Lotnicza Akademia Wojskowa

Studia wojskowe

ul. Dywizjonu 303 nr 35

08-521 Dęblin 

tel. +48 261 517 100

rektorat@wsosp.pl

ul. Dywizjonu 303 nr 35

08-521 Dęblin 

tel. +48 261 517 100

rektorat@wsosp.pl

 • LOGISTYKA - STUDIA WOJSKOWE

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister inżynier
  Kierunek Logistyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie zakłada uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie funkcjonowania współczesnych systemów logistycznych, ich techniki i technologii oraz najważniejszych obszarów ich praktycznego zastosowania.
  Studia na kierunku Logistyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie dzielą się na następujące specjalności:  Logistyka wojskowa – ogólnologistyczna.
  Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: ochrona informacji niejawnych, systemy informatyczne w logistyce, ryzyko w systemach logistycznych, zarządzanie zasobami ludzkimi. A co po studiach? Absolwent Logistyki w LAW w Dęblinie znajdzie zatrudnienie w instytucjach resortu Obrony Narodowej, instytucjach resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji, przemyśle obronnym, podmiotach zarządzających lotniskami, centrach logistycznych, firmach transportowych, instytucjach badawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Logistyka wojskowa - ogólnologistyczna

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna, analiza wyników maturalnych oraz egzaminy ze sprawności fizycznej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister inżynier
  Kierunek Lotnictwo i kosmonautyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie realizowany jest na Wydziale Lotnictwa. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych. Studenci poruszają się w obszarze zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych, technik komputerowych, elektroniki oraz rozbudowanych systemów diagnostycznych zapewniających bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających.
  Studia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka w LAW w Dęblinie dzielą się na następujące specjalności: Pilotaż statku powietrznego, Bezzałogowe statki powietrzne.
  Specjalność Pilotaż statku powietrznego zakłada realizację szkoleń lotniczych, teoretycznych oraz praktycznych w powietrzu, spełniających wymogi ubiegania się o licencję pilota zawodowego wydawaną zgodnie z przepisami European Aviation Safety Agency, czyli Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.
  Specjalność Bezzałogowe statki powietrzne zakłada zdobycie wiedzy z zakresu projektowania i budowy bezzałogowych statków powietrznych. Studenci poznają zagadnienia mechaniki i budowy, systemy sterowania, obrazowania, planowania lotów, łączności radiowej, czy też elementy ratownictwa i bezpieczeństwa lotniczego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Pilot samolotu bojowego naddźwiękowego
  • Pilot samolotu transportowego wielosilnikowego
  • Pilot śmigłowca
  • Pilot-operator bezzałogowych statków powietrznych

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna, analiza wyników maturalnych oraz egzaminy ze sprawności fizycznej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister inżynier
  Kierunek Nawigacja w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie realizowany jest na Wydziale Lotnictwa. Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów odpowiedzialnych za eksploatację systemów nawigacyjnych oraz zarządzanie ruchem lotniczym.
  Studia na kierunku Nawigacja w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie dzielą się na następujące specjalności: nawigator naprowadzania, kontroler ruchu lotniczego, nawigator statku powietrznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Nawigator naprowadzania
  • Nawigator statku powietrznego
  • Wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa
  • Identyfikacja bojowa
  • Ruch lotniczy

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna, analiza wyników maturalnych oraz egzaminy ze sprawności fizycznej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lotnicza Akademia Wojskowa

Opinie (1)

maciej Ocena odpowiedz

To nie jest zwykła uczelnia i nie są to zwykłe studia. Wchodzisz do innego świata. Po otrzymaniu indeksu ogromnie cieszysz się, że będziesz spełniać marzenia, ale i myślisz o tym, jaka odpowiedzialność będzie na tobie spoczywać. To niesamowite miejsce, generujące niesamowite uczucie. Aż trudno to opisać