Wybrzeże Kościuszkowskie 37,

00-379 Warszawa

Tel. (+48 22) 625 12 51, (+48) 504 085 042

Fax. (+48 22) 622 96 49

e-mail: konserwacja@asp.waw.pl

https://wkirds.asp.waw.pl/

Wybrzeże Kościuszkowskie 37,

00-379 Warszawa

Tel. (+48 22) 625 12 51, (+48) 504 085 042

Fax. (+48 22) 622 96 49

e-mail: konserwacja@asp.waw.pl

https://wkirds.asp.waw.pl/

 • KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 6 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 6 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Celem kształcenia na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki jest wyposażenie studentek i studentów w wiedzę i kompetencje dotyczące szeroko rozumianych zagadnień konserwatorskich zarówno teoretycznych, jak i praktycznych oraz wykształcenie umiejętności zawodowych – manualnych czynności konserwatorskich.

  Program kształcenia przygotowuje studiujących do pracy w zawodzie konserwatora dzieł sztuki w określonych warunkach prawnych i ekonomicznych, do samodzielnej i zespołowej realizacji projektów konserwatorskich z zachowaniem etycznych i prawnych zasad. Umożliwia także specjalizowanie się w dyscyplinach wymagających dalszych, pogłębionych studiów. Podstawą jest nauka identyfikacji dzieła sztuki i przyczyn jego zniszczeń, rozpoznanie budowy techniczno-technologicznej dzieła oraz idei autora. Służą temu ćwiczenia i wykłady, podczas których przekazywana jest wiedza o technikach i technologii konserwacji oraz metodach badawczych umożliwiających identyfikację materiałów pierwotnie i wtórnie użytych. Nabyta wiedza stosowana jest w praktyce, w ramach ćwiczeń studentki i studenci konserwują oryginalne dzieła sztuki i zabytki. W trakcie zajęć omawiane są także problemy artystyczno-estetyczne występujące w dziełach – obiektach zabytkowych oraz zagadnienia związane z oryginalnym przekazem i intencją twórcy dzieła.

  Program kładzie nacisk na wielość rozwiązań w zakresie konserwacji-restauracji w duchu poszanowania dzieła sztuki. Na zakończenie procesu kształcenia studentki i studenci samodzielnie realizują projekt konserwatorski, opracowują specjalistyczną, pisemną i fotograficzną, dokumentację wykonanych zabiegów konserwatorskich według obowiązującego schematu, jak również realizują dokumentację multimedialną. Program kształcenia jest elastyczny – zakłada, w miarę możliwości, indywidualny tok studiów, a tym samym indywidualny rozwój każdego studiującego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Opinie (1)

kaczyński Ocena odpowiedz

polecam, dużo zajęć praktycznych,