Cyberbezpieczeństwo - Wrocław

Cyberbezpieczeństwo - Wrocław

Cyberbezpieczeństwo - Wrocław

Studia we Wrocławiu

cyberbezpieczeństwo

Odkryj kierunek cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

20.12.2022

Cyberbezpieczeństwo studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku cyberbezpieczeństwo w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku cyberbezpieczeństwo w mieście Wrocławiu rozpocznie się 15 marca 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Cyberbezpieczeństwo Wrocław - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Wrocławskiej w trybie stacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Cyberbezpieczeństwo - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Cyberbezpieczeństwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie cyberbezpieczeństwo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Pokaż więcej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Bioinformatyka stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bioinformatyka

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu?

Cyberbezpieczeństwo to kierunek bardzo modny w XXI wieku, który opiera się przecież na świecie wirtualnym. Kandydaci na studia informatyczne muszą spełniać określone wymagania rekrutacyjne. Bardzo ważne są wyniki z egzaminów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z fizyki, matematyki lub języka obcego nowożytnego.

By złożyć podanie na studia, maturzyści muszą mieć pozytywne wyniki z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Pod uwagę brane są także wyniki uzyskane w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni we Wrocławiu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Cyberbezpieczeństwo w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CYBERBEZPIECZEŃSTWO?

Cyberbezpieczeństwo to nowoczesny kierunek studiów, który kształci specjalistów najbardziej potrzebnych na rynku pracy. Studia informatyczne we Wrocławiu w ramach cyberbezpieczeństwa przekazują wiedzę z zakresu informatyki i telekomunikacji, prawa, a przede wszystkim bezpieczeństwa systemów operacyjnych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwa przetwarzanych i przechowanych danych w centrach danych.

Kandydaci na tego typu studia powinni interesować się informatyką i odnajdować się w nowych technologiach. Przyszli studenci muszą wykazywać chęć do pracy w grupie. Jeśli w przyszłości pragniesz zajmować się bezpieczeństwem w sieci i dążyć do rozwoju informatyki przy wyeliminowaniu z niej wszelkich zagrożeń dla człowieka i sprzętu, którego używa, wybierz kierunek cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku cyberbezpieczeństwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Cyberbezpieczeństwo to bardzo ważna dziedzina nauki, która obejmuje swoim zainteresowaniem bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ochronę danych. Uczelnie we Wrocławiu oferują kształcenie w tym zakresie w ramach studiów lub specjalizacji. Placówki edukacyjne, które mają w swojej ofercie cyberbezpieczeństwo, znajdziesz w dziale poniżej. Wrocławskie uczelnie dbają o dobór wykwalifikowanej kadry akademickiej, która w najwyższym stopniu służy wiedzą i doświadczeniem.

Siatka zajęć wypełniona jest takimi przedmiotami jak na przykład:

 • algebra liniowa z geometrią analityczną
 • zaawansowana kombinatoryka
 • programowanie obiektowe
 • podstawy bezpieczeństwa
 • elektryczność i magnetyzm
 • elektromagnetyczne bezpieczeństwo systemów i sieci

 

Program kształcenia składa się z przedmiotów obowiązkowych, obieralnych, a także specjalnościowych, dostosowanych do specjalizacji, które studenci mogą realizować (na przykład bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych lub bezpieczeństwo w energetyce).

Ile trwają studia na kierunku cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu?

Studia na kierunku cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

 

Cyberbezpieczeństwo w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CYBERBEZPIECZEŃSTWO?

Absolwenci cuberbezpieczeństwa zajmują się:

 • projektowaniem, konfigurowaniem i diagnozowaniem sieci teleinformatycznych przy uwzględnieniu aspektów bezpieczeństwa
 • wykrywaniem i zapobieganiem zagrożeniom przy użyciu właściwych technik
 • bezpieczeństwem w urządzeniach, serwerach, sieciach komputerowych, centrach danych, chmurach obliczeniowych, systemach rozproszonych i internecie 

 

Studia we Wrocławiu na kierunku cyberbezpieczeństwo umożliwiają zatrudnienie w charakterze menedżera służb bezpieczeństwa informatycznego w instytucjach publicznych; szkoleniowca i konsultanta z zakresu bezpieczeństwa informatycznego; specjalisty do spraw konserwacji sprzętu informatycznego; specjalisty ochrony informacji wrażliwej; funkcjonariusza do spraw cyberbezpieczeństwa.

Gdzie studiować na kierunku cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Wrocławskiej oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: jako specjalność na Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Uczelnie na których można studiować kierunek cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek cyberbezpieczeństwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Wrocławska (Wydział Informatyki i Telekomunikacji) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Dolnośląski DSW stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu?

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO - ważne informacje

cyberbezpieczeństwo studia

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Cyberbezpieczeństwo Wrocław studia i stopnia

Cyberbezpieczeństwo Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Cyberbezpieczeństwo Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku cyberbezpieczeństwo w Mieście wrocławiu

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia