Studia prawnicze Łódź

Studia prawnicze Łódź

Studia prawnicze Łódź
Dodaj do ulubionych

27.01.2023

Studia prawnicze Łódź | woj. łódzkie

Studia prawnicze w Łodzi możesz podjąć w 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Prawa i Administracji UŁ) oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi oraz Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat. Studia pozwalają zdobyć więdzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania systemu prawnego, a także ustroju, strukturach i funkcjonowaniu państwa.

Studia prawnicze Łódź
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia prawnicze i administracja w Łodzi rozpocznie się 5 maja 2023 r. i potrwa do 18 września 2023 r. | terminy rekrutacji >

Jak wyglądają studia prawnicze w Łodzi

Studia prawnicze w Łodzi to przede wszystkim kierunek Prawo, którego głównym założeniem jest przygotowanie do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych. Kierunek ten wprowadza studentów w poszczególne gałęzie prawa, a zatem między innymi w: prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo cywilne, czy prawo karne, a także zajmuje się rozwijaniem umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej do analizowania problemów prawnych i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania.

Oprócz fundamentalnego kierunku Prawo, kandydaci na studia w Łodzi mogą studiować inne kierunki prawnicze, takie jak: Prawo ochrony zdrowia, czy Prawo ochrony danych osobowych.

Najpopularniejsze kierunki prawnicze w Łodzi: Prawo, Prawo zamówień publicznych, Prawo podatkowe i rachunkowość, Prawo ochrony danych osobowych, Prawo ochrony zdrowia, Prawo zatrudnienia- kadry i płace.

Współczesne studia prawnicze charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunkach prawniczych w Łodzi: prawo w biznesieprawo medyczneprawo dowodoweprawo sądowe, administracja skarbowaadministracja publiczna.

 

Praca po studiach prawniczych

Absolwenci studiów prawniczych przygotowani są do podjęcia aplikacji m.in. adwokackiej, radcowskiej, czy notarialnej, jak również przygotowani są do pracy w administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach międzynarodowych, czy organach Unii Europejskiej.

Średnie zarobki w Łodzi na popularnych stanowiskach związanych z wiedzą prawniczą wahają się od 3500 zł do 10000 zł brutto (wysokość wynagrodzenia zależy między innymi od doświadczenia, konkretnego stanowiska i specjalizacji, miejsca pracy).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia prawnicze w Łodzi w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, geografia, matematyka, język polski, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

STUDIA PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W ŁODZI - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Administracja - studia online online I stopnia
Kryminologia stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia
Kryminologia - studia online online I stopnia, II stopnia
Prawo stacjonarne, niestacjonarne, online jednolite
Prawo - studia online online jednolite
Prawo dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie niestacjonarne, online jednolite
Prawo dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie - studia online online jednolite
Prawo ochrony danych osobowych niestacjonarne II stopnia
Prawo ochrony zdrowia niestacjonarne II stopnia
Prawo podatkowe i rachunkowość niestacjonarne II stopnia
Prawo zatrudnienia - kadry i płace niestacjonarne II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi są studia prawnicze

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Kierunki prawnicze i administracja:

ADMINISTRACJA
PRAWO

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Kierunki prawnicze i administracja:

KRYMINOLOGIA
PRAWO

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W ŁODZI

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia prawnicze 2023/2024

Rekrutacja na kieurnki prawnicze nie wyróżnia się specjalnie od rekrutacji na inne kierunki studiów. Natomiast o czym warto pamiętać, to o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych na studia prawnicze przez dziesiątki tysięcy osób, czyli średnio przez kilkanaście osób na jedno miejsce. To sprawia, że na prawo wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury.

 

Kierunki prawnicze - przedmioty maturalne

Uczelnie w Łodzi różnią się od siebie, jeśli chodzi o ustalanie progów i przeliczników, natomiast przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji, w większości przypadków są ujednolicone.

Dlatego każdy, kto chce dostać się na studia prawnicze, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru. Przedmiotami opcjonalnymi są tutaj: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka.

 

Limity miejsc na studia prawnicze

Przyjęcie na studia na poszczególne kierunki studiów odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym. 

