Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Studia i kierunki

Filtrowanie

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku ×

Aleja Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk 

Tel.: (58) 522 75 00

E-mail: rekrut@wsb.gda.pl

Kierunki studiów - Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku: znaleziono ×

Grupa kierunku

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Absolutnie nie! Na studia stacjonarne może zapisać się osoba w każdym wieku, która zdała maturę. 

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Wszystkie informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz dokumentów, które należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się znajdują się pod tym linkiem: https://www.wsb.pl/poznan/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/zasady-rekrutacji

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty można dostarczyć osobiście, korzystając z wrzutni stojącej na terenie uczelni
bądź drogą pocztową. Tutaj znajdują się adresy niezbędne do dostarczenia dokumentów: https://www.wsb.pl/poznan/kontakt

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Nie, komplet dokumentów może złożyć inna osoba niż ta, która zapisuje się na studia. 

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Żadne dokumenty nie muszą być poświadczone notarialnie.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak, jak najbardziej!

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Raczej nie praktykujemy list rezerwowych na I stopniu, ale jeśli taka sytuacja się zdarzy to kandydat standardowo składa wszystkie dokumenty i w momencie, kiedy zwolni się miejsce musi pojawić się w biurze rekrutacji w celu podpisania nowej umowy (bez odnośnika lista rezerwowa).

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Wyniki matur należy dostarczyć w postaci świadectwa dojrzałości, które maturzyści dostaną ze szkoły.

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Jedyny kierunek gdzie brane są wyniki matur to Filologia wtedy patrzymy na angielski rozszerzony (min. 50%), a jeżeli kandydat nie spełnia tego warunku to wtedy jest kierowany na test oraz rozmowę na skype.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Lista olimpiad jest co roku aktualizowana przez Rektora. Jeżeli przedstawi dokument potwierdzający że jest laureatem olimpiady z listy to wchodzi w promocję VIS (Very Important Student) czyli 0zł opłaty wpisowej i zwolnienie z opłat czesnego w I semestrze.  

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Na WSB nie ma ustalonych progów punktowych, liczy się kolejność składania dokumentów.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Kandydat który złożył wymagany komplet dokumentów otrzyma mailowo wpis na listę studentów, który jest potwierdzeniem zakwalifikowania się.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

O dostaniu się na studia decyduje kolejność dostarczenia kompletu dokumentów.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Nie, należy dostarczyć komplet dokumentów i po zaakceptowaniu ich przez biuro rekrutacji dopiero wtedy można śmiało powiedzieć, że jest się studentem WSB.

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Rejestracja on line zapewnia kandydatowi promocję i nic więcej, nawet jak wpłaci opłatę rekrutacyjną. Rozpatrywanie zaczyna się w momencie złożenia dokumentów przez kandydata.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłata rekrutacyjna poza promocją wynosi 85 zł.Jeśli kandydat zapisuje się po promocji i obowiązuje go wpisowe, które można dokonać przelewem na konto numer 73 1750 1019 0000 0000 0161 1836 (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego). Dowód opłaty prosimy opisać tytułem: imię i nazwisko oraz adres osoby zapisanej na studia.

Co wpisać w tytule przelewu?+

Jeśli chodzi o opłatę wpisową to wynosi ona 85 zł  (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego) na kierunkach polskojęzycznych - dane do przelewu są dostępne na stronie www. 
Na studiach anglojęzycznych nie ma opłaty rekrutacyjnej, funkcjonuje opłata administracyjna, która wynosi 485 zł. Numer konta jest podawany przez Biuro Rekrutacji.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę wpisową należy wykonać w momencie ubiegania się o przyjęcie, jeżeli mówimy o ścieżkach anglojęzycznych. Będzie to potrzebne w całym procesie wizowym, dlatego że ambasady wymagają wpłaty za I semestr lub za rok studiów z góry.
Jeżeli chodzi o opłatę wpisową na ścieżkach polskojęzycznych, to jeżeli obowiązuje w momencie składania dokumentów potrzebujemy potwierdzenia wpłaty.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Jeżeli kandydat nie dostarczy potwierdzenia wpłaty opłaty wpisowej nie zostanie przyjęty na studia.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew może zostać wykonany przez kogoś innego, ale w tytule przelewu należy wpisać dane studenta.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Nie ma wymaganych przedmiotów, które muszą być zdawane na maturze i konkretnych rozszerzeń, liczy się zdana matura oprócz filologii angielskiej gdzie brana jest pod uwagę matura rozszerzona z języka angielskiego (min. 50%), a jeżeli kandydat nie spełnia tego warunku to wtedy jest kierowany na test oraz rozmowę na skype.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Nie ma wymaganych przedmiotów, które muszą być zdawane na maturze i konkretnych rozszerzeń, liczy się zdana matura. 

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Kandydat zapisuje się tylko na jeden kierunek i jeden tryb, z możliwością późniejszej zmiany.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Kandydat musi dostarczyć ORYGINAŁ wykazu ocen i przedmiotów pobrany z Dziekanatu Uczelni; wydruk z platformy nie wchodzi w grę.
Do wykazu ocen i przedmiotów musi dostarczyć wypełnione podanie o przeniesienie, które jest dostępne na naszej stronie: https://www.wsb.pl/poznan/studia-i-szkolenia/przeniesienie-z-innej-uczelni
 

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

W trakcie zapisu kandydaci nie zamieszczają zdjęć w formie elektronicznej, muszą dostarczyć 2 zdjęcia wykonane twarzą na wprost.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • Uniwersytet WSB Merito-kierunki studiów

  • Uczelnia

  • Studia podyplomowe

  • Rekrutacja 2024/2025

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

Uniwersytet WSB Merito-kierunki studiów

Grupa kierunku - podyplomowe

Opinie (1)

Kamil Ocena odpowiedz

Polecam