Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Studia i kierunki

Filtrowanie

Kierunki studiów - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi: znaleziono ×

Grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie, uczelnia nie bierze pod uwagę wieku podczas rekrutacji.

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
rejestracji on-line (formularz rekrutacyjny), Studium Aktorskie (formularz rekrutacyjny),
podanie do Rektora (do pobrania na stronie internetowej),
oryginał świadectwa dojrzałości,
dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (tylko do wglądu),
trzy kolorowe podpisane zdjęcia (35 mm x 45 mm).

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

Dokumenty można przesłać na adres: ul. Targowa 65, 90-324 Łódź lub dostarczyć do dziekanatu.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty mogą być złożone w imieniu osoby rekrutującej się przez osobę do tego upoważnioną. 

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Tak, mogą być złożone przez osobę upoważnioną do tego pisemnie.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Wszyscy kandydaci składają dokumenty.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Podczas rekrutacji najważniejsza jest "teczka" zawierająca do 10 prac.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną wpłacamy na konto uczelni lub gotówką w dziekanacie Szkoły.

Co wpisać w tytule przelewu?+

W tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska osoby rekrutującej się na studia.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną uiszczamy wraz z formularzem rekrutacyjnym, przed złożeniem "teczki" z pracami.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Przypomnimy o konieczności uiszczenia opłaty.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Opłaty może dokonać dowolna osoba. Proszę wtedy pamiętać o wpisaniu odpowiedniego tytułu przelewu.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Wymagane jest świadectwo dojrzałości, nie zliczamy punktów. Przy rekrutacji potrzebne jest portfolio.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Przyjmujemy na jeden kierunek studiów.

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Nie ma w formularzu rekrutacyjnym takiej możliwości. Zdjecia dostarczamy z dokumentami do dziekanatu.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • O uczelni

  • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi-kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • Rekrutacja 2024/2025

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi-kierunki studiów

Opinie (0)