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach prawniczych w Łodzi

prawo:

 • Uniwersytet Łódzki: 250

 

administracja:

 • Uniwersytet Łódzki: 150

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia prawnicze w Łodzi

Studia stacjonarne na kierunkach prawniczych w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.

prawo:

 • Uniwersytet Łódzki: od 5000 zł
 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi: od 5670 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi od 4320 zł
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi od 1000 euro
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi od 5400 zł

 

administracja:

 • Uniwersytet Łódzki: od 3800 zł
 • Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi: od 4800 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi od 3600 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Daty dotyczące wyników rekrutacji są indywidualne na poszczególnych uczelniach. Inforamcja o wynikach jest publikowana w naszym indywidualnym profilu w systemie IRK lub ERK, gdzie otrzymujemy informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu na studia oraz o liczbie punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

W każdej uczelni może obowiązywać inna forma. Najczęściej dokumenty składane są osobiście, w siedzibie uczelni, pocztą tradycyjną, bądź pocztą elektroniczną. O czym należy pamiętać? Przede wszystkim o tym, aby wymagany zestaw był kompletny.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia tuż po ogłoszeniu listy rankingowej. Zazwyczaj mamy na to kilka dni. Jeśli spóźnimy się, złożymy dokumenty w nieodpowiedniej formie, bądź w ogóle o nich zapomnimy, musimy liczyć się z tym, że zostaniemy skreśleni z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: od 15.07.2022 do 19.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronch internetowych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia prawnicze niestacjonarne w Łodzi

Niektórym kandydatom wydaje się, że nauka na studiach prawniczych w wymiarze niestacjonarnym jest wręcz niemożliwa argumentując, iż kierunki takie jak Prawo należą do najtrudniejszych i nie sposób przyswoić ogromną ilość materiału nie uczęszczając na zajęcia w trybie pięciodniowym, bądź uczęszczając, ale w formie wieczorowej.

A jednak to możliwe i na dodatek często spotykane. Naturalnie, nikt nie podważa stwierdzenia o tym, iż studia prawnicze należą do najbardziej wymagających, ale opinie mówiące, że przygotowanie do zawodów prawniczych w innym trybie niż dzienny jest niemożliwe są po prostu nieprawdą. Inaczej studia prawnicze realizowane byłyby wyłącznie w jednej formie kształcenia.

Studia prawnicze, na czele z kierunkiem Prawo, mają na celu przygotowanie do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach wymagających gruntownej wiedzy prawniczej. Na tej podstawie nie ma możliwości, by istniały jakieś różnice programowe, czy też aby pewne zagadnienia i tematy były pomijane na studiach niestacjonarnych. Program nie ulega żadnym zmianom. Różnice polegają na jego realizacji.

Studenci zaoczni pewną część materiału muszą po prostu przyswoić sami, bez pomocy i wsparcia wykładowcy. Muszą postawić na swoją samodzielność i dyscyplinę, aby rzeczywiście nie odbiegać wiedzą i umiejętnościami od tych, którzy uczą się od poniedziałku do piątku.

czytaj dalej studia prawnicze niestacjonarne (zaoczne) w Łodzi

POPULARNE KIERUNKI NIESTACJONARNE W ŁODZI POLECANE DLA CIEBIE

KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W ŁODZI

STUDIA PRAWNICZE W ŁODZI - PODYPLOMOWE

A
H
I
K
M
P
R
S
T
Z
Rozwiń

Jak wyglądają studia prawnicze w Łodzi

 

Studia prawnicze w Łodzi od wielu lat plasują się w rankingowych czołówkach. Kadra akademicka składa się z wysoko postawionych i najlepszych w swojej branży specjalistów. Poszczególne kierunki możesz realizować zarówno w formie dwuetapowej, to znaczy w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, jak i w trakcie jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat.

 

Niezależnie od tego, jaki kierunek wybierzesz, studia prawnicze wymagają obycia nie tylko prawniczego, ale i politycznego, społecznego i gospodarczego. Poszczególne rozporządzenia i ustawy są niezwykle elastyczne, dlatego kierunki prawnicze wiążą się z nieustannym dokształcaniem. Studenci pracują nad elokwencją i erudycją, ponieważ poprawne wypowiadanie się, ale także ogłada w pisaniu to bardzo ważne cechy w przypadku prowadzonych spraw i działań administracyjnych.

 

Logiczne myślenie, łączenie faktów, szybkie przyswajanie nowej wiedzy to ważne umiejętności, które przydadzą się w trakcie kształcenia na administracji, prawie czy finansach. Studia prawnicze są wielowymiarowe. Każdy kierunek ma szereg cech szczególnych, ale również wiele elementów uniwersalnych, jak kształcenie z zakresu różnego typu prawa czy wiedza ekonomiczna. Tego typu oferty edukacyjne są przeznaczone dla ambitnych, którzy chcą postawić na jakość w swojej karierze.

