Budownictwo - Częstochowa

Budownictwo - Częstochowa

Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Budownictwo - studia Częstochowa 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku budownictwo w Częstochowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia na kierunku budownictwo w Częstochowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku budownictwo w Częstochowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 17 lipca 2023 r. | Budownictwo Częstochowa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Częstochowie budownictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Częstochowskiej (PCZ) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Budownictwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 13 tys. kandydatów (o 1094 więcej niż rok wcześniej).
 
Specjalności
Współczesne studia z budownictwa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku budownictwo w Częstochowie: architektura w budownictwiekonstrukcje budowlane i inżynierskietechnologia, organizacja i zarządzanie w budownictwiebudowa i utrzymanie dróg... specjalności na budownictwie w Częstochowie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Częstochowie na kierunku budownictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku budownictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Budownictwo - Częstochowa

Zobacz, na jakich uczelniach w Częstochowie jest kierunek BUDOWNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Budownictwo w Częstochowie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku Budownictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Wymagania rekrutacyjne, obowiązujące na kierunkach studiów o charakterze technicznym, ograniczają się do obowiązek uzyskania wysokich wyników maturalnych z przedmiotów ścisłych. Zatem, jeżeli poważnie myślisz o rozpoczęciu Budownictwa, rozważ podejście do rozszerzonego egzaminu maturalnego z matematyki, fizyki, języka angielskiego oraz chemii. Tylko poprzez uzyskanie wysokich wyników zagwarantujesz sobie szansę na pokonanie grona konkurencji.

Jako że pewne niuanse w obrębie procedur rekrutacyjnych mogą się różnić w zależności od ustaleń uczelni oraz ulegać zmianom na przestrzeni czasu, zadbaj o dostateczne doinformowanie na temat ustaleń aplikacyjnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w Częstochowie

Jak wyglądają studia na kierunku Budownictwo w Częstochowie

Studia na kierunku Budownictwo w Częstochowie, podobnie jak większość istniejących kierunków, możesz realizować w trybie stacjonarnym oraz zaocznym. Dzięki temu rozwiązaniu możesz zapewnić sobie możliwość najbardziej komfortowej organizacji swojego czasu podczas całego roku akademickiego bez wywierania niekorzystnego wpływu na efekty kształcenia – niezależnie od trybu ukończonej edukacji, twoje szanse na współczesnym rynku pracy prawdopodobnie będą takie same/

Studia stacjonarne na Budownictwie wyróżniają się systematycznością i regularnością, polegającą na codziennym zdobywaniu nowych wiadomości podczas całego tygodnia roboczego. Tryb ten jest wybierany zwykle przez większość kandydatów, ponieważ umożliwia naukę w optymalnym tempie oraz możliwość zasięgnięcia porad wykładowców w każdej chwili.

Niestacjonarny, zwany również zaocznym, tryb kształcenia, przewiduje takie zajęcia i wykłady, które odbywają się jedynie w weekendy, najczęściej co dwa lub trzy tygodnie i mają formę, podczas której prezentowane zostają wielogodzinne treści programowe. Tryb niestacjonarny odpowie między innymi na potrzeby tych najbardziej zapracowanych, chcących jednocześnie zdobywać wiedzę i umiejętności kierunkowe w ramach Budownictwa. Pamiętaj, że wybierając kształcenie niestacjonarne, zobowiązujesz się do uiszczania opłat za czesne w kwocie odgórnie ustalonej przez regulamin uczelni.

Studia na kierunku Budownictwo uchodzą za jedną z najbardziej tradycyjnych dziedzin nauk technicznych i od wielu lat stanowią bardzo atrakcyjną propozycję dla maturzystów uzdolnionych w zgłębianiu przedmiotów ścisłych. Praca po ukończeniu Budownictwa niesie za sobą ogromną odpowiedzialność – w końcu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom projektowanych i tworzonych budowli są nadrzędną i jednocześnie najtrudniejszą kwestią, jakiej należy sprostać. Jeżeli marzysz o podjęciu Budownictwa, możesz rozważyć propozycję edukacyjną, zaoferowaną przez ośrodek akademicki w Częstochowie.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Budownictwo gwarantuje zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności, możliwych do wykorzystania w karierze zawodowej związanej z różnymi obszarami współczesnej gospodarki i branży architektoniczno-budowlanej. Siatka studiów na opisywanym kierunku będzie składać się z następujących przedmiotów:

 • geometria wykreślana,
 • fizyka budowli,
 • mechanika budowli,
 • techniki informatyczne,
 • podstawy zarządzania,
 • materiałoznawstwo.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku budownictwo możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku budownictwo w Częstochowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Częstochowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Czy potrafisz sobie wyobrazić studenta i przyszłego pracownika branży budowlanej, który nie wykazuje zainteresowania praktykowaną dziedziną, a ponadto stroni od matematyki i innych nauk ścisłych? Właśnie dlatego na Budownictwo powinni kandydować jedynie tacy maturzyści, którzy charakteryzują się konkretnym zestawem cech. Zatem jak przedstawia się sylwetka idealnego kandydata na te studia?

Jeśli marzysz o podjęciu Budownictwa, powinieneś czuć swego rodzaju powołanie do zgłębiania nauk technicznych. Ponadto przyda ci się nieco orientacji w tematyce nauk ścisłych, aby w jak najbardziej optymalny sposób zgłębiać wszystkie wiadomości kierunkowe. Tylko wówczas zapewnisz sobie szansę na praktykowanie kierunku zgodnego z własnymi predyspozycjami i zainteresowaniami, dzięki czemu być może unikniesz przedwczesnego wypalenia zawodowego.

 

4. Program studiów

Studenci Budownictwa w Częstochowie mają okazję zapoznać się z interdyscyplinarnymi zagadnieniami, zawierającymi w sobie kilka różnych dziedzin technicznych. Matematyka, jak się pewnie domyślasz, jest podstawą pod rozwój bardziej specjalistycznych kompetencji, dlatego opanowanie tej niezwykle trudnej dziedziny staje się kluczowe dla przejścia przez cykl kształcenia z powodzeniem. Studia w Częstochowie oferują możliwość wyboru jednej z kilku specjalności, nakierowujących studentów na konkretny obszar wiedzy, wywodzącej się z Budownictwa. Niezaprzeczalną zaletą opisywanego kierunku jest stwarzanie szansy na ukształtowanie własnej przyszłości w dowolny sposób.

Ile trwają studia na kierunku Budownictwo w Częstochowie

Studia na kierunku budownictwo w Częstochowie, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Uczelnie w Częstochowie, które otrzymują uprawnienia do zaoferowania studentom możliwości podjęcia studiów technicznycho, muszą spełniać odgórnie narzucone normy w kilku zasadniczych kwestiach. Jedną z nich jest czas trwania opisywanego kierunku. Budownictwo składa się z dwóch komplementarnych etapów, z których ukończenie jedynie pierwszego zapewnia podstawowe kompetencje, pozwalające na podjęcie pracy w zawodzie.

Studia pierwszego stopnia na opisywanym kierunku trwają siedem semestrów, czyli trzy i pół roku. Po tym czasie owocnych starć z wszelkimi zaliczeniami, studenci stają przed najważniejszym zadaniem, czyli napisaniem i obroną pracy inżynierskiej. Nieco dłużej potrwa nauka na studiach niestacjonarnych - studenci postarają się ukończyć czteroletni cykl kształcenia. Magisterskie studia również będą o rok dłuższe, niż w przypadku studiów stacjonarnych. Po zdobyciu tytułu inżyniera, studenci mogą podjąć drugi stopień studiów, mający charakter kształcenia magisterskiego. Półtoraroczny cykl kształcenia kończy się uzyskaniem przez absolwentów dyplomem magistra oraz zwiększeniem możliwości zawodowych.

Budownictwo w Częstochowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku Budownictwo w Częstochowie

Studia w Częstochowie na kierunku Budownictwo gwarantują studentom umiejętność posługiwania się szeroko rozumianym aparatem matematycznym w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów logicznych, wynikających z konieczności poprawnego planowania prac budowlanych lub remontowych. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi technikami komputerowymi i informatycznymi, wspomagającymi projektowanie, zgłębiają kompleksową wiedzę na temat najczęściej używanych materiałów budowlanych w zależności od przeznaczenia danego budynku, a także uczą się podstaw nauk chemicznych, dzięki którym opanowują zdolność do samodzielnego wytwarzania mieszanin, skutkujących powstaniem produktu możliwego do wykorzystania w pracach budowlanych.

W związku z tym, że studenci przyswajają bardzo szeroki zakres wiedzy i konkretnych umiejętności praktycznych, bez wątpienia zostaną docenieni przez pracodawców nie tylko w kraju, ale również za granicą, dzięki czemu ukształtują swoją przyszłość zawodową w najbardziej optymalny sposób.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w placówkach administracyjnych, jednostkach naukowo-badawczych, laboratoriach chemicznych, przedsiębiorstwach przemysłu budowlanego, międzynarodowych korporacji zajmujących się handlem i dystrybucją materiałów budowlanych, a nawet wszelakich instytucjach doradczych.

