Egzaminy wstępne na Akademii Muzycznej w Katowicach – rekrutacja 2023/2024

Egzaminy wstępne na Akademii Muzycznej w Katowicach – rekrutacja 2023/2024

Studia Katowice i woj. śląskie - Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

20.06.2023

Egzaminy wstępne na Akademii Muzycznej w Katowicach – rekrutacja 2023/2024

8 maja 2023 r. rozpoczęła się rekrutacja 2023/2024 na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Kandydaci mieli do wyboru 7 kierunków studiów. Rejestracja internetowa zakończyła się 31 maja 2023 r. Egzaminy wstępne odbyły się w terminie od 26 czerwca do 7 lipca 2023 roku.
 

Kierunki studiów oferowane na AM w Katowicach 

  • Dyrygentura - I i II stopnia, stacjonarne, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej,
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - I i II stopnia, stacjonarne, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej, 
  • Instrumentalistyka - I i II stopnia, stacjonarne, Wydział Instrumentalny,
  • Jazz i muzyka estradowa - I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej,
  • Kompozycja i teoria muzyki - I i II stopnia, stacjonarne, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej,
  • Taniec - I i II stopnia, stacjonarne, Wydział Wokalno-Aktorski,
  • Wokalistyka - I i II stopnia, stacjonarne, Wydział Wokalno-Aktorski.
 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024 na AM w Katowicach 

Rekrutacja 2023/2024 na studia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach wystartowała 8 maja 2023 r. I etap rekrutacji potrwał do 31 maja 2023 r. W tym terminie kandydaci zobowiązani byli do rejestracji w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), wypełnienie stosownego wniosku oraz dokonania opłaty rekrutacyjnej. Tegoroczni maturzyści 2023 r. musieli złożyć oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości oraz jego kopię w terminie do 12 lipca 2023 r. 
Terminy egzaminów wstępnych zostały przesłane kandydatom do 19 czerwca 2023 r. Egzaminy na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędą się w terminie od 26 czerwca 2023r. do 7 lipca 2023 r. w zależności od kierunki, przykładowo:
  • 26 czerwca 2023 r. –  edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz przedmioty ogólnomuzyczne,
  • 3 lipca 2023 r. – dyrygentura, specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa.
Warto wspomnieć, że maksymalną punktacją za egzamin wstępny, która obejmuje wszystkie elementy egzaminu, jest wynik 100 punktów. Egzamin jest zdany w momencie, w którym kandydat otrzyma co najmniej 60 punktów. Lista osób przyjętych na studia stacjonrne pierwszego stopnia zostanie ogłoszona w terminie do 17 lipca 2023 r. 
 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Akademia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach jest najstarszą wyższą uczelnią na Górnym Śląsku. Jej geneza związana jest z założonym przez Witolda Friemanna w 1929 roku  Państwowym Konserwatorium Muzycznym, które rozpoczęło swoją działalność  uroczystym koncertem  28 września 1929 roku. Jedną z najważniejszych form kształcenia w katowickiej Akademii jest przekładanie wiedzy teoretycznej na praktykę za pośrednictwem uczestnictwa w licznych projektach artystycznych, realizowanych przez grupy muzyczne działające na terenie uczelni – orkiestry, chóry i zespoły. 
Misja uczelni opiera się na trzech fundamentach, dzięki którym AM może sprawnie funkcjonować i dynamicznie się rozwijać. Są nimi nieokiełznana twórczość artystyczna, a także badania naukowe, działalność dydaktyczna i społeczna rola uczelni. Ważnym elementem misji Akademii Muzycznej jest ukierunkowanie jej działań do wszystkich miłośników różnorodnej sztuki.

Komentarze (0)