Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie - rekrutacja na studia 2024/2025

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie - rekrutacja na studia 2024/2025

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Lotniczej Akademii Wojskowej będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie do czerwca 2024 r. dla studiów cywilnych, z kolei na kierunki wojskowe wnioski będą przyjmowane do 30 kwietnia 2024 r.

 

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie kierunki studiów 2024/2025

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie w rekrutacji na studia 2024/2025 oferuje kształcenie na 4 kierunkach cywilnych oraz 4 kierunki wojskowe w ramach studiów jednolitych magisterskich (4). Osoby zainteresowane podjęciem nauki na LAW mogą aplikować na 8 kierunków studiów stacjonarnych i 2 kierunki studiów niestacjonarnych.

 

Lotnicza Akademia Wojskowa kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Bezpieczeństwo narodowe - studia cywilne
  • Inżynieria bezpieczeństwa powietrznego - studia wojskowe
  • Logistyka - studia cywilne
  • Logistyka - studia wojskowe
  • Lotnictwo i kosmonautyka - studia cywilne
  • Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe
  • Nawigacja - studia cywilne
  • Nawigacja - studia wojskowe 

Dowiedz się więcej: wojsko-polskie.pl

 

Etapy rekrutacji na studia wojskowe w LAW

1. Rejestracja w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego – po złożeniu wniosku w WCR należy zarejestrować się w internetowym Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego:

- Ubiegający się  zakłada konto na portalu Zostań Żołnierzem

- Po weryfikacji oraz ustaleniu grupy zdrowia informacje z portalu Zostań Żołnierzem zostają przekierowane automatycznie  do IRK LAW

- zakładane jest automatycznie konto kandydata W IRK LAW

- Kandydat otrzymuje informację z linkiem do ustawienia hasła do konta w IRK LAW. Loginem jest adres mailowy podany w trakcie rejestrowania konta na portalu Zostań Żołnierzem

- W IRK LAW ubiegający się wprowadza konieczne informacje istotne w procesie rekrutacji, w tym wyniki z matur

- Podczas egzaminów wstępnych wszelkie otrzymane wyniki są wprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną do IRK LAW

2. Złożenie wniosku w dowolnie wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji (WCR)

Do wniosku należy dołączyć życiorys oraz zaświadczenie o nieprowadzeniu postępowania karnego przeciwko kandydatowi.

3. Badanie psychologiczne  – po rejestracji w Portalu Rekrutacyjnym Wojska Polskiego, kandydat otrzymuje skierowanie na badanie psychologiczne  wystawione przez WCR.

4. Po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia Wojskowej Pracowni Psychologicznej kandydat zostaje skierowany na: Badania w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie przez WCR Puławy. Badania są bezpłatne!

Czas badań wynosi 5 dni  dla kandydatów na kierunki lotne, natomiast na kierunki naziemne do 3 dni. Badania zakończone są przyznaniem kategorii zdrowia w wybranej specjalności wojskowej. 

5. Po uzyskaniu orzeczenia o zdolności do szkolenia w wybranej specjalności lotniczej kandydaci kierowani są do LAW na szkolenie sprawdzające predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów na urządzeniu symulacji  lotu (planowany termin rozpoczęcia szkolenia: od marca br.).

6. Postępowanie rekrutacyjne do LAW odbędzie się od 8 do 26 lipcu 2024 r. tj.:

- egzamin ze sprawności fizycznej

- rozmowa kwalifikacyjna

- egzamin z języka angielskiego (tylko dla osób, które nie zdawały języka angielskiego na maturze) 

Każdy kandydat indywidualnie poprzez system IRK zostanie poinformowany o terminie stawiennictwa do 7 dni przed egzaminami. Każdy student wojskowy otrzymuje miesięczne uposażenie.  Podchorążowie mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, umundurowanie i wyżywienie.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłoszone zostaną 1 sierpnia 2024 r.

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na LAW w Dęblinie

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie powiększyła się o 2 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czeka: inżynieria bezpieczeństwa powietrznego – studia wojskowe oraz transport.

 

Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na 9 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (5 kierunkó) i drugiego (4 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (4 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na LAW mogą aplikować na 9 kierunków studiów stacjonarnych oraz 2 kierunki studiów niestacjonarnych.

Lotnicza Akademia Wojskowa - „Szkoła Orląt” to jedna z najbardziej znanych uczelni w kraju, która wykształciła tysiące pilotów, nawigatorów i osób odpowiedzialnych za obsługę naziemną. Choć wielu kojarzy się ze studentami wojskowymi, to realizuje kształcenie także na studiach cywilnych.

Uczelnia posiada własne zaplecze szkoleniowe w postaci między innymi: Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego, Ośrodka Szkolenia Służb Ruchu Lotniczego, Ośrodka Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej, Ośrodka Kształcenia Specjalistycznego Języka Angielskiego.

Lotnicza Akademia Wojskowa oferuje studia wojskowe oraz studia cywilne: pierwszego stopnia i drugiego stopnia, jak również studia podyplomowe. Co oczywiste, studia wojskowe i cywilne różnią się nie tylko charakterem kształcenia, lecz również postępowaniem kwalifikacyjnym.

Lotnicza Akademia Wojskowa prowadzi studia wojskowe oraz studia cywilne. W ramach studiów wojskowych realizowane są trzy kierunki: Lotnictwo i kosmonautyka, Nawigacja, Logistyka. W ramach studiów cywilnych, podzielonych na pierwszy i drugi stopień, prowadzone są cztery kierunki: Lotnictwo i kosmonautyka, Nawigacja, Bezpieczeństwo narodowe, Logistyka.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 30.06.2024 do 21.07.2024 od 30.06.2024 do 21.07.2024
Studia II stopnia od 30.06.2024 do 21.07.2024 od 30.06.2024 do 21.07.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 30.06.2024 do 21.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 30.06.2024 do 21.07.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 30.06.2024 do 21.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 30.06.2024 do 21.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Lotnicza Akademia Wojskowa

Lotnicza Akademia Wojskowa - studia 2024

Kierunki studiów - Lotnicza Akademia Wojskowa: znaleziono 8

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Bezpieczeństwo narodowe
Studia cywilne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa powietrznego - studia wojskowe
Studia wojskowe

jednolite

stacjonarne

Logistyka
Studia cywilne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka - studia wojskowe
Studia wojskowe

jednolite

stacjonarne

Lotnictwo i kosmonautyka
Studia cywilne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe
Studia wojskowe

jednolite

stacjonarne

Nawigacja
Studia cywilne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nawigacja - studia wojskowe
Studia wojskowe

jednolite

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lotnicza Akademia Wojskowa

Komentarze (0)