Studia historyczne Lublin

Studia historyczne Lublin

Studia historyczne Lublin

Największy wybór studiów

historycznych w Lublinie

Odkryj kierunki historyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

01.02.2023

Studia historyczne Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia z historyczne w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia historyczne Lublin
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Jak wyglądają studia historyczne w Lublinie

Studia historyczne w Lublinie dostarczają obszernej wiedzy historycznej oraz pokazują, że można wykorzystać ją w różnego rodzaju działalności. Dzięki bogatym programom nauczania studenci studiów historycznych zaznajamiają się między innymi z historią starożytną, historią średniowieczną, historią Europy Wschodniej, źródłoznawstwem archeologicznym, muzealnictwem i ochroną zabytków, czy zasadami archiwizacji cyfrowej.

Najpopularniejsze kierunki historyczne w Lublinie: Historia, Archeologia, Turystyka historyczna, Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi.

Współczesne studia historyczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 

Praca po studiach historycznych

Absolwenci studiów historycznych odnajdują się w pracy w placówkach oświatowych, archiwach, wydawnictwach, muzeach, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, urzędach konserwatorskich.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Lublinie na popularnych stanowiskach związanych z wiedzą historyczną wahają się od 3000 zł do 4500 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia, stażu pracy, miejsca pracy, stanowiska).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia historyczne w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język polski, historia sztuki, język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

STUDIA HISTORYCZNE W LUBLINIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Archeologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Historia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Historia sztuki stacjonarne I stopnia, II stopnia
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa stacjonarne I stopnia
Turystyka historyczna stacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie są studia historyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI HISTORYCZNE W LUBLINIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia historyczne w Lublinie

Jeśli chcesz zostać historykiem to już dziś przygotowuj się do trudnej matury z historii (na poziomie rozszerzonym)! To ona jest Twoją kartą przetargową w konkursie świadectw organizowanym w ramach rekrutacji na studia wyższe w Lublinie. Oprócz historii zadbaj o dobre wyniki z matury z języka polskiego, angielskiego i dodatkowego przedmiotu, wybranego wedle uznania.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI HISTORYCZNE W LUBLINIE

STUDIA HISTORYCZNE W LUBLINIE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia historyczne w Lublinie?

Wybierasz się na studia historyczne? Sprawdź ofertę Lubelskich uczelni. Oferują one bardzo ciekawe studia podyplomowe w ramach kształcenia historycznego. Studia w Lublinie z pewnością Wam się spodobają - Lublin to jedno z najciekawszych miast historycznych w Polsce.

Miasto Uni Lubelskiej, jeden z traktów handlowych. Ciekawe położenie i wspaniała historia to tylko dodatek do bardzo konkretnych studiów historycznych, podczas których wyszlifujecie swoje umiejętności logicznego myślenia, dowodzenia faktów, przewidywania zdarzeń na podstawie zaszłych zachowań ludzi i społeczności. Studia historyczne są przygodą samą w sobie.

Studia historyczne w Lublinie z pewnością nie są nauką dat i wykresów zdarzeń, to nauka o człowieku jak takim i jego sposobie funkcjonowania w świecie. Sprawdźcie, jakie kierunki możecie wybrać w ramach studiów w Lublinie.

 

Studia historyczne w Lublinie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia historyczne z pewnością przeznaczone są dla pasjonatów, którzy chcą zdobywać wiedzę w zakresie nauk historycznych i stricte humanistycznych. Poszczególne propozycje kształcenia możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy to studia licencjackie, które trwają trzy lata.

Studia drugiego stopnia stanowią uzupełnienie dla zdobywanej na pierwszym stopniu wiedzy, a trwają dwa lata i kończą się egzaminem magisterskimKształcenie w ramach kierunków historycznych odbywa się przede wszystkim stacjonarnie (dziennie), to znaczy od poniedziałku do piątku.

Studia dzienne wypełnione są zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi, a także wyjazdami naukowymi/terenowymi oraz praktykami zawodowymi. W ramach konkretnych kierunków studiów będziesz miał szansę realizować także unikatowe specjalizacje, które pozwolą Ci zdobyć wiedzę i kompetencje pożądane przez współczesnych pracodawców.

czytaj dalej studia w Lublinie

 

Kierunki studiów historycznych w Lublinie

Lubelskie uczelnie mają w swojej ofercie bardzo wiele unikatowych kierunków historycznych. Wśród popularnych propozycji znajdziesz nie tylko historię, historię sztuki czy archeologię, ale także turystykę historyczną oraz krajoznawstwo i turystykę kulturową.

Poszczególne propozycje kształcenia mają do zaoferowania także różnego typu specjalizacje, które pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje zawodowe. Do najpopularniejszych z nich należą: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej, nauczycielska.

Interdyscyplinarny charakter tworzonych programów studiów pozwoli Ci zdobyć gruntowne wykształcenie w najbardziej interesującym Cię zakresie. Zapoznaj się szczegółowo z ofertami kształcenia przygotowywanymi przez placówki akademickie w Lublinie. Ułatwi Ci to wybór najciekawszego dla Ciebie kierunku.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów historycznych:

 • archeologia
 • historia
 • historia sztuki
 • krajoznawstwo i turystyka kulturowa
 • turystyka historyczna

czytaj dalej kierunki studiów w Lublinie

 

Gdzie studiować kierunki historyczne w Lublinie?

Ofertę kształcenia w zakresie studiów historycznych przedstawiają przede wszystkim Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL znajdziesz historię, historię sztuki, krajoznawstwo i turystkę kulturową. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej proponuje natomiast edukację w zakresie historii, archeologii i turystyki historycznej.

Poszczególne uczelnie w Lublinie są przystosowane do prowadzenia zajęć w zakresie nauk historycznych. Doskonale wyposażone pracownie i biblioteki ułatwiają dostęp do wiedzy i korzystanie z nowoczesnych technologii. W zależności od realizowanego kierunku wyspecjalizowana kadra akademicka stosuje odpowiednie metody i organizuje wyjazdy tenorowe, które pozwolą zdobyć doświadczenie zawodowe.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki historyczne w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelskie Jana Pawła II

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Jak wybrać studia historyczne w Lublinie, aby mieć dobrą pracę?

Studia historyczne przeznaczone są dla pasjonatów, którzy zawodowo chcą zajmować się historią, historią sztuki, archeologią, turystyką historyczną bądź kulturową. Nim wybierzesz kierunek studiów, warto wziąć pod uwagę kilka aspektów. Przede wszystkim zweryfikuj dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Współcześni pracodawcy z pewnością pomogą Ci określić, na jakich specjalistów istnieje zapotrzebowanie w danym momencie.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • historyk
 • historyk sztuki
 • archeolog
 • etnolog
 • polityk
 • dziennikarz
 • redaktor
 • archiwista
 • kulturoznawca
 • antropolog kulturowy
 • przewodnik turystyczny
 • przewodnik historyczny
 • specjalista ds. ochrony dóbr kultury

 

Absolwenci nauk historycznych i kulturowych mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego. Zatrudniani są, chociażby w instytutach historycznych, muzeach, wydawnictwach, redakcjach, agencjach reklamowych, galeriach sztuki, placówkach kulturowych, instytutach archeologicznych. Archeolodzy często współpracują z prywatnymi firmami, które zajmują się wykonywaniem wykopalisk pod budowę budynków czy autostrad, historycy zaś pracują w szkołach oraz na uczelniach.

Zastanów się także, jakie zawody są popularne bądź potrzebne w Twoim mieście rodzinnym lub w mieście, w którym chcesz się kształcić. Perspektywy na szybkie zatrudnienie w zawodzie z pewnością zachęca do studiowania konkretnych nauk. Ostatecznie warto kształcić się w zakresie swoich zainteresowań. Studia z pasji zwiększają satysfakcję zawodową oraz napędzają do osiągania sukcesów w ulubionych dziedzinach.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Lublinie?

Wybór uczelni wyższej w Lublinie uzależniony jest od kierunku, który chcesz realizować. Mimo że propozycje kształcenia poszczególnych placówek akademickich pokrywają się ze sobą, chociażby w zakresie historii, turystykę historyczną bądź archeologię znajdziesz jedynie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, natomiast krajoznawstwo i turystykę kulturową oraz historię sztuki proponuje Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Zwróć uwagę na poziom kształcenia, jaki reprezentuje dany ośrodek akademicki w Lublinie. Zweryfikuj możliwości rozwoju, jakie jest on w stanie Ci zapewnić. Sprawdź, czy masz szansę na wymianę krajową lub międzynarodową, czy uczelnia organizuje konferencje naukowe i wyjazdy badawcze, zapoznaj się z proponowanymi programami studiów oraz ofertą praktyk. Poszczególne elementy są istotne dla zdobywanego wykształcenia. Pamiętaj, że wiedzę i umiejętności zyskujesz nie tylko dzięki zajęciom na uczelni, ale i poza jej murami.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia historyczne w Lublinie?

Lublin odznacza się bogatą historią, piękną architekturą, unikatowymi tradycjami. Miłośnicy historii odnajdą w tym mieście wiele interesujących elementów, które umożliwią im zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności oraz odkrycie własnych aspiracji i nowych pasji. Władze miasta dbają o różnego rodzaju atrakcje, takie jak wydarzenia sportowe i kulturalne, imprezy masowe, festiwale naukowe. W Lublinie znajdziesz także wiele cenionych placówek historycznych i kulturalnych, które mogą zapewnić Ci miejsce pracy.

Władze uczelni oferują liczne wyjazdy terenowe i badawcze, niezbędne w życiu przyszłych historyków, kulturoznawców i archeologów. Organizują wymiany międzyuczelniane w kraju i za granicą oraz zachęcają do brania udziału w grantach badawczych, konferencjach naukowych, do zakładania kół naukowych. Współpracują również z przyszłymi pracodawcami studentów, przygotowując programy stażowe i oferty praktyk.

Studia to jeden z najważniejszych etapów w życiu rozwijającego się człowieka. To czas odkrywania siebie, rozwijania pasji, zdobywania nowych doświadczeń, poznawania istotnych dla naszego życia prywatnego i zawodowego ludzi. Uczelnie w Lublinie zapewniają dobry start na rynku pracy swoim absolwentom, a także umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnego wykształcenia studentom.

Nowocześnie wyposażone wydziały pozwalają realizować zajęcia na wysokim poziomie. Studenci mogą także liczyć na pomoc socjalną i stypendialną. Wybierz studia, które dadzą Ci przyszłość i pozwolą rozwijać się w zakresie Twoich zainteresowań.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach historycznych

Po studiach historycznych możesz pracować jako nauczyciel historii, bądź jako badacz przeszłości, pisząc do lokalnych pism lub tworząc publikacje historyczne. Możesz brać udział w projektach badawczych, jak i pracować na uczelni wyższej. Możesz również organizować wycieczki historyczne, być przewodnikiem bądź pisarzem. Historycy świetnie sprawdzają się jako politycy - także Ci wysokiego szczebla.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI STUDIA HISTORYCZNE

Studia historyczne prowadzi Katolicki Uniwersytet Lubelski na Wydziale Nauk Humanistycznych na kierunkach:

 • historia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • historia sztuki - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Dowiedz się więcej>

 


UNIWERSYTET MARIE CURIE SKŁODOWSKIEJ STUDIA HISTORYCZNE

Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej również prowadzi studia historyczne na Wydziale Humanistycznym na kierunkach:

 • historia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • historia i wiedza o społeczeństwie - studia podyplomowe
 • historia wojskowości i wojskowe odtwórstwo historyczne - studia podyplomowe
 • turystyka historyczna - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Dowiedz się więcej>

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)