Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 3 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (2 kierunki) i drugiego (1 kierunek) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na SWWS mogą aplikować na 3 kierunki studiów stacjonarnych oraz 2 kierunki studiów niestacjonarnych.

 

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Penitencjarystyka
  • Prawo

Dowiedz się więcej: swws.edu.pl

 

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, której priorytetowym celem jest kształcenie i wychowywanie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.

Uczelnia stawia sobie za cel przekazywanie wiedzy praktycznej i teoretycznej w szerokim zakresie, zorientowanej na przygotowanie absolwentów do wykonywania konkretnie sprofilowanych ról zawodowych oraz wiedzy akademickiej korespondującej z problematyką, rozumieniem i refleksją nad zagadnieniami stanowiącymi przedmiot penitencjarystyki.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie realizuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych. W czasie trwania studiów w służbie kandydackiej studenci są skoszarowani, a uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia SW.

Oferta dydaktyczna Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie skierowana jest do absolwentów szkół średnich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy związanej z prawem, obszarem bezpieczeństwa społecznego, resocjalizacji, readaptacji społecznej osadzonych oraz zagadnieniami związanym z profilaktyką społeczną oraz wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni:

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie - studia 2024

Specjalności - Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie: znaleziono 0

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Nie znaleziono wyników spełniających kryteria wyszukiwania

Specjalności Poziom studiów Forma studiów

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Komentarze (0)