleba. Powszechność transportu publicznego, zarobki pozwalające niemal każdemu na posiadanie własnego samochodu, fabryki produkujące maszyny i urządzenia wykorzystywane w gospodarstwie domowym – mało kto myśli o wadach wszystkich tych czynników.

Zwiększenie emisji gazów cieplarnianych i innych produktów ubocznych przemysłowej działalności człowieka powoduje nieodwracalne szkody w przyrodzie. Masowa wycinka lasów pod produkcję drewnianych mebli i innych elementów codziennego życia sprawia, że powietrze wokół nas staje się coraz bardziej toksyczne.

Coraz bardziej powszechne staje się również ginięcie zagrożonych gatunków zwierząt, których naturalne środowisko życia zostało naruszone przez skutki masowej urbanizacji. W związku z tym zapotrzebowanie na zaangażowanych w niesienie pomocy bezbronnemu środowisku naturalnemu absolwentów Ochrony środowiska wciąż rośnie.

 

Czego się nauczysz na studiach

Nauka w ramach Ochrony środowiska w Poznaniu będzie oscylowała głównie wokół przyswojenia niezbędnej wiedzy biologicznej, chemicznej, biotechnologicznej i pokrewnej w celu jak najlepszego zrozumienia problemów otaczającego środowiska. A przecież właśnie zrozumienie jest kluczowe do wdrażania odpowiednich działań prewencyjnych.

 

Dla kogo te studia

Zastanawiasz się, czy posiadane przez ciebie predyspozycje osobiste, zainteresowania oraz osiągnięcia naukowe będą adekwatne i studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu odpowiedzą na twoje potrzeby? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, warto byłoby przedstawić sylwetkę idealnego kandydata na ten kierunek.

Powinien się on charakteryzować przede wszystkim umiłowaniem do przedmiotów przyrodniczych oraz otaczającej go przyrody. Ponadto warto, aby posiadał w sobie spore pokłady wrażliwości i chęci do podjęcia działań ochronnych względem środowiska. Jeśli czujesz, że powyższy opis pasuje do ciebie, nie wahaj się dłużej i aplikuj na Ochronę środowiska w Poznaniu!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W POZNANIU JEST KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ochrona środowiska w Poznaniu?

     Żeby dostać się na studia biologiczne na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, należy największą wagę przyłożyć do zgłębienia wiedzy przyrodniczej i chemicznej, a następnie udowodnić swoje szerokie kompetencje na egzaminie maturalnym. Dla większości uczelni w Poznaniu wynik z rozszerzonej matury właśnie z tych przedmiotów będzie decydował o kolejności przyjęć na studia.

     Warto, abyś pamiętał, że procedury rekrutacyjne mogą różnić się w zależności od wybranej uczelni, a także ulegać pewnym zmianom na przestrzeni czasu. Dlatego aby być w pełni świadomym aplikantem na studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, należy na bieżąco sprawdzać ustalenia widniejące na stronie internetowej danej uczelni.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Harmonogram rekrutacji +

     Osoby, które poważnie myślą o rozpoczęciu kształcenia na studiach na kierunku ochrona środowiska, swoją przygodę z rekrutacją powinny zacząć od szczegółowego prześledzenia jej harmonogramu. Konkretne informacje na jego temat znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Ogólne terminy kwalifikacji pozostają jednak podobne niezależnie od wybranej uczelni. Przyszli studenci mogą rejestrować się na wybrane przez siebie kierunki już na przełomie maja i kwietnia.

     Warto mieć świadomość, że w Polsce nie obowiązuje kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów uzyskanych podczas egzaminów maturalnych. Studia w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska cieszą się od wielu lat niegasnącą popularnością. O tym, kto znalazł się na listach osób przyjętych, kandydaci dowiadują się mniej więcej w połowie lipca, czyli niedługo po ogłoszeniu wyników maturalnych.

     W harmonogramach rekrutacji uczelnie uwzględniają także dodatkowe etapy kwalifikacji na te kierunki studiów, na które nie zostały wypełnione limity miejsc. Oznacza to, że maturzyści jeszcze w sierpniu, a nawet we wrześniu dostają szansę, by wziąć udział w dodatkowej rekrutacji.

     Dokumenty rekrutacyjne +

     Dostanie się na studia w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska stanowi dopiero początek drogi rekrutacyjnej. Kolejnym ważnym etapem jest czas składania dokumentów. Pamiętaj, by dostarczyć je terminowo, ponieważ jedynie to uchroni cię od skreślenia z list osób przyjętych na studia. Każda uczelnia indywidualnie ustala, co konkretnie powinno znaleźć się w takim zestawie dokumentów, ich trzon jest jednak bardzo podobny. Pośród dostarczanych przez ciebie dokumentów powinny się zatem znaleźć:

     • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
     • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
     • aktualna fotografia;
     • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
     • różnego rodzaju podpisane umowy.
     • Pamiętaj, żeby szczegółowych informacji szukać na stronach konkretnych ośrodków akademickich.

     Opłaty rekrutacyjne +

     Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji na studia na kierunek ochrona środowiska, musisz uiścić opłatę rekrutacyjną. Obowiązuje ona na niemal wszystkich uczelniach w Polsce. Waha się ona od 85 do nawet 150 złotych w zależności od kierunku. Pamiętaj, by uiścić ją terminowo, liczy się bowiem czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania. Opłatę rekrutacyjną zrobisz za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Pamiętaj, by potwierdzenie przelewu dostarczyć także do dziekanatu uczelni.

     Przedmioty kwalifikacyjne +

     Kierunki studiów takie jak ochrona środowiska mają profil ścisły. W praktyce oznacza to, że kandydaci, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji na ten kierunek, powinni wykazać się rozległą wiedzą z tych dyscyplin już na poziomie kwalifikacji. W praktyce oznacza to, że przedmioty, z których warto bardzo dobrze się przygotować to przykładowo: biologia, chemia, matematyka, czy nawet geografia. Pamiętaj, by część wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym, ponieważ to znacznie uatrakcyjni twoją kandydaturę.

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

     Uczelnie w Poznaniu indywidualnie ustalają swoje wewnętrzne przeliczniki punktów kwalifikacyjnych. Dokładnych informacji na ich temat szukaj na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy bowiem od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowane w procedurze rekrutacyjnej. Każdy kierunek studiów wiąże się ze zdawaniem innych przedmiotów. W przypadku kierunków ścisłych będą to przykładowo przedmioty takie jak biologia, czy matematyka. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

     Olimpiady oraz konkursy +

     Miłośnicy nauk ścisłych i osoby, którym los naszej planety nigdy nie był obojętny, powinny pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja wyłącznie dla osób, których wiedza wykracza poza ramy szkoły średniej. Warto rozważyć tę możliwość, ponieważ finaliści olimpiad stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku ochrona środowiska rozważ olimpiady takie jak:

     • Olimpiada Biologiczna;
     • Olimpiada Chemiczna;
     • Olimpiada Matematyczna;
     • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej;
     • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

     Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

     Jak wyglądają studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu

     Studia biologiczne w Poznaniu na kierunku Ochrona środowiska zagwarantują wszystkim przyszłym absolwentom uzyskanie kompetencji niezbędnych do stania się fachowcem w swojej dziedzinie oraz przyszłej pracy.

     Fundamentem pod rozwój bardziej specjalistycznych, kierunkowych umiejętności i wiedzy będzie gruntowne przypomnienie, uporządkowanie i poszerzenie posiadanych już umiejętności z zakresu chemii i biologii, które każdy z nas wyniósł z poprzednich etapów edukacji.

      

     Program studiów i przedmioty

     Wiedza teoretyczna o bioróżnorodności i wzajemnym oddziaływaniu na siebie różnych królestw organizmów pozwoli ci na odnalezienie się w kanonie przyswajanej nauki oraz zrozumienie panujących w naturze zależności, a tym samym poznania negatywnych skutków ich zaburzenia.

     Dowiesz się, na czym dokładnie polega destrukcyjność zachowań ludzkich w odniesieniu do zaburzania harmonii przyrodniczej. Poznasz skład chemiczny gazów cieplarnianych i innych produktów ubocznych przemysłowej działalności ludzkiej, wpływających niszcząco na środowisko.