 

 

Studia prawnicze w Łodzi możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia prawnicze w Łodzi możesz realizować zarówno w formie jednolitej magisterskiej jak, chociażby w przypadku prawa, ale także w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy w trakcie studiów licencjackich (pierwszego stopnia) i magisterskich (drugiego stopnia). Studia drugiego stopnia stanowią uzupełnienie studiów pierwszego stopnia.

Dwuetapowo możesz realizować na przykład administrację. Na niektórych kierunkach kształcenie odbywa się jedynie w ramach studiów magisterskich (na przykład prawo zamówień publicznych). Studia jednolite trwają pięć lat, studia licencjackie realizowane są w trakcie trzech lat, a studia magisterskie w ciągu czterech semestrów.

Studia podyplomowe stanowią dopełnienie zdobytej wiedzy i są przeznaczone dla osób, które mają już tytuł licencjata bądź magistra. Realizowane są w trakcie dwóch semestrów.

Poszczególne kierunki możesz realizować zarówno stacjonarnie (dziennie), jak i niestacjonarnie. Tryb niestacjonarny odbywa się w formie studiów wieczorowych (np. prawo) lub zaocznych, gdzie zajęcia odbywają się w weekendy, jak w przypadku administracji. Niektóre uczelnie idą z duchem czasów, wprowadzając tryb kształcenia online i prowadzą zajęcia przez Internet (w ten sposób możesz studiować, chociażby administrację).

czytaj dalej studia w Łodzi

 

Kierunki studiów prawniczych w Łodzi

Uczelnie w Łodzi mają w swojej ofercie bardzo wiele kierunków prawniczych. Niezależnie od tego, czy wybierzesz administrację czy prawo, kształcenie obejmujące różne typy prawa są nieodłączną częścią każdego z wybranych kierunków. Kadra akademicka poszczególnych ośrodków akademickich dba o dobór najważniejszych przedmiotów, wcześniej badając zapotrzebowania na rynku pracy.

Studia prawnicze uznawane są za prestiżowe i z pewnością gwarantują zdobycie pracy w różnych branżach. Wykształcenie prawnicze, polityczne czy ekonomiczne istotne jest nie tylko w kancelariach czy sądach, ale także w firmach i instytucjach różnego typu.

Uczelnie w interdyscyplinarny sposób łączą różnego typu nauki i oferują takie kierunki jak na przykład prawo zamówień publicznych czy prawo podatkowe i rachunkowość. Kierunki realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej i zapewniają tytuł licencjata bądź magistra.

 

Kierunki prawnicze w Łodzi - rekrutacja 2023/2024

 • ADMINISTRACJA - STUDIA ONLINE, Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • ADMINISTRACJA PRAWO, Uniwersytet Łódzki
 • ADMINISTRACJA, Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • ADMINISTRACJA, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • KRYMINOLOGIA, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • PRAWO - STUDIA ONLINE, Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • PRAWO - STUDIA ONLINE, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, Uniwersytet Łódzki
 • PRAWO OCHRONY ZDROWIA, Uniwersytet Łódzki
 • PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ, Uniwersytet Łódzki
 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, Uniwersytet Łódzki
 • PRAWO ZATRUDNIENIA - KADRY I PŁACE, Uniwersytet Łódzki
 • PRAWO, Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
 • PRAWO, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • PRAWO, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

czytaj dalej kierunki studiów w Łodzi

 

Gdzie studiować studia prawnicze w Łodzi?

Wiele ośrodków akademickich ma w swojej ofercie studia prawnicze. Najpopularniejszym z nich jest oczywiście Uniwersytet Łódzki, którego budynek Wydziału Prawa i Administracji rozpoznawalny jest w całej Polsce. 

Z lotu ptaka wygląda bowiem jak paragraf. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna oferuje kształcenie w zakresie administracji, ale przewiduje także specjalizacje stricte prawnicze. Społeczna Akademia Nauk oferuje swoim studentom nowatorski program law in action, czyli stosowanie prawa w praktyce. Poszczególne uczelnie oferują różnorodne kierunki studiów i stawiają na oryginalną specyfikę przedmiotów.

Przygotowują studentów także do podjęcia aplikacji po studiach prawniczych. W zależności od wybranej uczelni kierunki prawnicze możesz realizować dziennie, zaocznie, wieczorowo, a nawet online. Uczelnie mają także bogatą ofertę studiów podyplomowych, które weekendowo możesz ukończyć nawet w trakcie dwóch semestrów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunki prawnicze w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki,
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Jak wybrać studia prawnicze w Łodzi, aby mieć dobrą pracę?

Kierunki prawnicze są aktualnie jednymi z najbardziej obleganych. Uczelnie w Łodzi przyjmują wielu kandydatów, jednak proces rekrutacyjny jest na tyle surowy, że szansę na dostanie się mają tylko najlepsi, natomiast do końca zostają jedynie najwytrwalsi. Jaki kierunek wybrać, by mieć dobrą pracę? Odpowiedź nie jest prosta, zwłaszcza że studia prawnicze umożliwiają podjęcie pracy w różnorodnym zakresie.

Prawo przygotowuje absolwentów do dalszego kształcenia na aplikacji, która następnie pozwala im wykonywać zawód, chociażby prokuratora, sędziego, adwokata, notariusza czy radcy prawnego. Cały proces kształcenia w zakresie prawa jest długotrwały, ale po ukończeniu wszystkich etapów zapewni Ci dobrze płatną pracę.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej
 • adwokat
 • radca prawny
 • sędzia
 • prokurator
 • referendarz
 • komornik
 • syndyk
 • notariusz
 • rzecznik patentowy
 • doradca podatkowy
 • mediator
 • dyplomata
 • urzędnik
 • biznesmen
 • dyrektor firmy
 • ekspert

 

Ci, którzy planują wybrać prawo ochrony zdrowia, prawo ochrony danych, prawo zatrudnienia – kadry i płace, prawo zamówień publicznych czy prawo podatkowe i rachunkowość staną się cennym nabytkiem dla różnego rodzaju firm i organizacji.

Wyspecjalizowanie się w danej dziedzinie korzystnie wpłynie na możliwość zatrudnienia w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych, organach Unii Europejskiej. Podobnie jest w przypadku studiów administracyjnych, które umożliwią Ci prężne działanie w administracji i zarządzaniu publicznym.

Absolwenci otwierają się na pracę w firmach doradczych i konsultingowych bądź w instytucjach, które zajmują się zagadnieniami integracji europejskiej i pozyskiwaniem funduszy europejskich. Aktualnie niemal każdy urząd i instytucja poszukują kompetentnych pracowników, którym zagadnienia z zakresu prawa i administracji nie są obce. Rynek pracy otwarty jest na abiturientów studiów prawniczych, którzy wykazują się wszechstronną wiedzą i posiadają potrzebne do pracy kwalifikacje.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Łodzi?

Wybór uczelni wyższej to bardzo ważny moment w życiu każdego maturzysty. Wiele osób kieruje się prestiżem uczelni oraz możliwościami rozwoju, które ona zapewnia. Bardzo ważne są przecież programy stypendialne i zapomogi, elokwentna kadra akademicka, nowocześnie wyposażone pracownie oraz programy stażowe i oferty praktyk bądź aplikacji.

Czasem jednak jedyną drogą wyboru jest kierunek, który chcemy studiować. Niektóre oferty kształcenia możesz realizować tylko w wybranych ośrodkach akademickich, tak jak w przypadku prawa realizowanego online, które w swojej ofercie ma Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi i Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

Warto śledzić rankingi placówek edukacyjnych, ale niemniej ważna jest opinia absolwentów poszczególnych kierunków. Jeśli planujesz studiować w Łodzi, nie musisz się martwić. Uczelnie w tym mieście cieszą się zaufaniem studentów i stawiają na najwyższy poziom kształcenia.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia prawnicze w Łodzi?

Studia prawnicze w Łodzi to niesamowita przygoda dla ambitnych, którzy nie boją się wyzwań. Uczelnie stawiają wysoką poprzeczkę kandydatom i studentom, ale dają także bardzo wiele możliwości rozwoju. Przede wszystkim niezależnie od tego, którą placówkę edukacyjną wybierzesz, możesz liczyć na doskonale wykształconą kadrę praktyków, którzy na co dzień realizują się zawodowo w dziedzinie prawa i administracji i pragną przekazać Ci zdobytą wiedzę i doświadczenie.

Będziesz miał/a okazję brać udział w zajęciach i wykładach prowadzonych przez sędziów, adwokatów, prokuratorów, a także polityków. Uczelnie dbają o rozwój studentów, dlatego bardzo chętnie organizują symulacje rozpraw sądowych oraz prezentują, jak w praktyce wygląda praca urzędnika państwowego. Studenci mają także okazję odbyć przynajmniej trzymiesięczne praktyki.

