Wydziały i kierunki

Typ kierunku
Tryb kierunku
Czas trwania
Grupa kierunku

Politechnika Częstochowska ×

ul. Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

tel. 34 325 04 98

Dział Nauczania

tel. 34 325 02 81

e-mail: d_nauczania@pcz.pl

http://www.pcz.pl/

Kierunki studiów - Politechnika Częstochowska: znaleziono ×

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Politechnika Częstochowska: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Politechnika Częstochowska: znaleziono ×

Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

1. Podanie/Kwestionariusz z systemu IRK
2. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
3. Dokument potwierdzający możliwość podjęcia studiów (świadectwo maturalne)
4. Zdjęcia do legitymacji (ilość 3 szt)

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Osobiście  - Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna , lub przesłać pocztą na adres Wydziału z dopiskiem Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Nie 

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

1. Świadectwo maturalne jeśli nie ma oryginału

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

TAk

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Tak

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak w systemie IRK

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

W systemie IRK zmienia się statut na zakwalifikowany,  po dostarczeniu dokumentów i wpisanie na listę  zatwierdzoną przez Rektora, otrzymuje status Przyjęty.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Nie

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak, kandydat uzyskuje wówczas status "zakwalifikowany"

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Przelew na konto lub opłata w banku, na poczcie

Co wpisać w tytule przelewu?+

System IRK generuje dane potrzebne do ptrzelewu

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Szczegółowy terminarz rekrutacji, wraz z terminami kiedy należy utworzyć konto i uzupełnić swoje dane, dokonać wpłat oraz dostarczyć wymagane dokumenty dostępny jest na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej oraz na stronach Wydziałów

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

W takim wypadku Kandydat nie jest brany pod uwagę w procesie rekrutacji

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Nie ma znaczenia z jakiego konta ważne są dane wygenerowane przez system IRK

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • kierunki studiów

  • Zasady rekrutacji

  • Studia podyplomowe

  • Archiwum

kierunki studiów

Archiwum

Opinie (2)

Mirac Ocena odpowiedz

Rekrutację oceniam bardzo dobrze tak samo jak i ogólnie poziom nauczania. Na pewno ta polibuda nie odstaje od innych. Polecam!

Mikołaj Ocena odpowiedz

Jestem od niedawna, ale już nie żałuję. Mam na bieżąco wszystko tłumaczone i mogę po prostu poprosić o pomoc. Widać, że liczy się tu też potencjał w uczniu.