Archeologia - Lublin

Archeologia - Lublin

Archeologia - Lublin

Studia w Lublinie

archeologia

Odkryj kierunek archeologia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Archeologia studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku archeologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

 

Studia w Lublinie na kierunku archeologia to studia historyczne, które skupiają się na przekazaniu wiedzy praktycznej oraz wykształceniu umiejętności, oraz kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy archeologa w przyszłości. Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu gromadzenia, opisywania, badania oraz analizowania pozyskanych materiałów, a także uczą jak skutecznie wykorzystywać dostępne źródła w codziennej pracy o charakterze badawczym.

Absolwenci z zakresu archeologii, dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi we wszelkich ośrodkach naukowych, różnorodnych instytucjach badawczych, muzeach, ośrodkach związanych z historią, ośrodkach i domach kultury lub firmach, które zajmują się prowadzeniem badań czy wykopalisk.

czytaj dalej wszystko o Archeologia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek archeologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Archeologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku archeologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zootechnika w Lublinie?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku archeologia, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Archeologia w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku archeologia w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku archeologia skupiają się przede wszystkim na wykształceniu cennych i potrzebnych umiejętności praktycznych, które przydadzą się i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej.

Jest to propozycja kształcenia dla osób interesujących się historią, w szczególności tą najdawniejszą z czasów starożytności, osób ciekawych i chcących odkrywać jak wyglądało życie ludzi i świat w przeszłości.

Studenci kierunku archeologia zdobędą między innymi wiedzę dotyczącą pradziejów i wczesnej historii Polski, poznają metody wykorzystywane w badaniach zarówno naukowych, jak i terenowych oraz techniki dokumentacji w archeologii.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku archeologia możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Studia w Lublinie na kierunku archeologia to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu wiedzy historycznej, a w szczególności ery starożytnej oraz średniowiecznej w Polsce i na świecie.

 

Studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w rozwijających wykładach, warsztatach praktycznych, badaniach powierzchniowych, wykopaliskach, licznych wyjazdach terenowych i szerokiej ofercie zajęć teoretycznych i ćwiczeń.

 

Program studiów dostarcza między innymi wiedzę z zakresu archeologii powszechnej, archeologii starożytnego Egiptu, pogranicza biokulturowego Wschodu oraz Zachodu Europy czy archeologii.

 

Studenci pogłębią również swoją wiedzę z zakresu różnorodnych cywilizacji i kultur, nauczą się dokonywania analiz danych architektonicznych, korzystając z zaawansowanych technologii informatycznych i rozwiną kompetencje językowe, dzięki lektoratowi z języka obcego co pozwoli na zwiększenie szans na karierę międzynarodową.

Ile trwają studia na kierunku archeologia w Lublinie?

Studia na kierunku archeologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Jaka praca po studiach na kierunku archeologia w Lublinie?

Uczelnie w Lublinie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku archeologia, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru historii, oraz prowadzenia badań archeologicznych mają wiele możliwości zawodowych, między innymi mogą rozpocząć pracę w muzeach, ośrodkach związanych z kulturą i historią czy firmami zajmującymi się prowadzeniem wykopalisk.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku archeologia:

  • pracownik techniczny przy badaniach archeologicznych,
  • pracownik laboratoryjno-inwentaryzacyjny w placówkach zbiorów archeologicznych,
  • archeolog w samorządowych placówkach pracy,
  • pracownik muzeum,
  • pracownik ochrony dziedzictwa narodowego.

Gdzie studiować na kierunku archeologia w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uczelnia, na której można studiować kierunek archeologia:

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek archeologia w Lublinie?

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

ARCHEOLOGIA - ważne informacje

archeologia studia

studia historyczne w Lublinie

studia historyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHEOLOGIA LUBLIN STUDIA I STOPNIA

ARCHEOLOGIA LUBLIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHEOLOGIA LUBLIN STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku archeologia w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki historyczne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)