Politechnika Lubelska (POLLUB) - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Lubelska (POLLUB) - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Lubelska (POLLUB) - przeliczniki punktów na studia (kalkulator maturalny)

Matura - poziom podstawowy

język polski

matematyka

 

Matura - poziom rozszerzony

 

Osoby posiadające tytuł technika

Przelicz punkty i sprawdź, czy się dostanieszKalkulator maturalny spełnia jedynie rolę informacyjną, nie może być stosowany do wyliczeń w procesie rekrutacji na studia. Otouczelnie.pl nie gwarantuje poprawności wyników oraz nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora.

Politechnika Lubelska. Jak liczyć punkty na studia

Politechnika Lubelskia oferuje pozyskanie nowoczesnego wykształcenia, w obszarze licznych kierunków, od Architektury po Zarządzanie. Okres naboru nowych studentów to czas podejmowania decyzji, wpływających nierzadko na resztę życia. Waga tych decyzji bywa na tyle duża, że proces rekrutacji wydaje się procesem trudnym i skomplikowanym, co przekłada się na liczne pytania, zadawane przez najbardziej zainteresowanych.

Co oczywiste, każdy kandydat na studia pragnie mieć pewność, że jego starania będą miały pozytywny finał. Dlatego internetowe wyszukiwarki zmuszane są do wytężonej pracy i poszukiwania odpowiedzi na rozmaite pytania dotyczące postępowania kwalifikacyjnego. Politechnika Lubelska rekrutacja na studia – to fundamentalne hasło, najczęściej wpisywanego w przestrzeń rodzimego Internetu. Ale pojawiają się także inne: Politechnika Lubelska przelicznik punktów. Albo Politechnika Lubelska przedmioty maturalne. Wymieniać można niemal bez końca. Co najważniejsze, znamy odpowiedź na każde.

Politechnika Lubelska należy do grona najchętniej wybieranych uczelni. Zainteresowanie studiami jest bardzo duże, co podpowiada kandydatom, że aby dostać się na wymarzony kierunek należy podjąć rywalizację z innymi chętnymi do nauki. A to rodzi niepewność. Czy dostanę się na studia?

Jak liczyć punkty na Politechnikę Lubelską? Ile osób będzie przyjętych na Politechnikę Lubelską? Wszystko wyjaśnimy. Warto jednak podejść do rekrutacji ze spokojem, aby każdy krok w kierunku zdobycia indeksu wykonać bezbłędnie. W jaki sposób taki spokój osiągnąć? Sprawdzając swoje szanse na sukces.

 

Jak liczyć punkty rekrutacyjne na studia

Zanim przejdziemy do szczegółowego omawiania zagadnienia dotyczącego liczenia punktów, należy skupić się na tym, że podstawą postępowania kwalifikacyjnego na studia w Politechnice Lubelskiej są przedmioty maturalne. Dzielą się one na trzy grupy: język polski, język obcy nowożytny oraz zestaw, z którego wybierany jest jeden przedmiot: matematyka, fizyka, informatyka, chemia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie. Wyjątek stanowi kierunek Architektura, który wymaga od kandydatów podejścia do egzaminu wstępnego, sprawdzającego uzdolnienia artystyczne.

Jak już wspomnieliśmy, przedmioty maturalne, brane pod uwagę w procesie rekrutacji na studia w Politechnice Lubelskiej podzielone są na trzy grupy. Każdemu przedmiotowi przypisana jest waga, co przedstawia się następująco:

język polski - liczony z wagą 0,1

język obcy nowożytny – liczony z wagą 0,3

przedmiot do wyboru – liczony z wagą 1,0

Kandydaci na Architekturę muszą podejść do egzaminu, za który otrzymują punkty (w skali od 0 do 500 punktów). Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 150 punktów. Zdobyte punkty dodaje się do stosowanego wzoru.

 

Jaki jest wzór liczenia punktów

Wzór liczenia punktów, obowiązujący w rekrutacji na studia w Politechnice Lubelskiej, złożony jest z kilku elementów, które razem dają wynik LPR, czyli Liczbę Punktów Rekrutacyjnych. Liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą:

LPR = 1,0 • M + 0,1 • Jp + 0,3 • Jo + ER

gdzie:

  • M - liczba punktów po przeliczeniu wyniku części pisemnej egzaminu maturalnego za ten z przedmiotów, który daje najkorzystniejszy dla kandydata wynik,

  • Jp - liczba punktów po przeliczeniu wyniku części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego,

  • Jo - liczba punktów po przeliczeniu wyniku części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego,

  • ER – dotyczy egzaminu wstępnego na Architekturę.

Przy przeliczaniu punktów stosowane są zasady:

  • jeżeli przedmiot zdawany był tylko na poziomie podstawowym, to liczba punktów równa jest liczbie uzyskanych procent,

  • jeżeli przedmiot zdawany był tylko na poziomie rozszerzonym, to liczba punktów równa jest sumie wskaźników R + P, gdzie R jest równe liczbie uzyskanych procent, a:

P = R, dla R < 30%;

P = (6 • R+100) / 7, dla R z przedziału 30% - 100%

  • jeżeli przedmiot zdawany był zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, liczba punktów uzyskana z tego przedmiotu jest równa sumie punktów uzyskanych z poziomu podstawowego (P) i poziomu rozszerzonego (R), czyli P + R.

