Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Konserwacji i Restauracja Dzieł Sztuki

Wybrzeże Kościuszkowskie 37,

00-379 Warszawa

Tel. (+48 22) 625 12 51, (+48) 504 085 042

Fax. (+48 22) 622 96 49

e-mail: konserwacja@asp.waw.pl

https://wkirds.asp.waw.pl/

Wydział Konserwacji i Restauracja Dzieł Sztuki

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wybrzeże Kościuszkowskie 37,

00-379 Warszawa

Tel. (+48 22) 625 12 51, (+48) 504 085 042

Fax. (+48 22) 622 96 49

e-mail: konserwacja@asp.waw.pl

https://wkirds.asp.waw.pl/

 • KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 6 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 6 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Celem kształcenia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki jest wyposażenie studentek i studentów w wiedzę i kompetencje dotyczące szeroko rozumianych zagadnień konserwatorskich zarówno teoretycznych, jak i praktycznych oraz wykształcenie umiejętności zawodowych – manualnych czynności konserwatorskich.

  Program kształcenia przygotowuje studiujących do pracy w zawodzie konserwatora dzieł sztuki w określonych warunkach prawnych i ekonomicznych, do samodzielnej i zespołowej realizacji projektów konserwatorskich z zachowaniem etycznych i prawnych zasad. Umożliwia także specjalizowanie się w dyscyplinach wymagających dalszych, pogłębionych studiów. Podstawą jest nauka identyfikacji dzieła sztuki i przyczyn jego zniszczeń, rozpoznanie budowy techniczno-technologicznej dzieła oraz idei autora. Służą temu ćwiczenia i wykłady, podczas których przekazywana jest wiedza o technikach i technologii konserwacji oraz metodach badawczych umożliwiających identyfikację materiałów pierwotnie i wtórnie użytych. Nabyta wiedza stosowana jest w praktyce, w ramach ćwiczeń studentki i studenci konserwują oryginalne dzieła sztuki i zabytki. W trakcie zajęć omawiane są także problemy artystyczno-estetyczne występujące w dziełach – obiektach zabytkowych oraz zagadnienia związane z oryginalnym przekazem i intencją twórcy dzieła.

  Program kładzie nacisk na wielość rozwiązań w zakresie konserwacji-restauracji w duchu poszanowania dzieła sztuki. Na zakończenie procesu kształcenia studentki i studenci samodzielnie realizują projekt konserwatorski, opracowują specjalistyczną, pisemną i fotograficzną, dokumentację wykonanych zabiegów konserwatorskich według obowiązującego schematu, jak również realizują dokumentację multimedialną. Program kształcenia jest elastyczny – zakłada, w miarę możliwości, indywidualny tok studiów, a tym samym indywidualny rozwój każdego studiującego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej
  • Konserwacja i restauracja tkaniny zabytkowej
  • Konserwacja i restauracja książki, grafiki i skóry zabytkowej
  • Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena portfolio, autoprezentacja oraz egzamin z części praktycznej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

kaczyński Ocena odpowiedz

polecam, dużo zajęć praktycznych,