Lista lektur obowiązkowych na maturze z języka polskiego

Lista lektur obowiązkowych na maturze z języka polskiego

Lista lektur obowiązkowych na maturze z języka polskiego

06.05.2024

Lista lektur na maturze 2024 podana przez CKE

Matury 2024 w części pisemnej odbędą się od 7 do 24 maja 2024 roku w dwóch porach, porannej od godziny 9:00 oraz popołudniowej od godziny 14:00. Matury ustne odbędą się od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja. 

Wśród lektur, które mogą pojawić się w arkuszu maturalanym z języka polskiego, wymieniane są: „Pan Tadeusz”, Makbet, „Lalka”, "Przedwośnie", "Dżuma", „Wesele” czy „Dziady część III”.

Wśród przewidywań często pojawiającym się motywem, który może znaleźć się na maturze z polskiego w 2024 roku jest motyw pracy, jej znaczenia i wpływu na życie człowieka. Temat pracy jest powszechnie obecny w literaturze, którą trzeba znać do matury tj. w "Lalce" Bolesława Prusa, "Chłopach" Władysława Rejmonta czy Biblii.


najpopularniejsze

czy na maturze będzie Lalka B. Prusa

co będzie na maturze 2024 z polskiego

jak napisać dobre wypracowanie

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny


Lista lektur - poziom podstawowy

Lista lektur matura 2024 (zgodna z wymaganiami egzaminacyjnymi)
 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana
 2. Jan Parandowski, Mitologia, cz. I Grecja
 3. Homer, Iliada (fragmenty)
 4. Sofokles, Antygona
 5. Lament świętokrzyski (fragmenty)
 6. Legenda o św. Aleksym (fragmenty)
 7. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)
 8. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)
 9. Pieśń o Rolandzie (fragmenty)
 10. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)
 11. Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty)
 12. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich
 13. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty)
 14. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty)
 15. William Szekspir, Makbet
 16. Molier, Skąpiec
 17. Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod,
 18. Adam Mickiewicz, Dziady cz. III
 19. Juliusz Słowacki, Kordian
 20. Bolesław Prus, Lalka
 21. Henryk Sienkiewicz, Potop
 22. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
 23. Stanisław Wyspiański, Wesele
 24. Stefan Żeromski, Przedwiośnie
 25. Eliza Orzeszkowa, Gloria Victis
 26. Tadeusz Borowski, opowiadania: Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli
 27. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat
 28. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem
 29. Albert Camus, Dżuma
 30. George Orwell, Rok 1984
 31. Sławomir Mrożek, Tango
 32. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii)
 33. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych)
 34. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)
 35. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)
 
Ponadto z zakresu szkoły podstawowej
 1. Ignacy Krasicki, bajki
 2. Adam Mickiewicz, Dziady cz. II, Pan Tadeusz
 3. Juliusz Słowacki, Balladyna
W wypracowaniu na poziomie podstawowym zdający może również odwołać się do lektur obowiązkowych ujętych w wymaganiach egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego

Lista lektur - poziom rozszerzony

Lista lektur matura 2024

 • Homer, Odyseja (fragmenty)
 • Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty)
 • Platon, Państwo (fragmenty)
 • św. Augustyn, Wyznania (fragmenty)
 • św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty)
 • Michel de Montaigne, Próby (fragmenty)
 • William Szekspir, Hamlet
 • Juliusz Słowacki, Lilla Weneda
 • Zygmunt Krasiński, Nie-Boska Komedia
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub
 • Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw
 • Flaubert, Pani Bovary)
 • Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa
 • Franz Kafka, Proces (fragmenty)
 • Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
 • Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe
 • Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa
 • Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania

Inne lektury obowiązkowe

Inne lektury obowiązkowe (zgodne z podstawą programową, nieujęte w wymaganiach egzaminacyjnych), do których również można się odwołać w wypracowaniu.

Poziom podstawowy
 • William Szekspir, Romeo i Julia
 • Ignacy Krasicki, wybrane satyry
 • Adam Mickiewicz, Oda do młodości
 • Adam Mickiewicz, wybrane ballady, w tym Romantyczność
 • Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu
 • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień)
 • Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony…
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)
 • Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty)
 • Antoni Libera, Madame
 • Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)
 • Ponadto z zakresu szkoły podstawowej
 • Aleksander Fredro, Zemsta
 
Poziom rozszerzony
 • Arystofanes, Chmury
 • Wergiliusz, Eneida (fragmenty)
 • François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty)
 • Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki)
 • Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie
 • Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku
 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia