Biotechnologia - Częstochowa

Biotechnologia - Częstochowa

Dodaj do ulubionych

07.03.2023

Biotechnologia - studia Częstochowa 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku Biotechnologia w Częstochowie to studia licencjackie, inżynierkie lub magisterskie, których program kształcenia trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra.

Studia na kierunku biotechnologia w Częstochowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biotechnologia w Częstochowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 17 lipca 2023 r. | Biotechnologia Częstochowa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Częstochowie biotechnologię możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (UHP), Politechnice Częstochowskiej (PCZ) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Biotechnologia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 10 tys. kandydatów (o 40 więcej niż rok wcześniej).
 
Specjalności
Współczesne studia z biotechnologii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku biotechnologia w Częstochowie: biotechnologia żywności, browarnictwo i napoje fermentowane, biotechnologia przemysłowa... specjalności na biotechnologii w Częstochowie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Częstochowie na kierunku biotechnologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku biotechnologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Biotechnologia - Częstochowa

Zobacz, na jakich uczelniach w Częstochowie jest kierunek BIOTECHNOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Biotechnologia w Częstochowie

W procesie rekrutacji na studia na kierunku biotechnologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Renoma studiów na kierunku Biotechnologia w Częstochowie potwierdza się każdego roku i uosabia w postaci liczby kandydatów, zazwyczaj znacznie przewyższającej dostępne miejsca. Z tego względu marzący o podjęciu tego kierunku powinni zadbać o doskonałe przygotowanie do zbliżających się egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym, aby uzyskać z nich możliwie najwyższy wynik. Przedmiotami wiodącymi w procesie rekrutacji na Biotechnologię na uczelnię w Częstochowie są: matematyka, fizyka, biologia oraz język angielski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biotechnologia w Częstochowie

Jak wyglądają studia na kierunku Biotechnologia w Częstochowie

Niektóre uczelnie w Częstochowie próbują zadbać o komfort nauczania każdego ze studentów, dlatego oferują możliwość podjęcia kierunków studiów stacjonarnie oraz zaocznie. Wybierając Biotechnologię na Politechnice Częstochowskiej powinieneś liczyć się z tym, że uczelnia ta proponuje możliwość podjęcia opisywanego kierunku wyłącznie w ramach studiów stacjonarnych.

Jeżeli priorytetem jest dla ciebie kształcenie na wybranej uczelni wyższej, a inne zobowiązania nie zajmują ci zwykle większej ilości czasu, Biotechnologia w trybie stacjonarnym powinna okazać się najlepszym z możliwych wyborów. Studenci, którzy zdecydowali się na tę opcję, doceniają systematyczność i regularność pobieranej wiedzy, a ponadto niemal w każdej chwili mogą skonsultować ewentualne wątpliwości, dotyczące przebiegu zajęći wykładów oraz prezentowanej treści programowej z osobami prowadzącymi zajęcia.

 

 

Świat roślin, grzybów, zwierząt oraz mikroorganizmów wirusowych i bakteryjnych fascynuje wiele osób między innymi dlatego, że pomimo szeregu dogłębnych badań, prowadzonych na przestrzeni lat, wciąż okazuje się, że o otaczającym świecie wiemy niewiele. Każdego roku biotechnolodzy starają się dokonywać nowych odkryć, które mają szanse na zrewolucjonizowanie życia ludzkości.

Biotechnologia zajmuje się nie tylko przeprowadzaniem analiz różnorakich organizmów oraz środowisk ich bytowania, ale przede wszystkim wykorzystuje naturalne surowce i produkty wytwarzane przez rośliny, zwierzęta i grzyby w celu produkcji substancji użytecznych dla człowieka. Gdyby nie absolwenci opisywanego kierunku, prawdopodobnie nie powstałoby rewolucyjne leki na różne przypadłości, a przemysł kosmetyczny cierpiałby na ubogość specjalistycznych preparatów pielęgnacyjnych.