     W trakcie praktycznych zajęć terenowych, które będą odbywać się regularnie w toku studiów na opisywanym kierunku, poznasz zastosowanie bioindykatorów, wskazujących na zanieczyszczenie wód gruntowych, gleby i powietrza w określonym stopniu oraz nauczysz się odpowiedniego ich interpretowania.

     Zgłębiając część teoretyczną Ochrony środowiska w Poznaniu, dowiesz się o najnowocześniejszych metodach eliminacji lub ograniczania szkodliwej działalności człowieka poprzez korzystanie z energii odnawialnej i zaostrzenie przepisów dotyczących możliwości stosowania różnych rodzajów opału.

     Jako student opisywanego kierunku, będziesz miał także okazję poobserwować starszych kolegów, którzy ukończenie studiów mają już za sobą, podczas pracy we wszelkiego rodzaju laboratoriach chemicznych, pracujących nad badaniem biologicznej części naszego życia.
     Jak sam widzisz, ogrom kwestii, które będziesz musiał przyswoić w trakcie studiów, uczyni z ciebie nie tylko wspaniałego pracownika, dbającego o jakość życia całego społeczeństwa, ale również odpowiedzialną jednostkę, troszczącą się o dobro otaczającej natury.

      

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     OCHRONA ŚRODOWISKA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

     OCHRONA ŚRODOWISKA POZNAŃ STUDIA ZAOCZNE

      

     ochrona środowiska studia Poznań

      

     Ile trwają studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu

     Kierunki studiów w Poznaniu można podzielić na węższą grupę studiów jednolitych magisterskich oraz szerszą takich, które można podzielić na dwa komplementarne etapy, składające się na swego rodzaju całość.

     Ochrona środowiska w Poznaniu należy do tej drugiej grupy, co w praktyce oznacza, że kandydaci, dla których będzie to pierwsze starcie ze szkolnictwem wyższym lub którzy nie posiadają wyższego wykształcenia, będą musieli poświęcić trzy lata na ukończenie studiów oraz, co za tym idzie, otrzymanie tytułu licencjata i uprawnień do wykonywania pracy w zawodzie.

     Ukończenie magisterskich studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona środowiska zajmie kandydatom jedynie dwa lata, a w znacznym stopniu zwiększy ich kompetencje i zdolności do bycia kompetentnym pracownikiem współczesnego rynku pracy.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     OCHRONA ŚRODOWISKA POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

     OCHRONA ŚRODOWISKA POZNAŃ STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ochrona środowiska w Poznaniu

     Uczelnie w Poznaniu, które zdecydowały się na wprowadzenie studiów na kierunku Ochrona środowiska do kanonu oferowanych przez siebie ścieżek edukacyjnych, są rządzone przez odgórne ustalenia regulaminowe, które ustalają szczegółowy przebieg studiów, regulują procedury rekrutacyjne oraz ustanawiają czas trwania określonego kierunku. Z pewnością warto je wszystkie zgłębić.

     Nikogo chyba nie dziwi, że studia przyrodnicze, do których należy także Ochrona środowiska, ustalają specyficzne procedury rekrutacyjne, w których najistotniejszą rolę odgrywa gruntowne przygotowanie z biologii i chemii – warto te przedmioty zdać na rozszerzeniu, co znacznie zwiększy szansę na wkroczenie w szeregi studentów.

      

     Proces rekrutacji i przedmioty

     Niektóre uczelnie wymagają ponadto badań lekarskich, potwierdzających zdolność kandydatów do pracy w terenie przy potencjalnych alergenach i innych substancjach mogących negatywnie wpłynąć na samopoczucie, zdrowie, a nawet życie studentów.

     Jako że Ochronę środowiska można studiować także w ramach studiów magisterskich, każdy z kandydatów na ten stopień powinien upewnić się, że oceny uzyskane z poprzedniego etapu edukacji są satysfakcjonujące.

     Bardzo ułatwiony start na studia będą mieli finaliści i laureaci ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, których nagrodą będzie stuprocentowy wynik z matury bez konieczności podchodzenia do niej, o ile nie jest konieczna do zdania matury, co nie tylko oszczędzi im sporej dawki stresu, ale również zwiększy szansę na dostanie się na wymarzony kierunek.

     Kiedy etap oczekiwania na rezultat zmagań z najważniejszymi egzaminami w twoim życiu będzie za tobą, a satysfakcja z wyników sprawi, że postanowisz aplikować na Ochronę środowiska w Poznaniu, pierwszym krokiem, jaki będziesz musiał wykonać, będzie elektroniczna rejestracja kandydatów. Za pośrednictwem strony internetowej pochwalisz się uzyskanymi rezultatami.

     Kolejnym i ostatnim już etapem będzie skompletowanie potrzebnych dokumentów. Przyda ci się fotografia o wymiarach 35X45mm, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopiami oraz poprawnie wypełniony formularz aplikacyjny.

     zasady rekrutacji na studia

      

     ochrona środowiska studia Poznań

      

     Jaka praca po studiach na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu?

     Coraz poważniej myślisz o podjęciu studiów na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, ale wciąż nie jesteś do końca przekonany, czy oferowane przez ukończenie tego kierunku możliwości zawodowe sprostają twoim oczekiwaniom? Jedno jest pewne – najwięksi miłośnicy tych studiów z pewnością odnajdą się na większości stanowisk oferowanych przez nasz rynek pracy.

     Każdy z absolwentów Ochrony środowiska w Poznaniu będzie mógł się zatrudnić w parkach krajobrazowych oraz narodowych i innych instytucjach zajmujących się bezpośrednim nadzorem i ochroną miejsc istotnych z punktu widzenia natury. Jedynym warunkiem do podjęcia takiej pracy jest zamiłowanie do spędzania dużej ilości czasu na świeżym powietrzu w terenie, wśród otaczających nas cudów przyrody. Czyli jednym słowem pracy takiej, której większość by pozazdrościła.

     Jeśli nieco bardziej interesują cię polityczne i administracyjne aspekty ochrony środowiska, w związku z czym chciałbyś zająć się kontrolowaniem samych ustaw oraz ich przestrzegania, ustalania nowych i wcielania ich w życie przez odpowiednie organy, będziesz mógł z powodzeniem poszukać pracy na stanowiskach administracyjnych, gdzie zza biurka zapanujesz nad niekorzystnym dla przyrody chaosem.

     Dla marzących o karierze naukowej po ukończeniu studiów na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, zaistnieje możliwość zatrudnienia się we wszelkiego rodzaju laboratoriach naukowych, gdzie przy pomocy odpowiednich odczynników chemicznych będziesz badał między innymi skład wód powierzchniowych, gleby, a nawet powietrza.

     Studia w Poznaniu na kierunku Ochrona środowiska zaoferują abiturientom możliwość założenia własnej działalności gospodarczej, ściśle opartej na działaniom proekologicznym. Wystarczy tylko pomysł na siebie, spora doza przedsiębiorczości i umiejętności z dziedziny zarządzania.

     Alternatyw w kwestii zawodu możliwego do podjęcia po ukończeniu studiów na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu jest jeszcze więcej i nie sposób ich wszystkich wymienić w jednym akapicie artykułu, co zwiększa szanse absolwentów na wkroczenie na wymarzoną ścieżkę kariery.

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu?

     Zastanawia cię, jaką renomą cieszą się studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, gdyż coraz poważniej rozważasz aplikację właśnie na nie? Najpewniej opinie innych studentów rozwieją twoje wątpliwości.

     Katarzyna, studentka pierwszego roku studiów na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, mówi:

     „Odkąd pamiętam, podziwiałam otaczającą mnie naturę i byłam wyjątkowo wrażliwa na losy przyrody. Ponadto bardzo lubiłam biologię i chemię, a więc wysoki wynik z matury z tych przedmiotów nikogo nie zdziwił. Przez długi czas nie wiedziałam, jaki kierunek studiów chciałabym podjąć, jednak ostatecznie stanęło na Ochronie środowiska w moim rodzinnym, ukochanym miejscu – Poznaniu. Nie wybrałabym inaczej, gdybym miała zrobić to ponownie!”

     KIERUNKI OCHRONA ŚRODOWISKA W POZNANIU

     23 Uczelnie w Poznaniu

     Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

     Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

      

      

     Komentarze (0)