Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu jest uczelnią o bogatej tradycji, ponieważ proces kształcenia kadr z zakresu wychowania fizycznego zapoczątkowano w 1919 roku, w Katedrze Higieny Szkolnej i Teorii Wychowania Fizycznego Wszechnicy Piastowskiej. Obecna nazwa funkcjonuje od 1973 roku.

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu należy do grona najlepszych uczelni o takim profilu. Może o tym świadczyć lista sportowców z nią związanych: Władysław Komar, Władysław Kozakiewicz, Ryszard Wolny, Andrzej Wroński, Włodzimierz Zawadzki.

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Realizuje również kształcenie na studiach podyplomowych oraz w ramach szkoły doktorskiej. Ponadto, do działalności uczelni należy także prowadzenie różnego rodzaju kursów, na przykład Kursu instruktora sportu. Realizacją założeń dydaktycznych zajmuje się także Wydział zamiejscowy w Gorzowie Wielkopolskim.

Poszerzaniu horyzontów, zgłębianiu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko zajęcia. Studenci mają możliwość uczestnictwa w działalności wielu kół naukowych. W poznańskiej AWF swoje prace prowadzą między innymi: Studencki Koło Naukowe Fizjoterapii, Studenckie Koło Naukowe Zakładu Dydaktyki Aktywności Fizycznej, czy Studenckie Koło Naukowe Psychologii Sportu.

Na ofertę dydaktyczną Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu składają się takie kierunki jak: Wychowanie fizyczne, Sport, Fizjoterapia, Dietetyka, Turystyka i rekreacja, Taniec w kulturze fizycznej, Neurobiologia. Ten ostatni prowadzony jest w ramach międzywydziałowych studiów magisterskich czterech poznańskich uczelni.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 04.05.2021 do 14.07.2021
Studia II stopnia od 04.05.2021 do 28.07.2021 od 04.05.2021 do 28.07.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 04.05.2021 do 14.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 04.05.2021 do 28.07.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 04.05.2021 do 28.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - studia 2021

Specjalności - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu: znaleziono 19

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Dietetyka sportowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Dietoprofilaktyka i dietoterapia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Edukacja przygodowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Event menedżer

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Foodways w turystyce

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Instruktor tańca terapeutycznego

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Menedżer hotelarstwa i gastronomii

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Nauczyciel tańca – choreograf

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Organizacja i zarządzanie sportem

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Profilaktyka żywieniowa w aktywności fizycznej

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Promocja zdrowia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Rekreacja

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Trener osobisty

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Trener przygotowania motorycznego

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Turystyka przygodowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Turystyka sportowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Wychowanie fizyczne w szkołach specjalnych i integracyjnych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Zarządzanie i coaching w turystyce i rekreacji

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Komentarze (0)