Kosmetologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

12.03.2022

Kosmetologia studia 2022 – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Studia na kierunku kosmetologia w Trójmieście to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku kosmetologia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku kosmetologia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 16 marca 2022 r. i potrwa do 15 października 2022 r. | Kosmetologia Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Trójmieście kosmetologię możesz studiować w ramach kierunku na 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Kierunek kosmetologia w Trójmieście umożliwi Ci zdobycie wiedzy z zakresu kosmetologii, dermatologii, anatomii oraz zarządzania gabinetem kosmetycznym. Studenci mają okazję nabyć najważniejsze umiejętności sprowadzające się do planowania i świadomego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających na twarzy i ciało. Potrafią obsługiwać urządzenia kosmetyczne, oceniać działania kosmetyków, a także zajmować się higieną i prewencją zakażeń.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku kosmetologia w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Za naukę w uczelniach niepublicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4300 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku kosmetologia w Trójmieście >
 
Praca po studiach
Absolwenci zatrudniani są w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej, SPA, przedsiębiorstwach, które zajmują się produkcją i dystrybucją kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych, uzdrowiskach i sanatoriach, laboratoriach firm farmaceutycznych i kosmetycznych.

czytaj dalej wszystko o Kosmetologia - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek kosmetologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Kosmetologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Kosmetologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Kosmetologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Kosmetologia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie  wiążą się w wymaganiami, które są zależne między innymi od ich specyfiki. Żeby dostać się na studia medyczne w Trójmieście, takie jak na przykład Kosmetologia, musisz wykazać się doskonałą orientacją w tematyce nauk przyrodniczych podczas egzaminu maturalnego lub za pośrednictwem ocen uzyskanych na pierwszym etapie edukacji.

Należy pamiętać, że procedury rekrutacyjne mogą ulegać zmianom, a także różnić się w zależności od wybranej uczelni, dlatego postaraj się, aby być zawsze na bieżąco z aktualnymi ustaleniami, które sprawdzisz zapoznając się z regulaminem danego ośrodka akademickiego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kosmetologia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA W TRÓJMIEŚCIE?

Kierunek kosmetologia w Trójmieście jest idealny dla osób, które w życiu zawodowym chcą zajmować się pięknem i zdrowiem. W trakcie zdobywanej edukacji będziesz miał/a okazję zdobyć wiedzę z zakresu dermatologii, medycyny estetycznej, anatomii, histologii, fizjologii, biochemii, alergologii, fizjoterapii i tym podobne.

Uczęszczając na zajęcia teoretyczne i praktyczne, dowiesz się, w jaki sposób funkcjonuje organizm ludzki, poznasz tajniki ludzkiego ciała i zasady nim rządzące. Nauczysz się dobierać zabiegi do konkretnych przypadków, a także obsługiwać specjalistyczną aparaturę, która stosowana jest w kosmetologii. Po ukończeniu kształcenia będziesz w stanie wykonywać zabiegi podologiczne oraz dowiesz się, jak postępować w przypadku różnych schorzeń podologicznych. Będziesz mógł/mogła pracować w salonach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej i firmach kosmetycznych.

 

Dowiedz się więcej

studia medyczne w Trójmieście

kosmetologia studia w Gdańsku

uczelnie w Trójmieście

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku kosmetologia możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku kosmetologia w Trójmieście realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach niepublicznych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym zazwyczaj są odpłatne.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci kosmetologii uczą się opisywać i interpretować zjawiska biofizyczne, które zachodzą w organizmie pod wpływem zewnętrznych czynników fizycznych. Poznają i opisują biochemiczne mechanizmy funkcjonowania organizmu. Zgłębiają wiedzę odnoszącą się do metod wykorzystywanych do produkcji różnych form kosmetyków oraz oceny efektywności i bezpieczeństwa ich działania.

Na studiach medycznych w Trójmieście w zakresie kosmetologii będziesz miał/a okazję poznać rodzaje, właściwości i sposoby pozyskiwania substancji, których używa się do pielęgnacji ciała oraz stosowanych w technologii kosmetycznej. Poznasz budowę, funkcje i właściwości organizmu ludzkiego na poziomie komórek, tkanek, narządów oraz układów. Zgłębisz zasady dziedziczenia i choroby genetyczne, a także zrozumiesz genetyczne i środowiskowe uwarunkowania cech człowieka i etapy rozwoju osobniczego.

 

Umiejętności

Studenci kosmetologii uczą się przeprowadzać wywiad z klientem, dobierać i wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające przy uwzględnieniu wskazań i przeciwwskazań różnego rodzaju. Nauczysz się wykonywać masaż, w tym drenaż limfatyczny, oraz stosować podstawowe techniki fizykoterapeutyczne wykorzystywane w kosmetologii. Będziesz mógł/mogła rozpoznawać działania terapeutyczne leku oraz podstawowe typy reakcji alergicznych i zatruć.

