Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Sztuki Wojennej (ASZWOJ) w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 6 maja 2024 do 19 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na ASZWOJ zostaną ogłoszone 23 lipca 2024 r.

W przypadku niewypełnienia limitów miejsc w terminie podstawowym lub przedłużenia naboru z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszonych kandydatów przeprowadzona zostanie II tura rekrutacji w terminie od 6 sierpnia do 6 września 2024 roku.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na www.wojsko-polskie.pl

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie kierunki - rekrutacja 2024/2025

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (10 kierunków) i drugiego (9 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterkich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ASZWOJ mogą aplikować na 11 kierunków studiów stacjonarnych i 10 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja
 • Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Historia
 • Logistyka
 • Lotnictwo
 • Obronność i przygotowania obronne społeczeństwa
 • Prawo
 • Zarządzanie i dowodzenie

Dowiedz się więcej: www.wojsko-polskie.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 6 maja do 19 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

23 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

od 24 lipca do 2 sierpnia 2024

Ogłoszenie listy przyjętych na studia 6 sierpnia 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od 6 sierpnia do 6 września 2024

Ogłoszenie listy przyjętych na studia - II tura

17 września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja od 6 maja do 2 sierpnia 2024
Ogłoszenie wyników 6 sierpnia 2024

Składanie dokumentów

od 7 do 14 sierpnia 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.wojsko-polskie.pl

 

 

Nowe kierunki studiów w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (ASZWOJ) - 2023

 • Zarządzanie i dowodzenie

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to tradycja, historia oraz grono znamienitych absolwentów, na czele z generałem Tadeuszem Kutrzebą, generałem Stanisławem Sosabowskim, czy generałem Stanisławem Maczkiem.

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to uczelnia z tradycjami. Jest kontynuatorką Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej, funkcjonującej w latach 1820- 1831 oraz Wyższej Szkoły Wojennej, działającej w latach 1919- 1946. Misją Akademii jest przede wszystkim służba rozwojowi Sił Zbrojnych, a także przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr dowódczo- sztabowych i administracyjnych na potrzeby dowództw, sztabów, instytucji wojskowych i cywilnych związanych z obronnością kraju.

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie realizuje kształcenie w ramach studiów wojskowych oraz studiów cywilnych. Studia cywilne nie wiążą się z powołaniem do służby wojskowej, niemniej jednak studenci otrzymują możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu Wojska Polskiego.

Akademia oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. Kampus usytuowany jest w dzielnicy Rembertów i składa się między innymi z budynków dydaktycznych, mieszących aule wykładowe, sale laboratoryjne i pracownie komputerowe, biblioteki, pływalni, czy hal i boisk sportowych.

Znaczna część oferty edukacyjnej Akademii Sztuki Wojennej stanowią kierunki poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa, obronności i dowodzeniu. Jednak kandydaci mogą wybierać spośród innych dyscyplin, takich jak Prawo, Administracja, czy Logistyka. Zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności służą nie tylko zajęcia, lecz również uczestnictwo w organizacjach studenckich oraz w najpopularniejszym programie wymiany, jakim jest Erasmus+. Ponadto, uczelnia oferuje liczne kursy i szkolenia, na przykład w zakresie komunikacji społecznej i kontaktu z mediami, ochrony danych osobowych, czy gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 06.05.2024 do 19.07.2024 od 06.05.2024 do 19.07.2024
Studia II stopnia od 06.05.2024 do 02.08.2024 od 06.05.2024 do 02.08.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.05.2024 do 19.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.05.2024 do 02.08.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.05.2024 do 19.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.05.2024 do 02.08.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - studia 2024

Specjalności - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie: znaleziono 42

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Specjalności Poziom studiów Forma studiów

Administracja urzędnicza
Wydział Prawa i Administracji

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja wojskowa
Wydział Prawa i Administracji

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka i prognozowanie strategiczne
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Archiwistyka
Instytut Historii Wojskowej

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo publiczne i kryminalistyka
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dowodzenie
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dyplomacja i komunikacja publiczna
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Historia służb specjalnych
Instytut Historii Wojskowej

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Historia wojskowa
Instytut Historii Wojskowej

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Logistyka przedsiębiorstwa
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka w sytuacjach kryzysowych
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka wojskowa
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nowe technologie w administracji
Wydział Prawa i Administracji

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Obrona narodowa
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Obrona w cyberprzestrzeni
Wydział Wojskowy

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Obronność państwa
Wydział Wojskowy

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Organizacje lotnicze
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo bezpieczeństwa
Wydział Prawa i Administracji

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo cyberprzestrzeni i nowych technologii
Wydział Prawa i Administracji

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo lotnicze i kosmiczne
Wydział Prawa i Administracji

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo wojskowe
Wydział Prawa i Administracji

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Przygotowania obronne
Wydział Wojskowy

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rachunek ekonomiczny w logistyce
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Służby specjalne w bezpieczeństwie państwa
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Specjalność menadżerska
Wydział Prawa i Administracji

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport - obsługa celna
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Transport - przewozy rzeczy/osób
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Walka informacyjna
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie bezpieczeństwem
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie jakością
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie ruchem lotniczym
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie sektorami bezpieczeństwa
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie systemami informacyjnymi
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie zintegrowanym bezpieczeństwem narodowym
Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komentarze (0)