Warszawska Uczelnia Ekonomiczna - rekrutacja na studia 2024/2025

Warszawska Uczelnia Ekonomiczna - rekrutacja na studia 2024/2025

Warszawska Uczelnia Ekonomiczna (WUE) - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 w Warszawskiej Uczelni Ekonomicznej odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 31 maja 2024 r. do 1 października 2024 r.

Dwa nabory w ciągu roku! U nas możesz rozpocząć studia od marca, a także od października.

 

Jak wygląda rekrutacja na studia

  1. Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym erk.
  2. Odwiedź nasze biuro rekrutacji (Smulikowskiego 6/8, V piętro) z następującymi dokumentami:
  3. oryginałem lub odpisem świadectwa maturalnego (na studia I stopnia lub jednolite magisterskie),
  4. dyplomem ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (na studia II stopnia lub podyplomowe),
  5. fotografią o wymiarach 35x45 mm.

 

Studenci nieposiadający polskiego obywatelstwa powinni dostarczyć również:

  • paszport i wizę (lub inny dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce),
  • tłumaczenie świadectwa maturalnego/dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z apostille,
  • polisę ubezpieczeniową wykupioną na co najmniej rok,
  • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (skierowanie uzyskuje się na uczelni),
  • certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego (na studia w języku polskim) / angielskiego (na studia w języku angielskim) na poziomie B2 (w przypadku braku takiego certyfikatu nasi pracownicy mogą poświadczyć znajomość języka na podstawie krótkiej rozmowy.

 

Przed podpisaniem umowy należy dokonać opłaty wpisowego na konto widoczne na naszej stronie internetowej. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami!

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 31.05.2024 do 01.10.2024 od 31.05.2024 do 01.10.2024
Studia II stopnia od 31.05.2024 do 01.10.2024 od 31.05.2024 do 01.10.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 31.05.2024 do 01.10.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 31.05.2024 do 01.10.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 31.05.2024 do 01.10.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 31.05.2024 do 01.10.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Warszawska Uczelnia Ekonomiczna

Warszawska Uczelnia Ekonomiczna - studia 2024

Studia podyplomowe - Warszawska Uczelnia Ekonomiczna: znaleziono 9

Grupa kierunku
Studia podyplomowe

Doradztwo zawodowe Opis kierunku

Edukacja integracyjna i włączająca dla nauczycieli wspomagających Opis kierunku

Edukacja przez sztukę z arteterapią Opis kierunku

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi Opis kierunku

Mediacje szkolne Opis kierunku

Pedagog szkolny Opis kierunku

Pedagogika dla osób bez przygotowania pedagogicznego Opis kierunku

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Opis kierunku

Zarządzanie w oświacie Opis kierunku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawska Uczelnia Ekonomiczna

Komentarze (0)