ul. Dywizjonu 303 nr 35

08-521 Dęblin 

tel. +48 261 517 100

rektorat@wsosp.pl

ul. Dywizjonu 303 nr 35

08-521 Dęblin 

tel. +48 261 517 100

rektorat@wsosp.pl

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Logistyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie zakłada uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie funkcjonowania współczesnych systemów logistycznych, ich techniki i technologii oraz najważniejszych obszarów ich praktycznego zastosowania.
  Studia na kierunku Logistyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie dzielą się na następujące specjalności:  Logistyka wojskowa – ogólnologistyczna. Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: ochrona informacji niejawnych, systemy informatyczne w logistyce, ryzyko w systemach logistycznych, zarządzanie zasobami ludzkimi. A co po studiach? Absolwent Logistyki w LAW w Dęblinie znajdzie zatrudnienie w instytucjach resortu Obrony Narodowej, instytucjach resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji, przemyśle obronnym, podmiotach zarządzających lotniskami, centrach logistycznych, firmach transportowych, instytucjach badawczych.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka wojskowa - ogólnologistyczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka wojskowa - ogólnologistyczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka wojskowa - ogólnologistyczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logistyka wojskowa - ogólnologistyczna

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek Lotnictwo i kosmonautyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie realizowany jest na Wydziale Lotnictwa. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych. Studenci poruszają się w obszarze zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych, technik komputerowych, elektroniki oraz rozbudowanych systemów diagnostycznych zapewniających bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających.
  Studia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka w LAW w Dęblinie dzielą się na następujące specjalności: Pilotaż statku powietrznego, Bezzałogowe statki powietrzne.
  Specjalność Pilotaż statku powietrznego zakłada realizację szkoleń lotniczych, teoretycznych oraz praktycznych w powietrzu, spełniających wymogi ubiegania się o licencję pilota zawodowego wydawaną zgodnie z przepisami European Aviation Safety Agency, czyli Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.
  Specjalność Bezzałogowe statki powietrzne zakłada zdobycie wiedzy z zakresu projektowania i budowy bezzałogowych statków powietrznych. Studenci poznają zagadnienia mechaniki i budowy, systemy sterowania, obrazowania, planowania lotów, łączności radiowej, czy też elementy ratownictwa i bezpieczeństwa lotniczego.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Pilotaż statku powietrznego
  • Bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Pilotaż statku powietrznego
  • Bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 • NAWIGACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Nawigacja w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie realizowany jest na Wydziale Lotnictwa. Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów odpowiedzialnych za eksploatację systemów nawigacyjnych oraz zarządzanie ruchem lotniczym.
  Studia na kierunku Nawigacja w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie dzielą się na następujące specjalności: Zarządzani ruchem lotniczym, nawigacja taktyczna.
  Specjalność Zarządzanie ruchem lotniczym zakłada uzyskanie wiedzy z zakresu systemów zarządzania przestrzenią powietrzną, organizacji i zasad przepływu i kontroli ruchu lotniczego oraz kierowania ruchem lotniczym z wykorzystaniem systemów i urządzeń radiolokacyjnych i radiotelekomunikacyjnych. Studenci poznają zasady procedur kontroli ruchu lotniczego, procedur lotniczych obowiązujących w lotnictwie cywilnym i wojskowym, czy też międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego.
  Specjalność nawigacja taktyczna to szeroka wiedza z zakresu funkcjonowania portów lotniczych i elementów ich infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej. Studenci zapoznają się z budową nowoczesnych lotniczych urządzeń naziemnych, systemów radionawigacyjnych i świetlnych oraz i ich wykorzystania w nawigacji lotniczej.
  Absolwenci kierunku Nawigacja w LAW w Dęblinie znajdą zatrudnienie w organizacjach zarządzających ruchem lotniczym, zespołach badawczych i wdrożeniowych związanych z rozwojem zagadnień nawigacyjnych, jednostkach państwowego nadzoru lotniczego, przedsiębiorstwach projektujących, organizujących i wdrażających nowe rozwiązania z zakresu pomocy nawigacyjnych.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nawigacja taktyczna
  • Zarządzanie ruchem lotniczym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie ruchem lotniczym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nawigacja taktyczna
  • Zarządzanie ruchem lotniczym

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie ruchem lotniczym

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

maciej Ocena

To nie jest zwykła uczelnia i nie są to zwykłe studia. Wchodzisz do innego świata. Po otrzymaniu indeksu ogromnie cieszysz się, że będziesz spełniać marzenia, ale i myślisz o tym, jaka odpowiedzialność będzie na tobie spoczywać. To niesamowite miejsce, generujące niesamowite uczucie. Aż trudno to opisać


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Jednolite:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: