Cyberbezpieczeństwo - Wrocław

Cyberbezpieczeństwo - Wrocław

Cyberbezpieczeństwo - Wrocław

Studia we Wrocławiu

cyberbezpieczeństwo

Odkryj kierunek cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

25.07.2022

Cyberbezpieczeństwo studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku cyberbezpieczeństwo w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku cyberbezpieczeństwo w mieście Wrocławiu rozpocznie się 15 marca 2022 r. i potrwa do 15 października 2022 r. | Cyberbezpieczeństwo Wrocław - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Wrocławskiej w trybie stacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Cyberbezpieczeństwo - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek cyberbezpieczeństwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Cyberbezpieczeństwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie cyberbezpieczeństwo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Bioinformatyka stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bioinformatyka

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu?

Cyberbezpieczeństwo to kierunek bardzo modny w XXI wieku, który opiera się przecież na świecie wirtualnym. Kandydaci na studia informatyczne muszą spełniać określone wymagania rekrutacyjne. Bardzo ważne są wyniki z egzaminów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z fizyki, matematyki lub języka obcego nowożytnego.

By złożyć podanie na studia, maturzyści muszą mieć pozytywne wyniki z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego. Pod uwagę brane są także wyniki uzyskane w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni we Wrocławiu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Cyberbezpieczeństwo w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CYBERBEZPIECZEŃSTWO?

Cyberbezpieczeństwo to nowoczesny kierunek studiów, który kształci specjalistów najbardziej potrzebnych na rynku pracy. Studia informatyczne we Wrocławiu w ramach cyberbezpieczeństwa przekazują wiedzę z zakresu informatyki i telekomunikacji, prawa, a przede wszystkim bezpieczeństwa systemów operacyjnych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwa przetwarzanych i przechowanych danych w centrach danych.

Kandydaci na tego typu studia powinni interesować się informatyką i odnajdować się w nowych technologiach. Przyszli studenci muszą wykazywać chęć do pracy w grupie. Jeśli w przyszłości pragniesz zajmować się bezpieczeństwem w sieci i dążyć do rozwoju informatyki przy wyeliminowaniu z niej wszelkich zagrożeń dla człowieka i sprzętu, którego używa, wybierz kierunek cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku cyberbezpieczeństwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Cyberbezpieczeństwo to bardzo ważna dziedzina nauki, która obejmuje swoim zainteresowaniem bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz ochronę danych. Uczelnie we Wrocławiu oferują kształcenie w tym zakresie w ramach studiów lub specjalizacji. Placówki edukacyjne, które mają w swojej ofercie cyberbezpieczeństwo, znajdziesz w dziale poniżej. Wrocławskie uczelnie dbają o dobór wykwalifikowanej kadry akademickiej, która w najwyższym stopniu służy wiedzą i doświadczeniem.

Siatka zajęć wypełniona jest takimi przedmiotami jak na przykład:

 • algebra liniowa z geometrią analityczną
 • zaawansowana kombinatoryka
 • programowanie obiektowe
 • podstawy bezpieczeństwa
 • elektryczność i magnetyzm
 • elektromagnetyczne bezpieczeństwo systemów i sieci

 

Program kształcenia składa się z przedmiotów obowiązkowych, obieralnych, a także specjalnościowych, dostosowanych do specjalizacji, które studenci mogą realizować (na przykład bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych lub bezpieczeństwo w energetyce).

Ile trwają studia na kierunku cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu?

Studia na kierunku cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

 

Cyberbezpieczeństwo w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CYBERBEZPIECZEŃSTWO?

Absolwenci cuberbezpieczeństwa zajmują się:

 • projektowaniem, konfigurowaniem i diagnozowaniem sieci teleinformatycznych przy uwzględnieniu aspektów bezpieczeństwa
 • wykrywaniem i zapobieganiem zagrożeniom przy użyciu właściwych technik
 • bezpieczeństwem w urządzeniach, serwerach, sieciach komputerowych, centrach danych, chmurach obliczeniowych, systemach rozproszonych i internecie 

 

Studia we Wrocławiu na kierunku cyberbezpieczeństwo umożliwiają zatrudnienie w charakterze menedżera służb bezpieczeństwa informatycznego w instytucjach publicznych; szkoleniowca i konsultanta z zakresu bezpieczeństwa informatycznego; specjalisty do spraw konserwacji sprzętu informatycznego; specjalisty ochrony informacji wrażliwej; funkcjonariusza do spraw cyberbezpieczeństwa.

Gdzie studiować na kierunku cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Wrocławskiej oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: jako specjalność na Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Uczelnie na których można studiować kierunek cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek cyberbezpieczeństwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Dolnośląska Szkoła Wyższa niestacjonarne, stacjonarne studia I stopnia więcej
Politechnika Wrocławska (Wydział Informatyki i Telekomunikacji) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej niestacjonarne, stacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu niestacjonarne, stacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu niestacjonarne, stacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu niestacjonarne, stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Cyberbezpieczeństwo we Wrocławiu?

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO - ważne informacje

cyberbezpieczeństwo studia

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Cyberbezpieczeństwo Wrocław studia i stopnia

Cyberbezpieczeństwo Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Cyberbezpieczeństwo Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku cyberbezpieczeństwo w Mieście wrocławiu

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia