Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 5 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (2 kierunki) i drugiego (2 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (2 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AMNS mogą aplikować na 5 kierunków studiów stacjonarnych oraz 5 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Dietetyka
  • Fizjoterapia
  • Psychologia
  • Ratownictwo medyczne
  • Zdrowie publiczne

Dowiedz się więcej: www.wsr.edu.pl

 

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie jest uczelnią o profilu medycznym, która specjalizuje się w rehabilitacji, fizjoterapii, psychologii medycznej, ratownictwie medycznym i dietetyce. Uczelnia dysponuje nowoczesną i bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną. Studenci odbywają ćwiczenia w doskonale usprzętowionych pracowniach i w wiodących placówkach medycznych w Warszawie i okolicach, dzięki czemu kształcenie posiada wymiar praktyczny.

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. Rozwijaniu zainteresowań i poszerzaniu horyzontów służą nie tylko zawarte w harmonogramach zajęciach. Studenci Akademii Medycznej Nauk Stosowanych Humanum mają możliwość uczestnictwa w kołach naukowych, dzięki czemu rozbudzają i zaspakajają swoje twórcze aspiracje, wymieniają poglądy, promują swoje oryginalne osiągnięcia naukowe, szukają odpowiedzi na nurtujące pytania badawcze, a także nabywają umiejętności organizatorskie.

Katalog dydaktyczny Akademii Medycznej Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie składa się z następujących kierunków: Dietetyka, Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne, Psychologia medyczna. Studenci przygotowują się do wykonywania zawodów potrzebnych, budzących pozytywne emocje, cieszących się społecznym uznaniem, a przede wszystkim zawodów często poszukiwanych na rynku zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie - studia 2024

Specjalności - Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie: znaleziono 13

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Specjalności Poziom studiów Forma studiów

Dietetyka kliniczna
Dietetyka

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dietetyka ogólna – holistyczna
Dietetyka

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dietetyka sportowa
Dietetyka

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Edukacja zdrowotna i profilaktyka zdrowia
Zdrowie publiczne

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inspekcja sanitarna i epidemiologiczna
Zdrowie publiczne

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Zdrowie publiczne

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Organizacja systemu ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego
Zdrowie publiczne

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo medyczne w ochronie zdrowia i ochrona danych osobowych
Zdrowie publiczne

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychodietetyka
Dietetyka

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia edukacji i rozwoju
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia kliniczna
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia w biznesie i rozwoju osobistym
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia zdrowia i rehabilitacji
Psychologia

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie

Komentarze (0)