 

Progi punktowe

Politechnika Lubelska progi punktowe to bardzo często wpisywana fraza, co nie oznacza, że wszyscy prawidłowo odczytują jej znaczenie. Otóż, progi punktowe nie są liczbą punktów, jakie należy zdobyć, aby zostać przyjętym na kierunek studiów. Progi punktowe mówią o tym, ile punktów otrzymała ostatnia osoba wpisana na listę zakwalifikowanych czy też mówiąc inaczej – ile punktów wystarczyło, aby dostać się na dany kierunek.

Progi punktowe na studia nie są liczbą „twardą”, ponieważ wpływają na nie różne czynniki, w tym między innymi ilość kandydatów na kierunek. Poza tym stanowią statystykę dotyczącą rekrutacji już zakończonej. W ubiegłorocznym naborze na studia progi te wyglądały następująco: Architektura – 360, Finanse i rachunkowość – 137,8, Energetyka – 66,3, Mechanika i budowa maszyn – 90, Mechatronika – 134, Zarządzanie – 101, Inżynieria środowiska – 55,1, Sztuczna inteligencja w biznesie – 119.

sprawdź POLLUB progi punktowe

 

Limity miejsc

Limity miejsc to jedno z łatwiejszych do zrozumienia zagadnień. To po prostu liczba miejsc przygotowanych dla nowych studentów. Co zrozumiałe, liczby te różnią się w zależności od kierunku, jak również trybu kształcenia. Na przykład: na kierunku Architektura przygotowano 60 miejsc, na kierunku Budownictwo (tryb stacjonarny) przygotowano 120 miejsc, na kierunku Budownictwo (tryb niestacjonarny) przygotowano 60 miejsc, na kierunku Finanse i rachunkowość (tryb stacjonarny) przygotowano 60 miejsc, na kierunku Informatyka (tryb stacjonarny) przygotowano 180 miejsc, na kierunku Informatyka (tryb niestacjonarny) przygotowano 60 miejsc.

sprawdź POLLUB limity miejsc

 

Olimpiady i konkursy

Warto uczestniczyć w różnego rodzaju olimpiadach i konkursach, ponieważ najzwyczajniej w świecie się to opłaca. Nie chodzi tylko o to, że dzięki udziałowi w takich wydarzeniach można sprawdzić swoje umiejętności czy też poczuć ducha rywalizacji, ale również o to, że zwycięzcy tych wydarzeń mogą liczyć na znaczne ulgi w rekrutacji, w tym nawet przyjęcie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Każdy kierunek studiów honoruje inne wydarzenie. Oznacza to, że jeśli jesteśmy laureatami olimpiady historycznej to sukces ten nie przekłada się na rekrutację na kierunek Mechatronika. Musi to być wydarzenie honorowane przez uczelnię i konkretny kierunek. Ale lista olimpiad i konkursów, które mają znaczenie w naborze na studia w Politechnice Lubelskiej jest bardzo długa.

Znajdują się na niej między innymi: Olimpiada Innowacji Technicznych w Mechanice, Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych, Konkurs Ogólnopolski „Matematyka w Technice dla Technika”, Olimpiada Wiedzy Technicznej czy Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

 

Czy zakwalifikowany do przyjęcia gwarantuje miejsce na liście przyjętych na studia

Pokazujemy wyraźnie, że Politechnika Lubelska rekrutacja na studia nie jest hasłem, które powinno wywoływać złe emocje. Przez każdy etap naboru na studia można przejść ze spokojem. Jak wiemy, współczesna rekrutacja prowadzona jest za pośrednictwem specjalnie przeznaczonego do tego celu portalu internetowego.

To właśnie w nim otrzymamy wiadomość o tym, że zostaliśmy zakwalifikowani do przyjęcia. Czy po otrzymaniu takiej informacji możemy udać się na zasłużony wypoczynek? Nie. Musimy jeszcze wykonać ostatnie zadanie – dostarczyć dokumenty. Dokumenty są wymagane i co należy bardzo wyraźnie podkreślić, należy złożyć je w podanym przez uczelnię terminie. Co się stanie jeśli dostarczymy je później albo nie zrobimy tego w ogóle? Konsekwencje będą przykre – zostaniemy wykreśleni z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Co powinno znaleźć się w wymaganym zestawie? Między innymi: podpisana ankieta osobowa, kopia świadectwa dojrzałości, oryginał dyplomu lub zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub finalisty konkursów międzynarodowych czy aktualna fotografia.

Poza tym kandydaci na niektóre kierunki studiów muszą wykonać badania lekarskie, po których otrzymają zaświadczenie o braku przeciwskazań do rozpoczęcia nauki. Takie zaświadczenie, wystawiane przez lekarza medycyny pracy, potrzebne jest między innymi na kierunkach: Architektura, Budownictwo, Inżynieria biomedyczna, Inżynieria materiałowa, Robotyzacja procesów wytwórczych, Edukacja techniczno- informatyczna, Mechanika i budowa maszyn czy Mechatronika.