Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (ASZWOJ) - poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych kierunkach:

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych kierunkach:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia jednolite magisterskie