Studia w Częstochowie na kierunku Biotechnologia zostały stworzone, aby odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy, który nieustannie dąży do zatrudniania dobrze wykwalifikowanych specjalistów oraz zainteresowanie samych przyszłych studentów – każdego roku zazwyczaj liczba chętnych przewyższa liczbę dostępnych miejsc, dlatego możliwość rozpoczęcia tego kierunku otrzymują jedynie najlepsi.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Biotechnologia jest interdyscyplinarną nauką, która wykorzystuje organizmy żywe w celu tworzenia przemysłowych produktów użytecznych ludziom. Jest to bardzo ważna dziedzina, gdyż prowadzi do wynalezienia substancji mogących służyć do wyleczenia poważnych chorób lub wspomóc rozwijanie współczesnej medycyny w inny sposób. Każdy student Biotechnologii zostanie przeprowadzony przez kilkuletni cykl edukacyjny, którego celem jest uposażenie przyszłych absolwentów w szeroką wiedzę i umiejętności. Siatka studiów na tym kierunku jest tworzona między innymi przez następujące przedmioty:

 • analiza genetyczna,
 • fizjologia zwierząt,
 • chemia ogólna,
 • matematyka,
 • biochemia,
 • fizjologia roślin,
 • mikrobiologia.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biotechnologia możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku biotechnologia w Częstochowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Częstochowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Dla kogo te studia

Studia biologiczne na kierunku Biotechnologia zakładają, że idealny kandydat do zgłębiania wiedzy i umiejętności programowych powinien wykazywać wszechstronne zainteresowanie naukami ścisłymi oraz przyrodniczymi, ze szczególnym naciskiem na biologię, chemię oraz fizykę. Bez zrozumienia przedmiotów podstawowych dla Biotechnologii, nie istnieje możliwość zrozumienia bardziej zaawansowanych założeń kierunkowych. Niewątpliwym atutem będzie kreatywność kandydatów – w końcu dzięki innowacyjnym pomysłom powstają najcenniejsze wynalazki.

Rekrutacja na Biotechnologię wyda się zdecydowanie prostsza, jeżeli jako przyszły kandydat wykazujesz się powyższymi kompetencjami. W przeciwnym wypadku również możesz spróbować swojego szczęścia na opisywanym kierunku studiów, jednak musisz liczyć się z tym, że konkurencja jest niezwykle trudna do pokonania.

 

4. Program studiów

Program kształcenia, prezentowany przez uczelnie oferujące możliwość podjęcia Biotechnologii, zawiera niezbędne przedmioty, które uposażą przyszłych absolwentów w kompleksową wiedzę i umiejętności, służące do zdobycia interdyscyplinarnego obeznania w zgłębianym kierunku. Jednym z najprostszych przykładów zastosowania wiedzy biotechnologicznej są produkty żywnościowe, będące rezultatem fermentacji oraz niektóre wyroby alkoholowe, jak na przykład piwo. Każdy student pozna konkretne techniki praktyczne, umożliwiające zrozumienie i odtworzenie dokonań najwybitniejszych naukowców, a być może również zaprojektowanie i stworzenie swoich własnych.

Wybór konkretnej specjalności na późniejszych etapach kształcenia pozwoli studentom na szczegółowe zapoznanie się z najbardziej interesującą ich dziedziną pochodzącą od całokształtu założeń Biotechnologii.

Ile trwają studia na kierunku Biotechnologia w Częstochowie

Studia na kierunku Biotechnologia w Częstochowie, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Czas trwania, jakim cechują się studia na kierunku Biotechnologia w Częstochowie, jest uzależniony od tytułu, jaki gwarantuje jego ukończenie i dlatego w znacznej większości przypadków nie podlega żadnym zmianom. Biotechnologia składa się z dwóch komplementarnych cykli kształcenia, których łączny czas trwania wynosi pięć lat.

Studia pierwszego stopnia mają charakter studiów inżynierskich lub licencjackich, dlatego trwają siedem lub sześć semestrów, czyli trzy lub trzy i pół roku. Po ukończeniu tego czasu, każdy absolwent może pochwalić się wyższym wykształceniem oraz możliwością rozpoczęcia pracy w zawodzie.

Drugi stopień studiów zostaje zwieńczony dyplomem magistra, a absolwenci, którzy podjęli się wyzwania ukończenia całokształtu kształcenia stają przed szerokim spektrum rozmaitych możliwości zawodowych. Jak łatwo się domyślić, studia magisterskie na tym kierunku wymagają od studentów zagospodarowania półtora roku czasu lub dwóch lat.

