Mechatronika - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

mechatronika

Odkryj kierunek mechatronika we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

23.01.2023

Mechatronika studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku mechatronika w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

We Wrocławiu mechatronikę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Wrocławskiej (PWR) w trybie stacjonarnym (dziennym).

 

Opis kierunku

Studenci kierunku mechatronika zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu elektrotechniki, mechaniki, elektroniki, nauk technicznych oraz materiałoznawstwa. W ramach kształcenia nauczą się analizować i projektować proste układy elektroniczne oraz dobierać technologie wytwarzania mechanicznego i elektronicznego. Co więcej, nauczą się korzystać z nowoczesnych programów informatycznych i narzędzi, stosowanych w procesie projektowania.

 

Specjalności

Współczesne studia z mechatroniki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku mechatronika we Wrocławiu: mechatronika maszyn i pojazdów, mechatronika w systemach wytwórczych.

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów mechatronicznych można podjąć zatrudnienie w firmach z przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i elektromechanicznego. Dobrym rozwiązaniem będzie także praca w firmach zajmujących się projektowaniem układów mechatronicznych lub założenie własnej firmy.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku mechatronika w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku mechatronika w uczelniach publicznych są bezpłatne.

czytaj dalej wszystko o Mechatronika - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek mechatronika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechatronika we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechatronika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Studia inżynierskie we Wrocławiu na kierunku mechatronika zarezerwowane są jedynie dla najlepszych kandydatów, którzy w procesie rekrutacji zdobędą największą liczbę punktów. By znaleźć się na listach osób przyjętych, swoje przygotowania do matury musisz rozpocząć już dziś. W kręgu twoich zainteresowań powinny znaleźć się przede wszystkim przedmioty ścisłe takie jak matematyka oraz fizyka.

Oprócz nich warto, abyś także pomyślał o zdawaniu jednego języka obcego nowożytniego, ponieważ jego doskonała znajomość pozwoli ci w przyszłości na pracę na arenie międzynarodowej. Pamiętaj także o tym, by wybrane przedmioty zdawać na poziomie rozszerzonym, ponieważ to znacznie zwiększy atrakcyjność twojej kandydatury.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechatronika w mieście Wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu?

1. Dla kogo ten kierunek

Na nieustający rozwój cywilizacyjny ma wpływ ciągłe doskonalenie dyscyplin, które za nim stoją. Jedną z takich dziedzin jest właśnie mechatronika. To nauka przyszłości, dzięki której możemy usprawniać i ulepszać otaczającą nas rzeczywistość. Mechatronika sprawia, że nasze funkcjonowanie jest dużo prostsze, choć nieczęsto mamy tego świadomość. Zdobycze mechatroniki są wszędzie – towarzyszą nam w przedmiotach codziennego użytku, lecz także dzięki nim możemy udoskonalać, chociażby specjalistyczną aparaturę medyczną.

Jak zapewne się domyślasz – studia na kierunku mechatronika nie są stworzone dla każdego absolwenta szkoły średniej. Kandydaci, którzy wybierają ten kierunek studiów muszą przede wszystkim mieć doskonale opanowane przedmioty ścisłe. To jednak nie wszystko – osoby studiujące mechatronikę powinna cechować nie tylko analityczność, lecz także finezyjność myślenia, ponieważ to przyszli inżynierowie odpowiadają za kształt coraz to lepszych urządzeń. Jeżeli zatem jesteś osobą ambitną, która nie boi się intelektualnych wyzwań, to studia na kierunku mechatronika czekają właśnie na ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku mechatronika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Program kształcenia i gdzie studiować

Kierunki politechniczne od wielu lat darzone są szczególną sympatią przez absolwentów szkół średnich. Warto jednak podkreślić, że jest to typ kształcenia przeznaczony jedynie dla najlepszych. Studia te mają charakter prestiżowy, dlatego też nie znajdują się w ofercie każdego ośrodka akademickiego. Studia we Wrocławiu na kierunku mechatronika możesz rozpocząć zatem wyłącznie na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, którą charakteryzują wysokie standardy nauczania, więc możesz być spokojny o swoje zatrudnienie.

Osoby, które rozpoczynają studia na kierunku mechatronika, czeka czas intensywnej przygody intelektualnej. Podstawę kształcenia mechatronicznego stanowią dwie potężne dziedziny ścisłe – matematyka oraz fizyka. W oparciu o wiedzę z tego zakresu odbywa się całe kształcenie. Studenci w trakcie wszystkich lat nauki będą poznawać skomplikowane procesy towarzyszące mechatronice, będą oni tworzyć rozbudowane mechanizmy sterowania, w których łączą się różne odmiany inżynierii, elektromechanika, czy nawet chemia inżynieryjna.


4. Praca po studiach

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak mechatronika kształcą jedynie najlepszych specjalistów, którzy stanowią jedną z najbardziej atrakcyjnych grup zawodowych na rynku pracy. To osoby, które mogą dowolnie sterować swoją karierą w zależności od własnych upodobań. Mechatronicy odnajdą się w niemalże wszystkich gałęziach przemysłu: od spożywczego po metalurgiczny, czy lotniczy. Wciąż potrzebni są bowiem specjaliści, którzy będą usprawniać maszyny produkcyjne, wprowadzać nowe technologie usprawniające.

Mechatronicy w swojej pracy przygotowani są do projektowania, programowania i konstruowania mechanizmów elektrycznych, dzięki którym wciąż będą mogły powstawać innowacyjne urządzenia, poprawiające jakość naszego życia. Absolwenci studiów we Wrocławiu mogą także zasilać skład instytucji badawczych, w których przeprowadzane są testy na zaprojektowanych rozwiązaniach mechatronicznych. Jak widzisz – studia na tym kierunku gwarantują przyszłościowy i fascynujący zawód, w którym będziesz mógł w pełni wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności.

Studia we Wrocławiu na kierunku mechatronika możesz podjąć jedynie w trybie stacjonarnym. To jeden z tych wyjątkowo wymagających kierunków, które mogą być organizowane wyłącznie w takim systemie. Materiał, opanowywany przez studentów, jest wyjątkowo rozległy, więc podczas studiów zaocznych niemożliwe byłoby jego nadrobienie. Na studentów czeka nie tylko szereg wykładów, lecz także ćwiczeń praktycznych. Podczas studiów stacjonarnych mogą oni nieustannie korzystać z pomocy kadry profesorskiej, co znacznie przekłada się na komfort przyswajanych treści. Warto także podkreślić, że studia dzienne na państwowej uczelni nie wymagają uiszczania opłat za czesne.

 

5. Program studiów i  przedmioty

Program kształcenia na studiach na kierunku mechatronika jest wyjątkowo rozbudowany. Studenci wrocławskiej politechniki muszą się liczyć z wieloma godzinami, poświęconymi na naukę. Oczywiście praca ta warta jest swojego zachodu, ponieważ w przyszłości na mechatroników czeka bardzo interesujące zatrudnienie. Pasjonaci mechatroniki będą swoje kształcenie opierać przede wszystkim na zagadnieniach czerpiących z matematyki, fizyki oraz chemii. Te trzy dyscypliny stanowią podstawę kształcenia na tym kierunku i jedynie ich doskonałe opanowanie pozwala na zgłębianie wszystkich skomplikowanych treści kształcenia. Przykładowe przedmioty, z którymi stykać się będą studenci, obejmują:

 • inżynierię materiałową;
 • bioinżynierię;
 • mechanika;
 • podstawy automatyzacji;
 • teorie sterowania i wiele, wiele innych.

 

Studia we Wrocławiu na kierunku mechatronika wymagają zatem dużej wytrwałości i zarezerwowane są wyłącznie dla studentów, którzy mają w sobie mnóstwo zapału do nauki. Pasjonaci mechatroniki uczestniczyć będą także w blokach przedmiotów obieralnych, które kształcą już bardzo wąskie predyspozycje zawodowe. Bloki obieralne dotyczą zagadnień związanych z:

 • informatyka;
 • programowaniem proceduralnym;
 • komunikacją sieciową;
 • czy programowaniem obiektowym.

 

Przyszli mechatronicy otrzymują zatem bardzo rzetelne wykształcenie, które znacznie przekłada się na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Mechatronicy dysponują bowiem nie tylko rozbudowaną wiedzą, lecz przede wszystkim potrafią wykorzystać ją w praktyce podczas uczestniczenia w różnego rodzaju projektach. Nie tylko uczą się projektowania, konstruowania i projektowania mechanizmów. Nieustannie rozwijają też swoje kompetencje miękkie, związane z pracą w grupie, jednie owocne współdziałanie może sprawić, że dany pomysł osiągnie sukces podczas realizacji.

Ile trwają studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu?

Studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia inżynierskie we Wrocławiu na kierunku mechatronika dzielą się na dwa cykle kształcenie. Pierwszy z nich trwa siedem semestrów. Są to studia pierwszego stopnia, podczas których studenci poznają wszystkie niezbędne zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu mechatronika. Ostatnie semestry nauki to także przygotowania do obrony pracy dyplomowej. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci otrzymują dyplomu inżynierów.

Pełnię wykształcenia da jednak rozpoczęcie studiów drugiego stopnia. Trwają one krócej, ponieważ są to jedynie trzy semestry. Ten czas kształcenia jest równie ważny, ponieważ ma charakter systematyzujący i poszerzający wiedzę. Studenci mogą wtedy znacznie wzbogacić swoje kwalifikacje. Przygotowują się także oni do egzaminu magisterskiego, którego pomyślna obrona pozwala na szeroki rozwój kariery zawodowej.

Mechatronika w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier
Jaka praca po studiach na kierunku mechatronika?

Jaka praca po studiach na kierunku mechatronika?

Kierunki studiów takie jak mechatronika są oblegane przede wszystkim ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Inżynierowie stanowią wciąż jedną z bardziej atrakcyjnych grup zawodowych na rynku pracy i mogą oni dowolnie sterować swoją karierą. Studia we Wrocławiu kształcą jedynie najlepszych specjalistów. Mechatronicy znajdą pracę przede wszystkim w różnorodnych gałęziach przemysłu:

 • samochodowym;
 • lotniczym;
 • medycznym;
 • elektromaszynowym;
 • rolniczym itd.

 

Absolwenci tego kierunku wybór przemysłu mogą dostosować do własnych zainteresowań. Mechatronicy w swojej pracy zajmują się projektowaniem, konstruowaniem, programowaniem i testowaniem nowych rozwiązań technologicznych. Mają one związek przede wszystkim z tworzeniem nowych rozwiązań elektromechanicznych, które wykorzystywane są w różnorodnych urządzeniach, czy całych systemach produkcyjnych.

Oprócz tego mechatronicy swoją karierę zawodową mogą rozwijać w instytucjach badawczych, biurach testowych, firmach patentowych oraz oczywiście w szeroko rozumianej branży IT. Studia we Wrocławiu na kierunku mechatronika gwarantują także rozwój kompetencji językowych, więc przyszli inżynierowie satysfakcjonującą pracę mogą podjąć także na arenie międzynarodowej.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Mechatronika?

Absolwenci kierunku studiów Mechatronika mają przed sobą szeroki wybór na rynku pracy. Mogą znaleźć zatrudnienie w różnych gałęziach przemysłu m.in. jako automatycy, mechatronicy oraz specjaliści utrzymania ruchu. Ile wynoszą ich zarobki i czym zajmują się na co dzień?

 

Automatyk

Odpowiada on za prawidłowe funkcjonowanie maszyn i innych urządzeń wykorzystywanych na produkcji. Monitoruje park maszynowy i zajmuje się modernizacją sprzętu, który tego wymaga oraz sprawdza i opiniuje nowe układy robotyki i automatyki, które mają wejść do użytku. Mediana zarobków automatyka wynosi około 6280 zł brutto miesięcznie.

 

Mechatronik

Jego codzienna praca polega na monitorowaniu działania urządzeń oraz naprawianiu powstałych usterek. Do jego innych obowiązków należy prowadzenie dokumentacji technicznej, w której zawarte są wszystkie informacje o urządzeniach, ich naprawach oraz przeglądach technicznych. Mediana zarobków mechatronika to 4500 zł brutto.

 

Specjalista utrzymania ruchu

Zajmuje się kontrolą stanu technicznego linii produkcyjnych oraz naprawianiem bieżących problemów technicznych. Sprawdza również przyczyny powstałych awarii, aby móc im zapobiegać w przyszłości. Mediana zarobków wynosi około 5630 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (sierpień 2021)

 

Pamiętaj, że są to szacowane zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić między sobą, na co ma wpływ wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami zależą m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, wielkości firmy, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między województwami, na co wpływa chociażby wielkość miast i zapotrzebowanie na fachowców.

Gdzie studiować na kierunku mechatronika we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Wrocławskiej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika, w roku akademickim 2022/2023, Politechnika Wrocławska oferuje 180 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek mechatronika we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

 

Limity miejsc

Uczelnie przyjmują ograniczoną liczbę osób na poszczególne kierunki studiów – kandydaci wybierani są na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, w trakcie którego tworzona jest lista rankingowa. Liczba miejsc na określonych kierunkach jest ograniczona.

