Chemistry - Lublin

Chemistry - Lublin

Chemistry - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku chemistry

Odkryj kierunek chemistry w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Chemistry studia Lublin 2022| woj. lubelskie

Studia na kierunku chemistry to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Studia na kierunku chemistry oferują swoim studentom poznanie nie tylko najważniejszych zagadnień dotyczących nauk chemicznych, lecz także innych dyscyplin ścisłych mających znaczny wpływ na rozwój chemii – m.in. fizyki, matematyki czy informatyki. Jako że cykl kształcenia na kierunku chemistry jest w całości anglojęzyczny, studenci będą mogli zaznajomić się z angielskim specjalistycznym słownictwem branżowym z zakresu chemii, co znacznie zwiększy ich szansę na rozwój kariery zawodowej w międzynarodowym środowisku.

Jako absolwent kierunku chemistry będziesz mógł znaleźć zatrudnienie m.in. w różnego typu laboratoriach i ośrodkach badawczych, a także w sektorze przemysłu farmaceutycznego, biomedycznego oraz kosmetycznego.

czytaj dalej wszystko o Chemistry - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek chemistry

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Chemistry stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek chemistry w Lublinie?

Warunkiem przyjęcia na kierunek chemistry II stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych. Kryterium przyjęcia będzie stanowiła średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Chemistry w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku chemistry w Lublinie?

Chemistry to innowacyjny kierunek studiów rozwijający wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nauk chemicznych. Będąc absolwentem tego kierunku chemia i jej tajniki nie będą miały przed Tobą żadnych tajemnic. Podczas licznych zajęć praktycznych pod okiem doświadczonych wykładowców-praktyków będziesz dokonywać fascynujących eksperymentów chemicznych w nowocześnie wyposażonych laboratoriach. Pozwoli Ci to na zaznajomienie się z różnymi procesami chemicznymi, a także nauczy, jak analizować i interpretować wyniki swoich badań.

Dowiesz się też, w jaki sposób korzystać ze specjalistycznej aparatury laboratoryjnej. Po zakończeniu kształcenia będziesz doskonale przygotowany do podejmowania rozmaitych wyzwań badawczych, a także do podjęcia dalszej nauki na studiach doktoranckich. Z uwagi na fakt, iż studia na kierunku chemistry odbywają się w całości w języku angielskim, będziesz mógł rozwinąć swoje zdolności językowe i zyskać szansę na rozpoczęcie kariery zawodowej zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku chemistry możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

  • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W czasie studiów na kierunku chemistry doświadczona kadra akademicka przekaże Ci szeroką wiedzę z zakresu zaawansowanej chemii. Poznasz szczegółowy proces zachodzenia różnych reakcji chemicznych, a także właściwości fizyko-chemiczne związków chemicznych. Nauczysz się też, w jaki sposób analizować procesy syntezy chemicznej oraz interpretować schematy technologiczne.

Dzięki zajęciom teoretycznym i praktycznym prowadzonym w całości w języku angielskim opanujesz ten język obcy na zaawansowanym poziomie – poznasz specjalistyczne słownictwo branżowe oraz opanujesz umiejętność swobodnej komunikacji z anglojęzycznym zespołem badawczym.

Ile trwają studia na kierunku chemistry w Lublinie?

Studia na kierunku chemistry trwają 2 lata (studia II stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku chemistry w Lublinie?

Jako absolwent studiów na kierunku chemistry będziesz mógł znaleźć zatrudnienie m.in. w laboratoriach chemicznych oraz naukowo-badawczych, a także w różnych gałęziach przemysłu. Specjaliści z zakresu chemii poszukiwani są w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, jak również w prężnie rozwijającym się przemyśle petrochemicznym. Dzięki Twojej doskonałej znajomości specjalistycznego słownictwa branżowego w języku angielskim z chęcią zatrudnią Cię firmy nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku chemistry:

  • laboratoria chemiczne,
  • laboratoria naukowo-badawcze,
  • przemysł kosmetyczny, medyczny oraz farmaceutyczny,
  • przemysł petrochemiczny,
  • szkolnictwo (po ukończeniu odpowiedniej specjalności nauczycielskiej).

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CHEMISTRY LUBLIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMISTRY LUBLIN STUDIA STACJONARNE

Kierunki chemiczne w Lublinie

Komentarze (0)