Jeżeli ukończysz studia inżynierskie na kierunku Budownictwo w Częstochowie, staniesz się specjalistą od zarządzania remontami, przeprowadzania konserwacji zabytków, będziesz mógł pełnić funkcję kierownika budowli, inspektora nadzoru, projektanta, a nawet specjalisty od laboratoryjnego testowania materiałów budowlanych. Wielu absolwentów decyduje się na związane swojej przyszłości z założeniem działalności gospodarczej, jednak niezależnie od dokonanego wyboru, możesz mieć pewność, że Budownictwo zapewni ci szeroki wachlarz możliwości zawodowych.

Gdzie studiować na kierunku budownictwo w Częstochowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Częstochowskiej.

Uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo w Częstochowie

 

czytaj dalej uczelnie w Częstochowie

 

Budownictwo studia stacjonarne - uczelnie w Częstochowie

 

Budownictwo studia niestacjonarne - uczelnie w Częstochowie

 

Budownictwo studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Częstochowie
 

Uczelnie w Częstochowie - kierunek budownictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Częstochowska (Wydział Budownictwa) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Budownictwo w Częstochowie

Budownictwo stanowi niezwykle atrakcyjną propozycję, skierowaną do absolwentów szkół średnich, którzy wyróżniają się zamiłowaniem i zdolnością do nauki przedmiotów technicznych. Jeżeli nie jesteś do końca zdecydowany, czy ten kierunek jest skrojony na miarę twoich potrzeb, odpowiedz sobie na poniższe pytania:

 • Czy lubisz matematykę, a jej nauka nie sprawia ci większych trudności?
 • Interesujesz się nowinkami technicznymi, w szczególności z obszaru budowlanego?
 • Studiowanie kierunku ścisłego zawsze było twoim marzeniem?

Jeżeli w twoich myślach narodziło się trzykrotne, niezachwiane „tak”, możesz śmiało aplikować na Budownictwo w Częstochowie. Jak najwcześniej rozpocznij powtórkę materiału z matematyki, fizyki, chemii oraz języka angielskiego, żeby uzyskać z tych przedmiotów jak najwyższy wynik z rozszerzonej matury. Dodatkowych punktów dostarczy ci zdobycie wysokiego miejsca na jednej z ogólnopolskich olimpiad. Jeśli jesteś ponadprzeciętnie uzdolniony, rozważ następujące konkursy:

 • Olimpiadę Matematyczną,
 • Olimpiadę Fizyczną.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym etapem rekrutacji na wszystkie kierunki studiów w Częstochowie, czyli również Budownictwo, jest stworzenie swojego profilu kandydata za pośrednictwem strony internetowej wybranej wcześniej uczelni. Elektroniczna rejestracja kandydatów w sposób szybki i optymalny przeprowadza przez cały proces aplikacyjny za pomocą jednego formularza. Podczas jego wypełniania wykaż się dużą starannością – wszelkie pomyłki, nawet jeśli niecelowe, mogą skutkować odrzuceniem twojej kandydatury, jednocześnie przesuwając termin rozpoczęcia Budownictwa o cały rok.

Jeżeli uda ci się znaleźć swoje nazwisko na liście szczęśliwców, którzy staną przed możliwością rozpoczęcia edukacji na Budownictwie w Częstochowie, zadbaj o terminowe dostarczenie pliku wymaganych dokumentów. Najprawdopodobniej będziesz potrzebował:

 • fotografii do legitymacji studenckiej,
 • kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • rzetelnie wypełnionego formularza aplikacyjnego,
 • zaświadczenia o wynikach ewentualnych konkursów przedmiotowych.

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Częstochowie

studia w Częstochowie

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

budownictwo studia

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Budownictwo w Częstochowie

Jeżeli jesteś przyszłym studentem, nie do końca zdecydowanym, na jaki kierunek studiów ostatecznie się zdecydować, z pewnością chciałbyś poznać opinie starszych kolegów, mających do czynienia za specyfiką danego kierunku. Jesteś zainteresowany podjęciem Budownictwa?

Paweł, absolwent Budownictwa w Częstochowie, mówi:

„Budownictwo ukończyłem kilka lat temu, jednak zacząłem pracować w zawodzie już pod koniec studiów. Zależało mi na podjęciu studiów o charakterze pozwalającym na zdobycie dobrze płatnego zatrudnienia. Dziś mam własną firmę i mogę szczerze polecić Budownictwo każdemu zainteresowanemu naukami technicznymi.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Częstochowa studia i stopnia

Budownictwo Częstochowa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Częstochowa studia stacjonarne

Budownictwo Częstochowa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku budownictwo w Częstochowie

Kierunki architektura i budownictwo w Częstochowie

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia