Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Akademii Muzycznej w Katowicach będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 6 maja 2024. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na am.katowice.pl

 

Akademia Muzyczna w Katowicach najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w AM ubiegało się 847 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Akademia Muzyczna w Katowicach przygotowała 306 miejsc na 7 kierunkach studiów I i II stopnia. Najpopularniejszy okazał się jazz i muzyka estradowa, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 6 osób. Do popularnych kierunków należały także: wokalistyka (prawie 3 osoby na miejsce) oraz instrumentalistyka (ponad 2 osoby na miejsce).  

 

Akademia Muzyczna w Katowicach kierunki - rekrutacja 2024/2025

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 7 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (7 kierunków) i drugiego (7 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AMUZ mogą aplikować na 7 kierunków studiów stacjonarnych oraz 1 kierunek studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Muzyczna w Katowicach kierunki 2024/2025

 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Dyrygentura
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 
  • Instrumentalistyka 
  • Jazz i muzyka estradowa
  • Kompozycja i teoria muzyki 
  • Taniec 
  • Wokalistyka

Dowiedz się więcej: am.katowice.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 6 maja 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

18 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

od 6 maja do 29 maja 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

do września 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2024

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na am.katowice.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Akademii Muzycznej w Katowicach znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Katowicach

kierunki studiów w Katowicach

uczelnie i studia w Katowicach

 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest najstarszą uczelnią działającą na Górnym Śląsku. Ponadto, jest jednym z centralnych punktów na muzycznej mapie Śląska, kształci artystów i pedagogów, skupia wiele indywidualności muzycznych, uprawiających działalność kompozytorską, wykonawczą i naukową.

Misja uczelni opiera się na trzech elementach, które stanowią fundament jej działania i rozwoju. Są to: nieskrępowana twórczość artystyczna wraz z badaniami naukowymi, działalność dydaktyczna oraz społeczna rola Akademii. Istotne jest to, że uczelnia swoje działania kieruje do wszystkich zainteresowanych sztuką.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, realizuje kształcenie na studiach doktoranckich i podyplomowych. Za przekazywanie studentom wiedzy odpowiadają cztery wydziały: Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej, Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, Wydział Instrumentalny oraz Wydział Wokalno- Aktorski.

Jedną z najważniejszych form kształcenia w Akademii Muzycznej w Katowicach jest uczestnictwo studentów w projektach artystycznych realizowanych przez liczne działające w uczelni zespoły muzyczne – orkiestrowe, chóralne oraz kameralne.

Oferta dydaktyczna Akademii Muzycznej w Katowicach składa się z następujących kierunków: Kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Jazz i muzyka estradowa, Instrumentalistyka, Wokalistyka, Taniec. Większość kierunków podzielona jest na liczne specjalności. Widać to najwyraźniej na kierunkach Instrumentalistyka oraz Jazz i muzyka estradowa, gdyż jedną z prowadzonych specjalności jest gra na instrumentach.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 06.05.2024 do 29.05.2024 od 06.05.2024 do 29.05.2024
Studia II stopnia od 06.05.2024 do 29.05.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.05.2024 do 29.05.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.05.2024 do 29.05.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.05.2024 do 29.05.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach: znaleziono 7

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Dyrygentura
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Instrumentalistyka
Wydział Instrumentalny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Jazz i muzyka estradowa
Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kompozycja i teoria muzyki
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Taniec
Wydział Wokalno-Aktorski

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wokalistyka
Wydział Wokalno-Aktorski

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Komentarze (0)