Limity miejsc na kierunku mechatronika we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska: 180

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych oraz studia oferowane przez prywatne uczelnie są z reguły płatne. Za naukę nie muszą płacić osoby, które podjęły studia stacjonarne w uczelni publicznej.

Mechatronikę we Wrocławiu można studiować tylko w trybie stacjonarnym w jednej uczelni publicznej. Oznacza to, że studia na tym kierunku są w tym mieście bezpłatne.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie samodzielnie decydują o tym, kiedy opublikują wyniki rekrutacji na poszczególne studia. Kandydaci otrzymują najważniejsze informacje w swoich prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK – w ten sposób mogą oni poznać nie tylko decyzję uczelni, ale również dowiedzieć się, ile punktów dobyli oni podczas postępowania kwalifikacyjnego, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska – 11.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można w sposób, który dopuszcza dana szkoła wyższa – zazwyczaj zakwalifikowani kandydaci mogą doręczyć je osobiście, bezpośrednio w siedzibie wybranej uczelni. Czasem jednak niektóre szkoły wyższe umożliwiają kandydatom dostarczenie kompletnych zestawów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych ustalany jest indywidualnie przez daną uczelnię – zazwyczaj można to robić zaraz po opublikowaniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci mają zaledwie kilka dni na dopełnienie niezbędnych formalności związanych z rekrutacją, dlatego powinni pospieszyć się – spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska – od 12.07.2022 do 16.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek mechatronika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Wrocławska (Wydział Mechaniczny) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek mechatronika we Wrocławiu?

Studia na kierunku mechatronika mogą przyciągać wiele osób, które marzą o dobrej i prestiżowej pracy w przyszłości. To oczywiście dobra motywacja, nie będzie ona jednak wystarczająca. Na kierunki politechniczne zostają bowiem przyjmowani jedynie najlepsi absolwenci szkół średnich. Zastanów się, czy masz szansę być jednym z nich i odpowiedz sobie na kilka pytań:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych to dla ciebie jedynie intelektualne wyzwanie?
 • Czy interesują cię nowinki ze świata techniki i nauki?
 • Czy jesteś osobą systematyczną, uważną i skrupulatną?
 • Czy nie masz problemu z pracą zespołową?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to możesz poważnie pomyśleć o rozpoczęciu swojej przygody z mechatroniką. Musisz jednak podejść do tego pomysłu racjonalnie i swoje przygotowania do matury zacząć możliwie wcześnie.

By twoja kandydatura była atrakcyjna, powinieneś zdawać wybrane przedmioty przede wszystkim na poziomie rozszerzonym. Zagadnienia z matematyki i fizyki powinny stanowić dla ciebie punkt wyjścia. Dodatkowym twoim atutem będzie bardzo dobry wynik, który uzyskasz z egzaminu z języka obcego nowożytniego. Pamiętaj, że matura nie stanowi jedynie przepustki na studia, lecz będzie ona twoim oparciem w późniejszej nauce.

Uważasz przedmioty ścisłe za swoją pasję? Jeżeli tak, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Pamiętaj jedynie, że to propozycja wyłącznie dla najlepszych. Laureaci olimpiad znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku mechatroniki rozważ:

 • Olimpiadę Matematyczną lub Fizyczną;
 • Olimpiadę Wiedzy Technicznej i Wynalazczości.

Nie zapomnij także o terminowym dokonaniu wszystkich niezbędnych opłat rekrutacyjnych. Gdy już dostaniesz się na studia, będziesz musiał także dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów, do których można zaliczyć skany dowodu, świadectwo maturalne oraz zdjęcia do legitymacji.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

MECHATRONIKA - ważne informacje

mechatronika studia

studia inżynierskie i techniczne we Wrocławiu

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu?

Studia na kierunku mechatronika są wyjątkowo wymagające, dają jednak poczucie bezpieczeństwa związane z zatrudnieniem w przyszłości.

Daniel, student mechatroniki, mówi:

Każdy, kto wybiera mechatronikę, musi wiedzieć, że łatwo nie będzie. Mnóstwo matematyki i godzin spędzonych nad wzorami. Jeżeli jednak będzie się wytrwałym, to bardzo szybko dostrzeże się efekty wzmożonej nauki. Satysfakcja jest wtedy bardzo duża!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Mechatronika Wrocław studia i stopnia

Mechatronika Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Mechatronika Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika w Mieście wrocławiu

Studia II stopnia

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w mieście Wrocławiu

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w mieście Wrocławiu

architektura
mechatronika
Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu