Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - rekrutacja na studia 2023/2024

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - rekrutacja na studia 2023/2024

Akademia Górnośląska w Katowicach w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na 13 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (10 kierunków) i drugiego stopnia (6 kierunków) oraz jednolitych magisterskich (3 kierunki), jak również studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AG mogą aplikować na 13 kierunków studiów stacjonarnych oraz 12 kierunków studiów niestacjonarnych.

Akademia Górnośląska w Katowicach kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • administracja
 • finanse i rachunkowość
 • fizjoterapia
 • informatyka
 • kosmetologia
 • logistyka
 • pedagogika
 • pielęgniarstwo
 • prawo
 • psychologia
 • stosunki międzynarodowe
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie

Dowiedz się więcej: akademiagornoslaska.pl

 

Akagemia Górnośląska w Katowicach jest uczelnią, która w kształceniu i wychowywaniu dąży do przekazywania najnowszej wiedzy, etosu rzetelnej pracy oraz odpowiedzialności wobec społeczeństwa, a w badaniach naukowych kieruje się poszanowaniem prawdy oraz pożytkiem społecznym. Tworzą ją trzy wydziały: Wydział Zarządzania, Wydział Medyczny oraz Wydział Nauk Stosowanych. Oprócz wspomnianych, AG posiada placówki zamiejscowe, zlokalizowane w Żorach, Warszawie i Wiedniu.

Akagemia Górnośląska w Katowicach oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, uczelnia prowadzi studia podyplomowe oraz seminarium doktorskie realizowane w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Poszerzaniu horyzontów oraz rozwijaniu umiejętności służą nie tylko zawarte w harmonogramach zajęcia. Studenci katowickiej AG otrzymują możliwość uczestnictwa w licznych kołach naukowych, na przykład: Kole Naukowym Fizjoterapii, Kole Naukowym Stosunków Międzynarodowych, czy Kole Naukowym Psychologii Stosowanej. Ponadto, na studentów czeka oferta najpopularniejszego programu mobilności, czyli Erasmus+, dzięki któremu mogą wyjechać między innymi do Belgii, Finlandii, Niemiec, Rumunii, Hiszpanii, czy Portugalii.

 

Oferta dydaktyczna Akagemii Górnośląskiej w Katowicach charakteryzuje się różnorodnością. Można w niej odnaleźć kierunki poświęcone między innymi naukom medycznym, naukom ekonomicznym, czy naukom prawniczym. W katalogu dydaktycznym odnaleźć można nie tylko liczne kierunki, lecz również specjalności, odpowiadające nie tylko zapotrzebowaniu i wymaganiom rynku, ale również zainteresowaniom studentów.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach - studia 2023

Kierunki studiów - Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach: znaleziono 13

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia

jednolite

stacjonarne

Informatyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kosmetologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Komentarze (0)