Polecane dla Ciebie

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

ocena
Opinie użytkowników (1)

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

ocena
Opinie użytkowników (1)

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Kierunki studiów - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie, nie istnieje

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Do Komisji należy dostarczyć oryginały wszystkich dokumentów załączonych w systemie rejestracji internetowej Kandydatów

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera w miejsce i w terminie wskazanym przez Komisję

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Nie, może to zrobić również osoba upoważniona. Dokumenty można  przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Nie ma potrzeby poświadczania dokumentów notarialnie.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak, mogą być również złożone przez upoważnioną osobę.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Nie, dokumenty składają tylko osoby wstępnie zakwalifikowane.

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak, wyniki matur Kandydat wprowadza samodzielnie.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie, część ustna nie jest brana pod uwagę.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Szczegółowe informacje dla Kandydatów będących laureatami bądź finalistami zawarte są w Uchwale Rekrutacyjnej dostępnej na stronie internetowej Uczelni.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Progi punktowe ustalane są na podstawie przyjętych limitów oraz ilości Kandydatów biorących udział w rekrutacji.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Listy osób wstępnie zakwalifikowanych/przyjętych publikowane są na stronie internetowej Uczelni, na tablicach w holu budynku głównego. Komisja zmienia również status w systemie rejestracji internetowej.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie, kolejność nie ma znaczenia. Obowiązuje ranking.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Osoba wstępnie zakwalifikowana zobligowana jest do dostarczenia oryginałów dokumentów do Komisji. Po dostarczeniu i weryfikacji dokumentów Kandydat może zostać przyjęty na studia.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tylko Kandydatury z załączonymi wszystkimi dokumentami oraz dokonaną opłatą biorą udział w dalszej rekrutacji.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Poprzez wykonanie przelewu bankowego na indywidualny numer rachunku podany w panelu Kandydata.

Co wpisać w tytule przelewu?+

Tytuł przelewu generowany jest automatycznie. W przypadku przelewu wykonywanego poza systemem rejestracji internetowej należy wpisać imię, nazwisko Kandydata oraz kierunek na jaki aplikuje. 

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Przelew należny wykonać do zamknięcia systemu tj.do zakończenia możliwości rejestracji internetowej. 

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Opłata musi być dokonana w terminie określonym dla rekrutacji.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew może być wykonany z dowolnego konta. Najważniejsze, aby został wykonany na indywidualny numer rachunku bankowego, który został przydzielony w systemie.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

W zależności od kierunku na jaki Kandydat aplikuje. Szczegółowe informacje dla Kandydatów zawarte są w Uchwale Rekrutacyjnej dostępnej na stronie internetowej Uczelni.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Nie, nie dyskwalifikuje. W miejscu przyznanych punktów z wymaganego przedmiotu Kandydat otrzymuje 0 punktów.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku można studiować pięć kierunków: wychowanie fizyczne, sport, fizjoterapia, terapia zajęciowa, turystyka i rekreacja

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Szczegółowych informacji dotyczących przeniesienia z innej Uczelni udziela Biuro Dziekana.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie biometryczne musi zostać zaimportowane do systemu w terminie określonym w procesie rekrutacji-do zamknięcia możliwości rejestracji.

Wasze pytania:

Czy mam szansę dostać się na owy kierunek pisząc maturę z wosu? Dziękuję za odpowiedź +
Pytanie od: Rekrutacja

Proszę o doprecyzowanie na jaki kierunek Kandydat zamierza aplikować.
  • Zasady rekrutacji

  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • Rekrutacja 2024/2025

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Archiwum

Opinie (0)