Kształcenie na kierunku kosmetologia w Trójmieście ma charakter interdyscyplinarny.  Studenci uczą się obsługiwać urządzenia używane w kosmetologii, a także we właściwy sposób wykonują zabiegi kosmetyczne. Będą w stanie sporządzać podstawowe kosmetyki na bazie receptury, dokonując odpowiednich obliczeń chemicznych. Ustalają wpływ składników produktu kosmetycznego na procesy biochemiczne, które zachodzą w skórze.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci studiów medycznych na kierunku kosmetologia rozumieją potrzebę nieustannego dokształcania się, by poszczególne kompetencje były zgodne z oczekiwaniami współczesnego rynku pracy. Wykazują szacunek i troskę o dobro klienta, przestrzegają zasad etyki zawodowej, a także ustaleń prawnych odnoszących się do dziedziny kosmetologii.

Będziesz pracował zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Nauczysz się określać priorytet wykonywanego zadania, a także rozwiązywać problemy związane z zadaniami odnoszącymi się do dziedziny kosmetologii. Wszelkie obowiązki będziesz wykonywał/a przy zachowaniu bezpieczeństwa własnego i innych.

 

4. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia i siatka zajęć na kierunku kosmetologia uzależnione są od wybranej uczelni i specjalności. W trakcie zdobywanego wykształcenia nauczysz się wykonywać kosmetyki na podstawie receptury, dokonując przy tym odpowiednich obliczeń chemicznych, a także ustalać wpływ składników danego produktu kosmetycznego na procesy biochemiczne, które zachodzą w skórze.

Zdobywana wiedza będzie niezbędna do właściwego rozpoznawania stanów chorobowych. Studia medyczne umożliwią Ci zdobycie wiedzy z zakresu kosmetologii, dermatologii, anatomii oraz zarządzania gabinetem kosmetycznym. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych pracowniach kosmetycznych, laboratoryjnych, komputerowych.

 

W programie studiów na kierunku Kosmetologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizjologia i patofizjologia
 • mechanizmy starzenia się skóry
 • mikrobiologia
 • aparatura w kosmetologii
 • dermatologia
 • farmakologia w kosmetologii
 • kosmetologia pielęgnacyjna 
 • podstawy prawne funkcjonowania gabinetu kosmetycznego
 • podstawy żywienia z elementami dietetyki
 • spa i wellness/ aromaterapia

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek kosmetologia w Trójmieście jest dla tych, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób odpowiednio planować i wykonywać zabiegi kosmetyczne. To także studia dla tych, którzy chcą dowiedzieć się, na co zwracać uwagę podczas analizy składów kosmetyków oraz dobierania odpowiednich produktów, tak, by w zupełności dopasować je do potrzeb klientów.

Kandydaci powinni być otwarci, komunikatywni, empatyczni. Twoja praca będzie opierała się na kontaktach z drugim człowiekiem, zwłaszcza że niejednokrotnie będziesz doradzać klientom w zakresie prawidłowej pielęgnacji skóry. Przyszli studenci powinni odznaczać się także wysokim poczuciem estetyki. Studia medyczne w tym zakresie są odpowiednie również dla osób, które myślą o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Ile trwają studia na kierunku Kosmetologia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Ile trwają studia na kierunku Kosmetologia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Studia na kierunku kosmetologia w Trójmieście trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Kosmetologia należą do grona studiów medycznych, które można podjąć dwojako – w ramach pierwszego oraz drugiego stopnia. Od czego zależy możliwość dokonania tego wyboru? Dla przyszłych studentów, którzy dopiero rozpoczną swoją przygodę ze szkolnictwem wyższym, otworzy się możliwość podjęcia studiów pierwszego stopnia. Będą one trwały trzy lata, a każdy z absolwentów otrzyma dyplom licencjata.

Kosmetologia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA W TRÓJMIEŚCIE

Ukończenie kierunku kosmetologia wiąże się z określoną wiedzą i umiejętnościami odnoszącymi się do planowania i świadomego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających na twarzy i ciało. Absolwenci potrafią obsługiwać urządzenia kosmetyczne, oceniać działania kosmetyków, a także higienę i prewencję zakażeń. Mają wykształcenie, które obejmuje zagadnienia z dermatologii i anatomii kosmetycznej oraz zarządzania gabinetem kosmetycznym.

