Management - Bydgoszcz

Management - Bydgoszcz

Management - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

management

Odkryj kierunek management w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

02.03.2023

Management studia Bydgoszcz 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku management to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku management w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku management w Bydgoszczy rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Management Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Bydgoszczy management możesz studiować w ramach kierunku na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy.

 

Opis kierunku

Studia na kierunku management oferują zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego i procesami, prowadzenia negocjacji, tworzenia biznesplanów, jak również stosowania współczesnych koncepcji zarządzania organizacjami. Ponadto, jako że program studiów na tym kierunku realizowany jest w całości w języku angielskim, studenci będą mieli okazję znacznie rozwinąć swoje kompetencje językowe oraz poszerzyć znajomość specjalistycznego słownictwa.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli podjąć pracę m.in. jako menadżerowie średniego lub wysokiego szczebla, pracownicy organów administracyjnych, doradcy personalni lub zawodowi, a także jako autorzy i organizatorzy różnego rodzaju szkoleń biznesowych.

 

 

czytaj dalej wszystko o Management - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek MANAGEMENT

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Management stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku management

Uczelnie, gdzie management jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Logistics stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lub 3,5 roku • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku logistics

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek management w Bydgoszczy?

Studentem studiów pierwszego stopnia można zostać po ukończeniu szkoły średniej, zdaniu matury i odebraniu świadectwa dojrzałości. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, złożenie kompletu dokumentów oraz spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Z kolei studentem studiów drugiego stopnia może zostać każda osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) lub jednolite studia magisterskie. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, złożenie kompletu dokumentów oraz spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Management w Bydgoszczy

Jak wyglądają studia na kierunku management w Bydgoszczy?

Management to innowacyjny kierunek studiów, który umożliwia poznanie struktury oraz sposób funkcjonowania firm, przedsiębiorstw i organów administracyjnych, by z łatwością identyfikować ich potrzeby oraz prognozować dedykowane im rozwiązania zarządcze. Co więcej, jako że studia na tym kierunku realizowane są w całości w języku angielskim, studenci zyskają też szansę na znaczne poszerzenie swoich kompetencji lingwistycznych oraz na opanowanie specjalistycznej terminologii branżowej z zakresu kierunku kształcenia, co ułatwi im rozwój kariery zarówno w Polsce, jak i na rynku międzynarodowym.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku management możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku management studenci dowiedzą się, w jaki sposób rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać rozmaite problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi czy finansowymi. Poznają również tajniki kreowania marki produktu i przedsiębiorstwa, a także nauczą się stosować różnego rodzaju instrumenty i narzędzia marketingowe oraz podejmować trafne decyzje w obszarze działań organizacji. Co więcej, dzięki bogatej ofercie oferowanych na tym kierunku specjalności, studenci będą mogli maksymalnie dopasować program studiów do własnych zainteresowań i planów zawodowych.

 

Ile trwają studia na kierunku management w Bydgoszczy?

Studia na kierunku management trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Management w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku management w Bydgoszczy?

Jako absolwent studiów na kierunku management będziesz kompleksowo przygotowany do objęcia stanowisk kierowniczych i menedżerskich w różnego rodzaju firmach, instytucjach i korporacjach. Doskonale sprawdzisz się także jako pracownik działów marketingu i PR oraz agencji reklamowych. Co więcej, będziesz mógł wykorzystać swoje umiejętności w rozwijaniu kariery szkoleniowca, tutora biznesu, jak również doradcy personalnego oraz zawodowego.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku management:

 • menadżer średniego lub wysokiego szczebla,
 • członek zarządu w firmach i przedsiębiorstwach różnych branż,
 • pracownik organów administracyjnych,
 • kierownik procesu logistycznego w firmach i przedsiębiorstwach,
 • doradca personalny lub zawodowy,
 • tutor biznesu,
 • autor i organizator szkoleń biznesowych,
 • specjalista ds. marketingu,
 • projektant systemów wspierających proces zarządzania.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Management Bydgoszcz studia i stopnia

Management Bydgoszcz studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Management Bydgoszcz studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku management w Bydgoszczy

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki zarządzanie i marketing w Bydgoszczy

management

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia