Ochrona środowiska - Poznań

Ochrona środowiska - Poznań

Ochrona środowiska - Poznań

Studia w Poznaniu

ochrona środowiska

Odkryj kierunek ochrona środowiska w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Ochrona środowiska studia Poznań 2021 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku ochrona środowiska w Poznaniu to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w trybie stacjonarnym. 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oferuje 35 miejsc, a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 65 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Studenci kierunku ochrona środowiska zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu ekotoksykologii, bioinformatyki, mikrobiologii i hydrobiologii. Ponadto nauczą się podejmowania działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego. Dowiedzą się także jak dokonywać analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w przyrodzie oraz poznają zasady planowania przestrzennego.

Po ukończeniu studiów można podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, instytucjach administracji państwowej, jednostkach naukowo-badawczych, organizacjach pozarządowych oraz w firmach konsultingowych i doradczych.

 

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek ochrona środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ochrona środowiska w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ochrona środowiska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Żeby dostać się na studia biologiczne na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, należy największą wagę przyłożyć do zgłębienia wiedzy przyrodniczej i chemicznej, a następnie udowodnić swoje szerokie kompetencje na egzaminie maturalnym. Dla większości uczelni w Poznaniu wynik z rozszerzonej matury właśnie z tych przedmiotów będzie decydował o kolejności przyjęć na studia.

Warto, abyś pamiętał, że procedury rekrutacyjne mogą różnić się w zależności od wybranej uczelni, a także ulegać pewnym zmianom na przestrzeni czasu. Dlatego aby być w pełni świadomym aplikantem na studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, należy na bieżąco sprawdzać ustalenia widniejące na stronie internetowej danej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 25.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 25.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

OCHRONA ŚRODOWISKA POZNAŃ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
65
II stopnia:
27
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac. I stopnia:
35
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ochrona środowiska na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stac. I stopnia:
30
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku ochrona środowiska (2020/2021)

stacjonarne niestacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stacjonarne:
bezpłatne (limit: 65)
niestacjonarne:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu stacjonarne:
bezpłatne (limit: 35)
niestacjonarne:
-
Dowiedz się więcej

Źródło: Strony internetowe uczelni (02.07.2020)

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni klikając powyższy link "Dowiedz się więcej".

Harmonogram rekrutacji +

Osoby, które poważnie myślą o rozpoczęciu kształcenia na studiach na kierunku ochrona środowiska, swoją przygodę z rekrutacją powinny zacząć od szczegółowego prześledzenia jej harmonogramu. Konkretne informacje na jego temat znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Ogólne terminy kwalifikacji pozostają jednak podobne niezależnie od wybranej uczelni. Przyszli studenci mogą rejestrować się na wybrane przez siebie kierunki już na przełomie maja i kwietnia.

Warto mieć świadomość, że w Polsce nie obowiązuje kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów uzyskanych podczas egzaminów maturalnych. Studia w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska cieszą się od wielu lat niegasnącą popularnością. O tym, kto znalazł się na listach osób przyjętych, kandydaci dowiadują się mniej więcej w połowie lipca, czyli niedługo po ogłoszeniu wyników maturalnych.

W harmonogramach rekrutacji uczelnie uwzględniają także dodatkowe etapy kwalifikacji na te kierunki studiów, na które nie zostały wypełnione limity miejsc. Oznacza to, że maturzyści jeszcze w sierpniu, a nawet we wrześniu dostają szansę, by wziąć udział w dodatkowej rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne +

Dostanie się na studia w Poznaniu na kierunku ochrona środowiska stanowi dopiero początek drogi rekrutacyjnej. Kolejnym ważnym etapem jest czas składania dokumentów. Pamiętaj, by dostarczyć je terminowo, ponieważ jedynie to uchroni cię od skreślenia z list osób przyjętych na studia. Każda uczelnia indywidualnie ustala, co konkretnie powinno znaleźć się w takim zestawie dokumentów, ich trzon jest jednak bardzo podobny. Pośród dostarczanych przez ciebie dokumentów powinny się zatem znaleźć:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.
 • Pamiętaj, żeby szczegółowych informacji szukać na stronach konkretnych ośrodków akademickich.