Mimo iż studia prawnicze niektórym wydają się nudne, a wręcz sztywne, poszczególne kierunki nie stronią od zabawy. Wydział Prawa i Administracji bardzo chętnie organizuje różnego rodzaju imprezy i przedsięwzięcia. Nie brakuje fuksówek, znanych studenckich imprez rozpoczynających rok akademicki, bądź połowinek prawniczych, które poświadczają, że do końca studiów zostało mniej niż trzy lata. Studenci i absolwenci prawa, administracji bądź kierunków pokrewnych mogą liczyć na wsparcie wykładowców podczas praktyk, staży i aplikacji.

Intrygujące seminaria i wykłady otwarte, a także spotkania z ludźmi polityki i biznesu w znaczący sposób wpływają na ścieżkę kariery, którą następnie wybierają abiturienci. Łódź jest miastem studentów niezależnie od realizowanego kierunku, dlatego stawia na rozwój naukowy, zawodowy, a także kulturowy i sportowy młodych ludzi, którzy energicznym krokiem wkraczają na rynek pracy.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach prawniczych w Łodzi

Studia prawnicze pozwalają na podjęcie pracy w jednym z bardzo wielu zawodów. Można zdobyć zatrudnienie na przykład jako urzędnik sądowy, sędzia, prokurator, notariusz, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, urzędnik podatkowo-prawny w przedsiębiorstwie, księgowy rachunkowy, sprawozdawca finansowy, urzędnik skarbowy, doradca prawny, pracownik więziennictwa, pracownik kancelarii prawnej albo firmy konsultingowej, urzędnik administracji państwowej, doradca inwestycyjny, audytor, urzędnik służby cywilnej, wyższy stopniem pracownik policji, pracownik organizacji pozarządowej, konsultant w dziale prawnym firmy konsultingowej, referent ds. windykacji, referent ds. obsługi klienta, specjalista ds. roszczeń, specjalista ds. prawnych, negocjator z zespole prac gospodarczych, specjalista ds. umów, agent celny, specjalista  ds. obsługi egzekucji komorniczej, administrator kontraktów, Security Risk Analyst, konsultant w dziale doradztwa prawnego, asystent prawny zarządu, przedstawiciel ds. rozliczeń, kontroler należności czy menedżer ds. Compliance.

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PRAWNICZE I ADMINISTRACJA

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIA PRAWNICZE

Głównym miejscem w Łodzi, gdzie można studiować prawo jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ci, którzy wybierają się na studia prawnicze z pewnością kojarzą olbrzymi, odbijający światło budynek w kształcie paragrafu – to właśnie tam uczą się przyszli absolwenci prawa i administracji. Na wydziale uruchomione są kierunki:
 

AKADEMIA HUMANISTYCZNO EKONOMICZNA W ŁODZI STUDIA PRAWNICZE

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi prowadzi zajęcia na wydziale politologicznym z Administracji wymiaru sprawiedliwości w systemie sprawowania władzy, a także Administracji ze specjalizacją: prawo pracy.
 
 

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI STUDIA PRAWNICZE

Społeczna Akademia Nauk organizuje wykłady z prawa, na studiach jednolitych magisterskich.  Na swojej stronie SAN informuje, że jako jedyna uczelnia w Polsce stosuje nowatorski program law in action – stosowanie prawa w praktyce od pierwszego roku studiów. Otwarte są tu specjalizacje: Sędziowska, Prokuratorska, Adwokacka, Notarialna oraz Radcowska. Moduł kształcenia specjalnościowego przygotowuje do zawodów sędziego, prokuratora, notariusza, adwokata, radcy prawnego albo doradcy podatkowego. Natomiast na kierunku Administracji uruchomione są specjalizacje: Prawna obsługa biznesu, Prawo pracy i kadr, Administracja porządku publicznego oraz Specjalność samorządowa.
 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

 

Komentarze (3)

Valeriia odpowiedz

ile powinienem zapłacić i jakie egzaminy muszę zdawać?

Karolina24 odpowiedz

Ponoć ostatnio otworzyli prawo na łódzkim medyku. Warto sprwdzić https://www.medyk.edu.pl/aktualnosci/prawo-nowosc-w-wsbinoz

Tomek odpowiedz

Podobno teraz nawet na WSBiN w Łodzi są studia prawnicze. Warto wejść na medyk.edu.pl i to sprawdzić. Moja siostra kończyła tam dietetykę i była bardzo zadowolona, więc może ja wybiorę się tam na prawo.