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą, to znaczy gabinet, który będzie oferował usługi kosmetologiczne, poprawiające zdrowie i piękno skóry, a jednocześnie samopoczucie psychiczne. Absolwenci pracują w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej, SPA, firmach produkujących kosmetyki.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Kosmetologia

 • gabinety kosmetycznych
 • centra odnowy biologicznej
 • centra SPA
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dystrybucją kosmetyków pielęgnacyjnych i kolorowych
 • kliniki zdrowia i urody
 • centra Spa & Wellness
 • salony odnowy biologicznej
 • uzdrowiska i sanatoria
 • laboratoria firm farmaceutycznych i kosmetycznych
 • działy kontroli jakości oraz marketingu

Miejsce pracy i obejmowane stanowisko bardzo często uzależnione jest od ukończonej specjalności oraz zdobywanych kompetencji.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Kosmetologia

 • kosmetolog
 • konsultant
 • dziennikarz
 • specjalista ds. kontroli jakości
 • doradca konsumenta
 • trener/szkoleniowiec

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Kosmetologia?

Po ukończeniu studiów na kierunku Kosmetologia absolwenci mogą szukać swojej pierwszej pracy związanej właśnie z kosmetologią. Absolwenci kierują swoje kroki najczęściej m.in. do gabinetów kosmetycznych, laboratoriów, klinik zdrowia i urody, SPA, a także do salonów odnowy biologicznej. Niektórzy decydują się na otworzenie własnej działalności gospodarczej i są to np. gabinety kosmetyczne. Najczęściej obejmowanymi stanowiskami pracy są np. kosmetolog, makijażysta oraz kosmetyczka. Jakie są ich codzienne obowiązki w pracy i ile średnio zarabiają miesięcznie?

 

Kosmetolog

Kosmetolog może podejmować pracę m.in. w gabinetach kosmetycznych lub prowadzić własną działalność. Jest on bardzo często mylony z zawodem kosmetyczki, jednak uprawnienia kosmetologa są znacznie szersze. Zajmuje się on wykonywaniem różnych zabiegów, nawet tych, które mogą być nieco inwazyjne jak np. peelingi złuszczające, do których wykorzystywane są silne kwasy. Kosmetolog może mieć także w swojej ofercie depilację laserową oraz zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, do których stosowany jest np. kwas hialuronowy. Mediana zarobków kosmetologa wynosi około 3500 zł brutto miesięcznie.

 

Makijażysta

Makijażyści często pracują np. w salonach kosmetycznych, teatrach lub prowadzą własną działalność. Zajmują się oni tworzeniem różnych makijaży m.in. scenicznych, artystycznych lub okolicznościowych np. na śluby. Makijażysta może wykonywać makijaże u siebie w salonie lub dojeżdżać do domów klientek. Jednym z najważniejszych obowiązków, jakie możemy zaliczyć do tego zawodu to zachowanie odpowiedniej higieny używanych kosmetyków. Mediana zarobków makijażysty wynosi około 3050 zł brutto miesięcznie.

 

Kosmetyczka

Kosmetyczka najczęściej pracuje w salonach kosmetycznych, SPA lub prowadzi własną działalność z zakresu usług kosmetycznych. Kosmetyczka w przeciwieństwie do kosmetologa wykonuje zabiegi nieinwazyjne takie jak np. manicure, pedicure, laminacja brwi, rzęs lub hennę. Mediana zarobków kosmetyczki wynosi około 3050 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku kosmetologia w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek kosmetologia w Trójmieście:

 

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek kosmetologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (Wydział Kultury Fizycznej) stacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK KOSMETOLOGIA W TRÓJMIEŚCIE?

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK KOSMETOLOGIA W TRÓJMIEŚCIE?

Proces rekrutacji

Jeśli chcesz studiować kosmetologię, musisz spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Pamiętaj o tym, że progi punktowe są wysokie, a liczba miejsc jest ograniczona. W zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym, musisz zdawać przedmioty rozszerzone odnoszące się przede wszystkim do nauk ścisłych.

Wymagane dokumenty

Kandydaci będą musieli prawdopodobnie zrobić wymagane badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz odbycia kształcenia w danym zakresie. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć wymagane dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej we wskazanym przez nią terminie. 

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

KOSMETOLOGIA - ważne informacje

kosmetologia studia

kosmetologia studia online

studia medyczne w Trójmieście

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Kosmetologia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Kosmetologia od początku ich utworzenia cieszą się niezachwianą renomą, którą najlepiej potwierdzają studenci oraz absolwenci tego innowacyjnego kierunku.

Jakub, student pierwszego roku Kosmetologii w Trójmieście, mówi:

„Moje zainteresowanie kosmetologią i naukami pokrewnymi kształtowało się u mnie przez wiele lat. Od zawsze chciałem studiować ten kierunek studiów po części dlatego, aby udowodnić rodzinie i znajomym, że ta dziedzina nauki nie jest przeznaczona wyłącznie dla kobiet. Przede mną jeszcze długa droga do ukończenia Kosmetologii, jednak już teraz wiem, że był to najlepszy z możliwych wyborów w moim życiu.”

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kosmetologia w Gdańsku | gdyni | sopocie

Kierunki medyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

cosmetology
farmacja
Rozwiń

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia