Lotnicza Akademia Wojskowa

Studia wojskowe

ul. Dywizjonu 303 nr 35

08-521 Dęblin 

tel. +48 261 517 100

rektorat@wsosp.pl

ul. Dywizjonu 303 nr 35

08-521 Dęblin 

tel. +48 261 517 100

rektorat@wsosp.pl

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA POWIETRZNEGO - STUDIA WOJSKOWE

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Inżynieria Bezpieczeństwa Powietrznego (IBP) – to kierunek studiów przeznaczony dla podchorążych, którzy zamierzają uzyskać niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane do podjęcia pracy w jednostkach wojsk obrony przeciwlotniczej i na stanowiskach dowodzenia funkcjonujących w Systemie Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskie stanowiskach zaszeregowanych do stopnia etatowego ppor i por.

  Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwo powietrznego prowadzone w Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego łączą tradycję kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem ze szczególnym naciskiem na umiejętności oceny aktualnych i przyszłych zagrożeń bezpieczeństwa powietrznego oraz efektywnego im przeciwdziałania przy użyciu specjalistycznych urządzeń rozpoznania przestrzeni powietrznej i kosmicznej, systemów przeciwlotniczych oraz zaawansowanych technicznie urządzeń wspomagających procesy informacyjno-decyzyjnej w obronie powietrznej.

  Studia na kierunku IBP pozwalają kandydatom uzyskać gruntowną wiedzę techniczną, którą jest niezbędna dla przyszłego inżyniera – dowódcy oraz poszerzoną wiedzę specjalistyczną w zakresie bezpieczeństwa powietrznego i obrony powietrznej jako podstawowych determinantów bezpieczeństwa państwa. Poza tym w trakcie studiów na kierunku IBP student poznaje metody i sposobów ochrony wojsk i obiektów infrastruktury krytycznej w warunkach zagrożenia powietrznego w stanie pokoju, kryzysu i wojny.

  Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa powietrznego pozwalają również na zdobycie umiejętności krytycznego, a jednocześnie twórczego podejścia do kwestii bezpieczeństwa powietrznego, właściwej interpretacji przepisów i doktryn i instrukcji wojskowych, formułowania konstruktywnych ocen, sądów i opinii przydatnych w planowaniu i organizowaniu obrony powietrznej.

  Inżynieria Bezpieczeństwa Powietrznego to kierunek studiów o profilu praktycznym przyporządkowany, poprzez efekty uczenia się, do obszaru nauk społecznych i do dyscypliny nauki o bezpieczeństwie. IBP, jako kierunek studiów wojskowych, prowadzony jest w formie stacjonarnych i jednolitych studiów magisterskich. Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „Inżynieria Bezpieczeństwa Powietrznego” tytuł zawodowy magistra inżyniera oraz dodatkowo stopień wojskowy podporucznika (po zdaniu egzaminu oficerskiego).

  Program studiów jest realizowany w ramach 10 semestrów nauczania, w których realizowane są także elementy kształcenia specjalistycznego. W ramach zajęć praktycznych kandydat realizuje również praktyki specjalistyczne i dowódcze w jednostkach wojskowych oraz w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Przeciwlotnicze zestawy rakietowa

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji na studia jest egzamin ze sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna oraz egzamin z języka angielskiego (tylko dla osób, które nie zdawały języka angielskiego na maturze) .

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA - STUDIA WOJSKOWE

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister inżynier
  Kierunek Logistyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie zakłada uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie funkcjonowania współczesnych systemów logistycznych, ich techniki i technologii oraz najważniejszych obszarów ich praktycznego zastosowania.
  Studia na kierunku Logistyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie dzielą się na następujące specjalności:  Logistyka wojskowa – ogólnologistyczna.
  Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: ochrona informacji niejawnych, systemy informatyczne w logistyce, ryzyko w systemach logistycznych, zarządzanie zasobami ludzkimi. A co po studiach? Absolwent Logistyki w LAW w Dęblinie znajdzie zatrudnienie w instytucjach resortu Obrony Narodowej, instytucjach resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji, przemyśle obronnym, podmiotach zarządzających lotniskami, centrach logistycznych, firmach transportowych, instytucjach badawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Logistyka wojskowa - ogólnologistyczna

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji na studia jest egzamin ze sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna oraz egzamin z języka angielskiego (tylko dla osób, które nie zdawały języka angielskiego na maturze) .

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - STUDIA WOJSKOWE

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister inżynier
  Kierunek Lotnictwo i kosmonautyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie realizowany jest na Wydziale Lotnictwa. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych. Studenci poruszają się w obszarze zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych, technik komputerowych, elektroniki oraz rozbudowanych systemów diagnostycznych zapewniających bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających.
  Studia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka w LAW w Dęblinie dzielą się na następujące specjalności: Pilotaż statku powietrznego, Bezzałogowe statki powietrzne.
  Specjalność Pilotaż statku powietrznego zakłada realizację szkoleń lotniczych, teoretycznych oraz praktycznych w powietrzu, spełniających wymogi ubiegania się o licencję pilota zawodowego wydawaną zgodnie z przepisami European Aviation Safety Agency, czyli Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.
  Specjalność Bezzałogowe statki powietrzne zakłada zdobycie wiedzy z zakresu projektowania i budowy bezzałogowych statków powietrznych. Studenci poznają zagadnienia mechaniki i budowy, systemy sterowania, obrazowania, planowania lotów, łączności radiowej, czy też elementy ratownictwa i bezpieczeństwa lotniczego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Pilotaż statku powietrznego
  • Bezzałogowe statki powietrzne i wskazywania celów (pilot-operator bsp)

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji na studia jest egzamin ze sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna oraz egzamin z języka angielskiego (tylko dla osób, które nie zdawały języka angielskiego na maturze) .

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NAWIGACJA - STUDIA WOJSKOWE

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister inżynier
  Kierunek Nawigacja w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie realizowany jest na Wydziale Lotnictwa. Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów odpowiedzialnych za eksploatację systemów nawigacyjnych oraz zarządzanie ruchem lotniczym.
  Studia na kierunku Nawigacja w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie dzielą się na następujące specjalności: nawigator naprowadzania, kontroler ruchu lotniczego, nawigator statku powietrznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Nawigator naprowadzania
  • Nawigator statku powietrznego
  • Wysunięty nawigator naprowadzania lotnictwa
  • Identyfikacja bojowa
  • Ruch lotniczy

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji na studia jest egzamin ze sprawności fizycznej, rozmowa kwalifikacyjna oraz egzamin z języka angielskiego (tylko dla osób, które nie zdawały języka angielskiego na maturze) .

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lotnicza Akademia Wojskowa.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

maciej Ocena odpowiedz

To nie jest zwykła uczelnia i nie są to zwykłe studia. Wchodzisz do innego świata. Po otrzymaniu indeksu ogromnie cieszysz się, że będziesz spełniać marzenia, ale i myślisz o tym, jaka odpowiedzialność będzie na tobie spoczywać. To niesamowite miejsce, generujące niesamowite uczucie. Aż trudno to opisać