Bezpieczeństwo wewnętrzne - Toruń

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Toruń

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Toruń

Studia w Toruniu

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

25.01.2023

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Bezpieczeństwo wewnętrzne Toruń - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Toruniu bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Specjalności
Współczesne studia z bezpieczeństwa wewnętrzne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu: resocjalizacja i penitencjarystyk, służby specjalne i policyjne, zarządzanie systemami ratowniczymi... specjalności na bezpieczeństwie wewnętrznym w Toruniu >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 3850 zł.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu uchodzi za jeden z najpopularniejszych wśród propozycji studiów prawniczych. Kandydatów na studia jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym.

Do wyboru masz: biologię, chemię, fizykę, fizykę i astronomię, geografię, matematykę, filozofię, historię, historię sztuki, historię muzyki, wiedzę o społeczeństwie bądź informatykę. Dodatkowo kandydaci wykazują także język, który ma być uwzględniony w procesie rekrutacyjnym. Właśnie dlatego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym warto zdawać język polski lub język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Bezpieczeństwo wewnętrzne dotyka każdego obywatela państwa, w którym żyje. Nie ulega wątpliwości, że każdy kraj jest narażony na siły zewnętrzne, ale także te działające wewnątrz niego. Wykształcone grono specjalistów stara się przeciwdziałać niebezpieczeństwom i jak najlepiej radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.

Kandydaci na tego typu studia prawnicze powinni żywo interesować się sprawami państwa, społeczeństwa i kwestiami politycznymi. Nie możesz mieć problemów z nauką przedmiotów humanistycznych, warto posiadać predyspozycje językowe, a także cieszyć się dobrą kondycją fizyczną, zwłaszcza jeśli myślisz o pracy w służbach mundurowych. Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu to w końcu godziny poświęcone na edukację i ćwiczenia fizyczne.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu takie jak bezpieczeństwo wewnętrzne możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz w Wyższej Szkole Bankowej. Uczelnie w Toruniu gwarantują wysoką jakość kształcenia o charakterze interdyscyplinarnym.

 

4. Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują studentów do różnego rodzaju pracy zawodowej. Absolwenci tego typu studiów prawniczych podejmują pracę w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa takich jak Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Celna, a także w organach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe takich jak Państwowa Straż Pożarna, Wojsko Polskie, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Absolwenci są zatrudniani w bankowości, administracji publicznej, urzędach i izbach skarbowych, żandarmerii wojskowej, zespołach regenerowania kryzysowego, w agencjach ochrony osób i mienia, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych, w biurach dochodzeniowo-śledczych czy w organach ochrony prawnej.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia ogólna,
 • podstawy statystyki i demografii,
 • wstęp do nauki o bezpieczeństwie wewnętrznym,
 • główne konflikty współczesnego świata,
 • bezpieczeństwo społeczne,
 • otwarte źródła informacji bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • organy i służby właściwe w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • służby ratownicze i ochrona przeciwpożarowa,
 • systemy bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i NATO,
 • teoria organizacji i zarządzania
 • i wiele innych.

 

Studenci specjalizują się w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ekonomicznego, politycznego lub militarnego. Ofertę specjalizacyjną i dostępne możliwości zawodowe warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu pozwala studentom zgłębiać wiedzę odnoszącą się do obronności, polityki, ekonomii, prawa czy socjologii. Studenci mogą wziąć udział w kursie strzeleckim. Ponadto rozwijają swoje kompetencje językowe i kierownicze, co ułatwia im zarządzanie i organizację działania w sytuacjach kryzysowych. Absolwenci studiów prawniczych w tym zakresie stanowią cenną grupę specjalistów, którzy doskonale odnajdują się w swojej dziedzinie i potrafią zdroworozsądkowo działać nawet zespołowo w każdej sytuacji odnoszącej się do bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia prawnicze w Toruniu w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Stopień pierwszy trwa sześć semestrów, czyli trzy lata i kończy się egzaminem licencjackim. Ukończenie studiów licencjackich pozwala na podjęcie pracy w zawodzie w niepełnym zakresie.