Biotechnologia w Częstochowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier / magister

Jaka praca po studiach na kierunku Biotechnologia w Częstochowie

Ukończenie Biotechnologii jest nieodłącznie związane z możliwością zatrudnienia się w różnorakich placówkach, korzystających na co dzień z dorobku naukowego tej przyszłościowej dziedziny. Absolwenci Biotechnologii będą mogli zatrudnić się w laboratoriach badawczych, międzynarodowych korporacjach biotechnologicznych, gałęziach współczesnego przemysłu, związanego z wytwarzaniem farmaceutyków i preparatów kosmetycznych, a także własnej działalności gospodarczej, zajmując się realizacją własnych celów, które być może doprowadzą do rozwoju cywilizacji.

Gdzie studiować na kierunku biotechnologia w Częstochowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Częstochowskiej, Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Akademii Polonijnej w Częstochowie.

Uczelnie na których można studiować kierunek biotechnologia w Częstochowie

 

czytaj dalej uczelnie w Częstochowie

 

Biotechnologia studia stacjonarne - uczelnie w Częstochowie

 

Biotechnologia studia niestacjonarne - uczelnie w Częstochowie

 

Biotechnologia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Częstochowie

 

Uczelnie w Częstochowie - kierunek biotechnologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Częstochowska (Wydział Infrastruktury i Środowiska) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Biotechnologia w Częstochowie

Biotechnologia przez zwolenników uznawana jest za najważniejszy kierunek, który powstał dla dobra ogółu ludzkości. Idealny kandydat na ten kierunek powinien:

 • wykazywać predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych,
 • interesować się bioróżnorodnością i możliwościami, jakie niesie wykorzystanie organizmów żywych,
 • być kreatywny, aby mieć szansę na dokonanie przełomowych odkryć.

Jeśli cechy te opisują ciebie, postaraj się o zdanie rozszerzonej matury z matematyki, biologii, chemii oraz języka angielskiego z jak najlepszym rezultatem, bowiem do rozpoczęcia Biotechnologii będziesz potrzebował wielu punktów rekrutacyjnych. Dodatkowym ich źródłem może okazać się udział w olimpiadach przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim. Możesz rozważyć na przykład:

 • Olimpiadę Matematyczną,
 • Olimpiadę Fizyczną,
 • Olimpiadę Biologiczną.

 

Proces rekrutacji

Elektroniczna rejestracja kandydatów jest procesem przeprowadzającym przyszłych kandydatów przez całokształt procedur kwalifikacyjnych w możliwie najbardziej optymalny sposób. Kiedy stworzysz już profil aplikanta za pośrednictwem tego procesu, zadbaj o terminowe dostarczenie następujących dokumentów, gdyż właśnie one najczęściej mają największe znaczenie w procesie rekrutacji:

 • fotografii do legitymacji,
 • kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • dowodu osobistego,
 • rzetelnie wypełnionego formularza rejestracyjnego.

 

STUDIA W CZĘSTOCHOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Częstochowie

studia w Częstochowie

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

biotechnologia studia

studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Biotechnologia w Częstochowie

Bardzo poważnie myślisz o rozpoczęciu edukacji na Biotechnologii w Częstochowie, ale nie jesteś pewien, czy opinie studentów potwierdzą twój entuzjazm? W tym celu powinieneś zapoznać się z kilkoma.

Marta, studentka trzeciego roku Biotechnologii w Częstochowie, mówi:

„Uważam, że Biotechnologia to jedna z najważniejszych dziedzin nauki, dlatego zdecydowałam się ją studiować. Uczę się nie tylko tego, w jaki sposób funkcjonują organizmy żywe, ale przede wszystkim w jaki sposób można je wykorzystać do doskonalenia funkcjonowania ludzi na całym świecie. Dzięki nauce zdobywam potrzebną wiedzę i jednocześnie satysfakcję.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Częstochowa studia i stopnia

Biotechnologia Częstochowa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Częstochowa studia stacjonarne

Biotechnologia Częstochowa studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biotechnologia w Częstochowie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Częstochowie

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia