Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 5 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (2 kierunki) i drugiego (2 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (2 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AMNS mogą aplikować na 5 kierunków studiów stacjonarnych oraz 5 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Dietetyka
  • Fizjoterapia
  • Psychologia
  • Ratownictwo medyczne
  • Zdrowie publiczne

Dowiedz się więcej: www.wsr.edu.pl

 

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie jest uczelnią o profilu medycznym, która specjalizuje się w rehabilitacji, fizjoterapii, psychologii medycznej, ratownictwie medycznym i dietetyce. Uczelnia dysponuje nowoczesną i bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną. Studenci odbywają ćwiczenia w doskonale usprzętowionych pracowniach i w wiodących placówkach medycznych w Warszawie i okolicach, dzięki czemu kształcenie posiada wymiar praktyczny.

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. Rozwijaniu zainteresowań i poszerzaniu horyzontów służą nie tylko zawarte w harmonogramach zajęciach. Studenci Akademii Medycznej Nauk Stosowanych Humanum mają możliwość uczestnictwa w kołach naukowych, dzięki czemu rozbudzają i zaspakajają swoje twórcze aspiracje, wymieniają poglądy, promują swoje oryginalne osiągnięcia naukowe, szukają odpowiedzi na nurtujące pytania badawcze, a także nabywają umiejętności organizatorskie.

Katalog dydaktyczny Akademii Medycznej Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie składa się z następujących kierunków: Dietetyka, Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne, Psychologia medyczna. Studenci przygotowują się do wykonywania zawodów potrzebnych, budzących pozytywne emocje, cieszących się społecznym uznaniem, a przede wszystkim zawodów często poszukiwanych na rynku zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie - studia 2024

Studia podyplomowe - Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie: znaleziono 9

Grupa kierunku
Studia podyplomowe

Doctor of business administration (dba) – zarządzanie w ochronie zdrowia Opis kierunku

Fizjoterapia w sporcie Opis kierunku

Master of business administration (mba) – zarządzanie w ochronie zdrowia Opis kierunku

Master of public health (mph) – zdrowie publiczne Opis kierunku

Praktyczna psychologia sportu Opis kierunku

Psychodietetyka Opis kierunku

Rehabilitacja dzieci i niemowląt Opis kierunku

Rehabilitacja w geriatrii Opis kierunku

Trener personalny Opis kierunku

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie

Komentarze (0)