Opłaty rekrutacyjne +

Jeżeli chcesz wziąć udział w rekrutacji na studia na kierunek ochrona środowiska, musisz uiścić opłatę rekrutacyjną. Obowiązuje ona na niemal wszystkich uczelniach w Polsce. Waha się ona od 85 do nawet 150 złotych w zależności od kierunku. Pamiętaj, by uiścić ją terminowo, liczy się bowiem czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania. Opłatę rekrutacyjną zrobisz za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Pamiętaj, by potwierdzenie przelewu dostarczyć także do dziekanatu uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Kierunki studiów takie jak ochrona środowiska mają profil ścisły. W praktyce oznacza to, że kandydaci, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji na ten kierunek, powinni wykazać się rozległą wiedzą z tych dyscyplin już na poziomie kwalifikacji. W praktyce oznacza to, że przedmioty, z których warto bardzo dobrze się przygotować to przykładowo: biologia, chemia, matematyka, czy nawet geografia. Pamiętaj, by część wybranych przez siebie przedmiotów zdawać na poziomie rozszerzonym, ponieważ to znacznie uatrakcyjni twoją kandydaturę.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Uczelnie w Poznaniu indywidualnie ustalają swoje wewnętrzne przeliczniki punktów kwalifikacyjnych. Dokładnych informacji na ich temat szukaj na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy bowiem od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowane w procedurze rekrutacyjnej. Każdy kierunek studiów wiąże się ze zdawaniem innych przedmiotów. W przypadku kierunków ścisłych będą to przykładowo przedmioty takie jak biologia, czy matematyka. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy +

Miłośnicy nauk ścisłych i osoby, którym los naszej planety nigdy nie był obojętny, powinny pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja wyłącznie dla osób, których wiedza wykracza poza ramy szkoły średniej. Warto rozważyć tę możliwość, ponieważ finaliści olimpiad stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku ochrona środowiska rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Biologiczna;
 • Olimpiada Chemiczna;
 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej;
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska w Poznaniu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ochrona środowiska w Poznaniu:

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Kierunki ochrona środowiska w Poznaniu

Ważne tematy

Jak wyglądają studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu

Coraz prężniej rozwijająca się gospodarka, a co za tym idzie, działalność przemysłowa człowieka niesie za sobą ogrom oczywistych udogodnień dla każdego, przeciętnego zjadacza chleba. Powszechność transportu publicznego, zarobki pozwalające niemal każdemu na posiadanie własnego samochodu, fabryki produkujące maszyny i urządzenia wykorzystywane w gospodarstwie domowym – mało kto myśli o wadach wszystkich tych czynników.

Zwiększenie emisji gazów cieplarnianych i innych produktów ubocznych przemysłowej działalności człowieka powoduje nieodwracalne szkody w przyrodzie. Masowa wycinka lasów pod produkcję drewnianych mebli i innych elementów codziennego życia sprawia, że powietrze wokół nas staje się coraz bardziej toksyczne.

Coraz bardziej powszechne staje się również ginięcie zagrożonych gatunków zwierząt, których naturalne środowisko życia zostało naruszone przez skutki masowej urbanizacji. W związku z tym zapotrzebowanie na zaangażowanych w niesienie pomocy bezbronnemu środowisku naturalnemu absolwentów Ochrony środowiska wciąż rośnie.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Nauka w ramach Ochrony środowiska w Poznaniu będzie oscylowała głównie wokół przyswojenia niezbędnej wiedzy biologicznej, chemicznej, biotechnologicznej i pokrewnej w celu jak najlepszego zrozumienia problemów otaczającego środowiska. A przecież właśnie zrozumienie jest kluczowe do wdrażania odpowiednich działań prewencyjnych.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku ochrona środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku ochrona środowiska w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 lat do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Dla kogo te studia

Zastanawiasz się, czy posiadane przez ciebie predyspozycje osobiste, zainteresowania oraz osiągnięcia naukowe będą adekwatne i studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu odpowiedzą na twoje potrzeby? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, warto byłoby przedstawić sylwetkę idealnego kandydata na ten kierunek.

Powinien się on charakteryzować przede wszystkim umiłowaniem do przedmiotów przyrodniczych oraz otaczającej go przyrody. Ponadto warto, aby posiadał w sobie spore pokłady wrażliwości i chęci do podjęcia działań ochronnych względem środowiska. Jeśli czujesz, że powyższy opis pasuje do ciebie, nie wahaj się dłużej i aplikuj na Ochronę środowiska w Poznaniu!