Studia magisterskie to studia poszerzające wiedzę, którą zdobędziesz na studiach pierwszego stopnia. Trwają one cztery semestry, czyli dwa lata i pozwalają na uatrakcyjnienie swojej pozycji na rynku pracy, na przykład poprzez zdobycie dodatkowych kompetencji. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie może je rozpocząć absolwent nie tylko bezpieczeństwa wewnętrznego, ale i innego kierunku, którego zakres wiedzy mieści się w zagadnieniach związanych z polityką i społeczeństwem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu?

Absolwenci studiów w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego pracują przede wszystkim w administracji rządowej, policji i służbach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego, centrach zarządzania kryzysowego, gdzie obejmują stanowiska jako specjaliści z zakresu ochrony informacji niejawnych, specjaliści z zakresu ochrony osób i mienia, specjaliści z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej i planowania kryzysowego, analitycy w firmach z sektorów cechujących się dużą dynamiką zmian.

Studenci uzyskują wykształcenie, które sprowadza się do wiedzy specjalistycznej odnoszącaej się do zwalczania terroryzmu, ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, podczas których kompetentne, dobrze wyszkolone osoby powinny być zdolne do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanie zagrożenia. Absolwenci bez problemu znajdują zatrudnienie w agencjach ochrony osób i mienia, administracji publicznej, instytucjach państwowych, instytucjach administracji publicznej, bankowości, organizacjach pozarządowych, straży miejskiej, policji, służbach celnych, biznesie, więziennictwie, wymiarach sprawiedliwości, żandarmerii wojskowej, w służbach granicznych, zespołach reagowania kryzysowego, straży pożarnej, urzędach i izbach skarbowych. Studenci są przygotowywani do tego, aby zajmować się administracją i ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem oprogramowania i systemami teleinformatycznymi, kwestiami dochodzeniowo-śledczymi.

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu kształci ekspertów, którzy odnajdują się w pracy w służbach mundurowych, to znaczy w policji, wojsku, straży pożarnej, ale podejmują także pracę w firmach i instytucjach państwowych i prywatnych, które zajmują się bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym. Agencje detektywistyczne, sztaby kryzysowe, służby specjalne, agencje ochrony osób i mienia czy organy ochrony prawnej stoją dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego otworem.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznejCena za pierwszy rok studiów wynosi około 3850 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

Uczelnie w Toruniu - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu?

Uczelnie w Toruniu oferując edukację w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, zdają sobie sprawę z faktu, że kierunek ten ma coraz większe znaczenie w obliczu sytuacji społecznej, politycznej czy ekonomicznej kraju. Studia tego typu nie są jednak dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy w zakres Twoich zainteresowań wchodzą zagadnienia związane z polityką i społeczeństwem?
 • Czy nauka przedmiotów związanych z prawem i polityką nie sprawia Ci problemów?
 • Czy możesz poszczycić się sprawnością fizyczną, która ułatwi Ci pracę w służbach mundurowych?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba osób, która zostanie przyjęta, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym.

Do wyboru masz: biologię, chemię, fizykę, fizykę i astronomię, geografię, matematykę, filozofię, historię, historię sztuki, historię muzyki, wiedzę o społeczeństwie bądź informatykę. Dodatkowo kandydaci wykazują także język, który ma być uwzględniony w procesie rekrutacyjnym. Wybrać możesz język polski bądź język obcy nowożytny. Maksymalnej ilości punktów możesz dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami I zapewniają sobie wysokie miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka lub w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć we wskazanym terminie niezbędne dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wewnętrzne studia

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu?

Studia prawnicze w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego uchodzą za jedne z najpopularniejszych wśród kierunków poruszających tematykę polityczno-społeczną.

Marcin, student drugiego roku studiów magisterskich, wyjaśnił:

Pracuję w policji, jednak studia z bezpieczeństwa wewnętrznego pomogą podnieść moje kwalifikacje i zapewnią mi awans w przyszłości. Kierunek jest niezwykle przydatny w obecnych czasach. Polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Toruń studia i stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Toruń studia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne Toruń studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Toruniu

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Toruniu

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia