Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie jest najstarszą uczelnią artystyczną w kraju. Od początku funkcjonowania stawia sobie za cel kształcenie i wychowywanie studentów, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych, promowanie kadr naukowych i artystycznych, jak również upowszechnianie osiągnięć nauki, techniki oraz kultury narodowej.

Wszystkie swoje zadania uczelnia realizuje między innymi poprzez przygotowywanie młodych adeptów sztuki do samodzielnego i kreatywnego zaangażowania w tworzenie współczesnej sztuki, rozwijanie poszukiwań artystycznych, czy też uczestnictwo w procesie kształtowania wartości kultury narodowej.

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie składa się z dziewięciu wydziałów. Są to: Wydział Malarstwa, Wydział Rzeźby, Wydział Grafiki, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Wydział Architektury Wnętrz, Wydział Wzornictwa, Wydział Sztuki Mediów, Wydział Scenografii, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną.

 

Uczelnia oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, jak również w ramach szkoły doktorskiej, mającej na celu przygotowywanie doktorantów do pracy o charakterze badawczym, artystycznym i dydaktycznym. Oprócz tego, przekazywaniu wiedzy służą: Międzywydziałowa Katedra Historii i Teorii Sztuki, Studium Języków Obcych oraz Studium Pedagogiczne.

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie kształci studentów w takich dyscyplinach jak: Architektura wnętrz, Grafika, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, Malarstwo, Rzeźba, Scenografia, Sztuka mediów, Wzornictwo, Zarządzanie kulturą wizualną. Studenci pozyskują wiedzę i rozwijają umiejętności na różne sposoby, między innymi poprzez ćwiczenia studyjne, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia kreacyjne i kreatywne, projekty indywidualne, czy projekty zbiorowe. Ponadto, otrzymują możliwość uczestnictwa w najpopularniejszym programie mobilności studentów – Erasmus+.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 05.05.2021 od 01.07.2021
Studia II stopnia od 07.06.2021 od 01.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie - studia 2021

Specjalności - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie: znaleziono 0

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania

    Nie znaleziono wyników spełniających kryteria wyszukiwania

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Komentarze (0)