Studia biologiczne w Poznaniu na kierunku Ochrona środowiska zagwarantują wszystkim przyszłym absolwentom uzyskanie kompetencji niezbędnych do stania się fachowcem w swojej dziedzinie oraz przyszłej pracy.

Fundamentem pod rozwój bardziej specjalistycznych, kierunkowych umiejętności i wiedzy będzie gruntowne przypomnienie, uporządkowanie i poszerzenie posiadanych już umiejętności z zakresu chemii i biologii, które każdy z nas wyniósł z poprzednich etapów edukacji.

 

4. Program studiów i przedmioty

Wiedza teoretyczna o bioróżnorodności i wzajemnym oddziaływaniu na siebie różnych królestw organizmów pozwoli ci na odnalezienie się w kanonie przyswajanej nauki oraz zrozumienie panujących w naturze zależności, a tym samym poznania negatywnych skutków ich zaburzenia.

Dowiesz się, na czym dokładnie polega destrukcyjność zachowań ludzkich w odniesieniu do zaburzania harmonii przyrodniczej. Poznasz skład chemiczny gazów cieplarnianych i innych produktów ubocznych przemysłowej działalności ludzkiej, wpływających niszcząco na środowisko.

W trakcie praktycznych zajęć terenowych, które będą odbywać się regularnie w toku studiów na opisywanym kierunku, poznasz zastosowanie bioindykatorów, wskazujących na zanieczyszczenie wód gruntowych, gleby i powietrza w określonym stopniu oraz nauczysz się odpowiedniego ich interpretowania.

Zgłębiając część teoretyczną Ochrony środowiska w Poznaniu, dowiesz się o najnowocześniejszych metodach eliminacji lub ograniczania szkodliwej działalności człowieka poprzez korzystanie z energii odnawialnej i zaostrzenie przepisów dotyczących możliwości stosowania różnych rodzajów opału.

Jako student opisywanego kierunku, będziesz miał także okazję poobserwować starszych kolegów, którzy ukończenie studiów mają już za sobą, podczas pracy we wszelkiego rodzaju laboratoriach chemicznych, pracujących nad badaniem biologicznej części naszego życia.
Jak sam widzisz, ogrom kwestii, które będziesz musiał przyswoić w trakcie studiów, uczyni z ciebie nie tylko wspaniałego pracownika, dbającego o jakość życia całego społeczeństwa, ale również odpowiedzialną jednostkę, troszczącą się o dobro otaczającej natury.

Ile trwają studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Poznaniu można podzielić na węższą grupę studiów jednolitych magisterskich oraz szerszą takich, które można podzielić na dwa komplementarne etapy, składające się na swego rodzaju całość.

Ochrona środowiska w Poznaniu należy do tej drugiej grupy, co w praktyce oznacza, że kandydaci, dla których będzie to pierwsze starcie ze szkolnictwem wyższym lub którzy nie posiadają wyższego wykształcenia, będą musieli poświęcić trzy lata lub trzy i pół roku na ukończenie studiów oraz, co za tym idzie, otrzymanie dyplomu licencjata lub inżyniera.

Ukończenie magisterskich studiów drugiego stopnia na kierunku Ochrona środowiska zajmie kandydatom jedynie półtora roku lub dwa lata, a w znacznym stopniu zwiększy ich kompetencje i zdolności do bycia kompetentnym pracownikiem współczesnego rynku pracy.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ochrona środowiska w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu, które zdecydowały się na wprowadzenie studiów na kierunku Ochrona środowiska do kanonu oferowanych przez siebie ścieżek edukacyjnych, są rządzone przez odgórne ustalenia regulaminowe, które ustalają szczegółowy przebieg studiów, regulują procedury rekrutacyjne oraz ustanawiają czas trwania określonego kierunku. Z pewnością warto je wszystkie zgłębić.

Nikogo chyba nie dziwi, że studia przyrodnicze, do których należy także Ochrona środowiska, ustalają specyficzne procedury rekrutacyjne, w których najistotniejszą rolę odgrywa gruntowne przygotowanie z biologii i chemii – warto te przedmioty zdać na rozszerzeniu, co znacznie zwiększy szansę na wkroczenie w szeregi studentów.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Niektóre uczelnie wymagają ponadto badań lekarskich, potwierdzających zdolność kandydatów do pracy w terenie przy potencjalnych alergenach i innych substancjach mogących negatywnie wpłynąć na samopoczucie, zdrowie, a nawet życie studentów.

Jako że Ochronę środowiska można studiować także w ramach studiów magisterskich, każdy z kandydatów na ten stopień powinien upewnić się, że oceny uzyskane z poprzedniego etapu edukacji są satysfakcjonujące.

Bardzo ułatwiony start na studia będą mieli finaliści i laureaci ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, których nagrodą będzie stuprocentowy wynik z matury bez konieczności podchodzenia do niej, o ile nie jest konieczna do zdania matury, co nie tylko oszczędzi im sporej dawki stresu, ale również zwiększy szansę na dostanie się na wymarzony kierunek.

Kiedy etap oczekiwania na rezultat zmagań z najważniejszymi egzaminami w twoim życiu będzie za tobą, a satysfakcja z wyników sprawi, że postanowisz aplikować na Ochronę środowiska w Poznaniu, pierwszym krokiem, jaki będziesz musiał wykonać, będzie elektroniczna rejestracja kandydatów. Za pośrednictwem strony internetowej pochwalisz się uzyskanymi rezultatami.

Kolejnym i ostatnim już etapem będzie skompletowanie potrzebnych dokumentów. Przyda ci się fotografia o wymiarach 35X45mm, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopiami oraz poprawnie wypełniony formularz aplikacyjny.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu?

Jaka praca po studiach na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu?

Coraz poważniej myślisz o podjęciu studiów na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, ale wciąż nie jesteś do końca przekonany, czy oferowane przez ukończenie tego kierunku możliwości zawodowe sprostają twoim oczekiwaniom? Jedno jest pewne – najwięksi miłośnicy tych studiów z pewnością odnajdą się na większości stanowisk oferowanych przez nasz rynek pracy.

Każdy z absolwentów Ochrony środowiska w Poznaniu będzie mógł się zatrudnić w parkach krajobrazowych oraz narodowych i innych instytucjach zajmujących się bezpośrednim nadzorem i ochroną miejsc istotnych z punktu widzenia natury. Jedynym warunkiem do podjęcia takiej pracy jest zamiłowanie do spędzania dużej ilości czasu na świeżym powietrzu w terenie, wśród otaczających nas cudów przyrody. Czyli jednym słowem pracy takiej, której większość by pozazdrościła.

Jeśli nieco bardziej interesują cię polityczne i administracyjne aspekty ochrony środowiska, w związku z czym chciałbyś zająć się kontrolowaniem samych ustaw oraz ich przestrzegania, ustalania nowych i wcielania ich w życie przez odpowiednie organy, będziesz mógł z powodzeniem poszukać pracy na stanowiskach administracyjnych, gdzie zza biurka zapanujesz nad niekorzystnym dla przyrody chaosem.

Dla marzących o karierze naukowej po ukończeniu studiów na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, zaistnieje możliwość zatrudnienia się we wszelkiego rodzaju laboratoriach naukowych, gdzie przy pomocy odpowiednich odczynników chemicznych będziesz badał między innymi skład wód powierzchniowych, gleby, a nawet powietrza.

Studia w Poznaniu na kierunku Ochrona środowiska zaoferują absolwentom możliwość założenia własnej działalności gospodarczej, ściśle opartej na działaniom proekologicznym. Wystarczy tylko pomysł na siebie, spora doza przedsiębiorczości i umiejętności z dziedziny zarządzania.

Alternatyw w kwestii zawodu możliwego do podjęcia po ukończeniu studiów na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu jest jeszcze więcej i nie sposób ich wszystkich wymienić w jednym akapicie artykułu, co zwiększa szanse absolwentów na wkroczenie na wymarzoną ścieżkę kariery.

Jakie opinie mają studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu?

Zastanawia cię, jaką renomą cieszą się studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, gdyż coraz poważniej rozważasz aplikację właśnie na nie? Najpewniej opinie innych studentów rozwieją twoje wątpliwości.

Katarzyna, studentka pierwszego roku studiów na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, mówi:

„Odkąd pamiętam, podziwiałam otaczającą mnie naturę i byłam wyjątkowo wrażliwa na losy przyrody. Ponadto bardzo lubiłam biologię i chemię, a więc wysoki wynik z matury z tych przedmiotów nikogo nie zdziwił. Przez długi czas nie wiedziałam, jaki kierunek studiów chciałabym podjąć, jednak ostatecznie stanęło na Ochronie środowiska w moim rodzinnym, ukochanym miejscu – Poznaniu. Nie wybrałabym inaczej, gdybym miała zrobić to ponownie!”

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Komentarze (0)