Kryminologia - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

kryminologia

Odkryj kierunek kryminologia w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

10.02.2023

Kryminologia studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku kryminologia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku kryminologia w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku kryminologia w Łodzi rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Kryminologia Łódź - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.
 

Uczelnie
W Łodzi kryminologię możesz studiować w ramach kierunku na 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi.
 

W trakcie studiów studenci nauczą się między innymi wykorzystywania wiedzy z obszaru psychologii oraz socjologii potrzebnych do rozpoznawania i zwalczania przestępczości. Poznają techniki śledcze, zdobędą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, prawa, psychologii oraz socjologii, a także nauczą się badać poszlaki czy rozpoznawać zjawiska przestępczości kryminalnej.

Absolwenci kierunku kryminologia mogą podjąć pracę między innymi w policji, służbach specjalnych, służbach celnych, zakładach poprawczych, więziennictwie, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, sektorach ochrony osób i mienia oraz innych instytucjach prywatnych lub publicznych zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa.

czytaj dalej wszystko o Kryminologia - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek KRYMINOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Kryminologia +

Kryminologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

WSBiNoZ - Filia w Rybniku stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uczelnie, gdzie kryminologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Uniwersytet WSB Merito w Łodzi

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Jakie wymagania na kierunek Kryminologia w Łodzi?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku kryminologia, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kryminologia w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku Kryminologia w Łodzi?


Studia w Łodzi na kierunku kryminologia realizowane są przy użyciu nowoczesnych form kształcenia, w programie studiów znajdują się wykłady, ćwiczenia, tworzenie projektów oraz e-learning. Studia te dostosowane są do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i oferują ścieżki kształcenia, które poszerzają wiedzę studentom i dają im większe możliwości zawodowe. Kierunek ten umożliwia także odbycie praktyk oraz staży za granicą dzięki Programowi Erasmus+ i oferuje bogaty program stypendialnych dla najlepszych studentów.1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Kryminologia możemy podzielić na:

Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie)


Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne


Zdobywana wiedza i umiejętności

Kryminologia jest dziedziną interdyscyplinarną, która łączy wiedzę oraz umiejętności z obszaru prawa, psychologii i socjologii. Studia dostarczają między innymi wszechstronnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, rozpoznawania przestępczości kryminalnej, narkotykowej, gospodarczej, zorganizowanej oraz patologii społecznych.

Studenci zdobędą również wiedzę dotyczącą psychopatologii, wiktymologii, socjologii zachowań dewiacyjnych, symptomatologii kryminalnej, przestępczości seksualnej, terrorystycznej oraz kryminologii eksperymentalnej.

Łódzkie uczelnie dają możliwości uczestniczenia w zajęciach praktycznych oraz warsztatach prowadzonych przez wykładowców-praktyków i specjalistów, takich jak sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy, funkcjonariusze Policji oraz Służb Więziennych czy mediatorów, dzięki którym zapoznają się dokładnie z ich przyszłą pracą zawodową oraz zdobędą odpowiednie kompetencje do podjęcia pracy po ukończeniu studiów.

Ile trwają studia na kierunku Kryminologia w Łodzi?

Studia na kierunku Kryminologia trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Kryminologia w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Kryminologia w Łodzi?

Uczelnie w Łodzi kładą nacisk na rozwijanie kompetencji i praktycznych umiejętności, dzięki czemu studenci po ukończeniu studiów gotowi są do podjęcia pracy w zawodzie. Absolwent studiów na kierunku Kryminologia przygotowany jest do podjęcia pracy nie tylko w Policji czy Służbach Więziennych. Ścieżka kariery oraz możliwości zawodowe mogą się nieco różnić w zależności od wybranej ścieżki kształcenia.
 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku kryminologia:

 • policja

 • więziennictwo

 • służby specjalne

 • służby celne

 • zakłady poprawcze

 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii

 • sektor ochrony osób i mienia

 • instytucje pomocy społecznej

 • zespoły kuratorskiej służby sądowej

 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo


Kierunki studiów w Łodzi takie jak Kryminologia dają wiele możliwości, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę zawodową, w której będzie odnajdował się najlepiej.

Gdzie studiować na kierunku Kryminologia w Łodzi?

Kryminologia studia w Łodzi - uczelnie:

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Uczelnie w Łodzi - kierunek kryminologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet WSB Merito w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Kryminologia w Łodzi?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kryminologia Łódź studia i stopnia

Kryminologia Łódź studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kryminologia Łódź studia stacjonarne

Kryminologia Łódź studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kryminologia w Łodzi

Kierunki prawnicze i administracja w Łodzi

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Łodzi

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia