Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie - rekrutacja na studia 2022/2023

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie - rekrutacja na studia 2022/2023

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na 4 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (3 kierunki) i drugiego (1 kierunek) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WSR mogą aplikować na 1 kierunek studiów stacjonarnych oraz 4 kierunki studiów niestacjonarnych.

 

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

  • dietetyka
  • fizjoterapia
  • psychologia medyczna
  • ratownictwo medyczne
  • studia podyplomowe

 

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie jest uczelnią o profilu medycznym, która specjalizuje się w rehabilitacji, fizjoterapii, psychologii medycznej, ratownictwie medycznym i dietetyce. Uczelnia dysponuje nowoczesną i bardzo dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną. Studenci odbywają ćwiczenia w doskonale usprzętowionych pracowniach i w wiodących placówkach medycznych w Warszawie i okolicach, dzięki czemu kształcenie posiada wymiar praktyczny.

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. Rozwijaniu zainteresowań i poszerzaniu horyzontów służą nie tylko zawarte w harmonogramach zajęciach. Studenci WSR mają możliwość uczestnictwa w kołach naukowych, dzięki czemu rozbudzają i zaspakajają swoje twórcze aspiracje, wymieniają poglądy, promują swoje oryginalne osiągnięcia naukowe, szukają odpowiedzi na nurtujące pytania badawcze, a także nabywają umiejętności organizatorskie.

Katalog dydaktyczny Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie składa się z następujących kierunków: Dietetyka, Fizjoterapia, Ratownictwo medyczne, Psychologia medyczna. Studenci przygotowują się do wykonywania zawodów potrzebnych, budzących pozytywne emocje, cieszących się społecznym uznaniem, a przede wszystkim zawodów często poszukiwanych na rynku zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni:

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie - studia 2022

Kierunki studiów - Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie: znaleziono 4

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Dietetyka

I stopnia, II stopnia

niestacjonarne

Fizjoterapia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia medyczna

I stopnia

niestacjonarne

Ratownictwo medyczne

I stopnia

niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Komentarze (0)