ul. Dywizjonu 303 nr 35

08-521 Dęblin 

tel. +48 261 517 100

rektorat@wsosp.pl

ul. Dywizjonu 303 nr 35

08-521 Dęblin 

tel. +48 261 517 100

rektorat@wsosp.pl

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie realizowany jest na Wydziale Bezpieczeństwa Lotniczego. Założeniem kształcenia jest przekazanie wiedzy, będącej połączeniem zagadnień z zakresu bezpieczeństwa, obronności państwa oraz zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie. Studenci uczą się o instytucjach państwowych odpowiedzialnych za problemy bezpieczeństwa narodowego, środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, oraz o mechanizmach, które bezpieczeństwo narodowe kształtują.
  Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie dzielą się na następujące specjalności w ramach studiów I stopnia: bezpieczeństwo w transporcie lotniczym, bezpieczeństwo portów lotniczych, ochrona portu lotniczego, bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym, zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie, zarządzanie kryzysowe, cyberbezpieczeństwo w lotnictwie, w ramach studiów II stopnia: bezpieczeństwo i ochrona lotnisk, zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych, zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych. A jakie przedmioty realizowane są na tym kierunku? Na przykład: prawo obronne RP, psychologia zagrożeń, prawo lotnicze, geografia bezpieczeństwa, lotnictwo cywilne i państwowe. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w LAW znajdą zatrudnienie w resorcie obrony narodowej, resorcie spraw wewnętrznych i administracji, przemyśle obronnym, służbach i organach bezpieczeństwa państwa oraz w organizacjach lotniczych.   

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo lotnicze i ochrona lotnisk
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie
  • Zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych
  • Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym
  • Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym
  • Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych
  • Zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo lotnicze i ochrona lotnisk
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie
  • Zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych
  • Bezpieczeństwo i obsługa pasażerów w transporcie lotniczym
  • Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym
  • Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych
  • Zarządzanie kryzysowe w organizacjach lotniczych

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Logistyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie zakłada uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie funkcjonowania współczesnych systemów logistycznych, ich techniki i technologii oraz najważniejszych obszarów ich praktycznego zastosowania.
  Studia na kierunku Logistyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie dzielą się na następujące specjalności: Logistyka lotnictwa, Zarządzanie obsługą na lotnisku, Logistyka wojskowa – ogólnologistyczna. Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: ochrona informacji niejawnych, systemy informatyczne w logistyce, ryzyko w systemach logistycznych, zarządzanie zasobami ludzkimi. A co po studiach? Absolwent Logistyki w LAW w Dęblinie znajdzie zatrudnienie w instytucjach resortu Obrony Narodowej, instytucjach resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji, przemyśle obronnym, podmiotach zarządzających lotniskami, centrach logistycznych, firmach transportowych, instytucjach badawczych.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka lotnictwa
  • Zarządzanie obsługą na lotnisku
  • Logistyka wojskowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka lotnictwa
  • Zarządzanie obsługą na lotnisku
  • Logistyka wojskowa - ogólnologistyczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka lotnictwa
  • Zarządzanie obsługą na lotnisku
  • Logistyka wojskowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logistyka lotnictwa
  • Zarządzanie obsługą na lotnisku
  • Logistyka wojskowa - ogólnologistyczna

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 • LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Lotnictwo i kosmonautyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie realizowany jest na Wydziale Lotnictwa. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu konstruowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych. Studenci poruszają się w obszarze zaawansowanych technologicznie układów konstrukcyjnych, technik komputerowych, elektroniki oraz rozbudowanych systemów diagnostycznych zapewniających bezpieczeństwo i niezawodność obiektów latających.
  Studia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie dzielą się na następujące specjalności: Pilotaż statku powietrznego, Bezzałogowe statki powietrzne, Awionika, Inżynieria lotnicza, Eksploatacja statków powietrznych.
  Specjalność Pilotaż statku powietrznego zakłada realizację szkoleń lotniczych, teoretycznych oraz praktycznych w powietrzu, spełniających wymogi ubiegania się o licencję pilota zawodowego wydawaną zgodnie z przepisami European Aviation Safety Agency, czyli Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.
  Specjalność Bezzałogowe statki powietrzne zakłada zdobycie wiedzy z zakresu projektowania i budowy bezzałogowych statków powietrznych. Studenci poznają zagadnienia mechaniki i budowy, systemy sterowania, obrazowania, planowania lotów, łączności radiowej, czy też elementy ratownictwa i bezpieczeństwa lotniczego.
  Specjalność Awionika polega na zapoznaniu się z funkcjonowaniem, budową i użytkowaniem zespołów stanowiących wyposażenie współczesnych statków powietrznych.
  Specjalność Inżynieria lotnicza to wiedza z zakresu konstruowania i wytwarzania elementów statków powietrznych, w szczególności budowy silników lotniczych oraz konstrukcji płatowca. Ponadto, studenci poznają metody diagnozowania i naprawiania systemów statków powietrznych, metody badań konstrukcji oraz metody poprawnej ich eksploatacji.
  Specjalność Eksploatacja statków powietrznych polega na przekazaniu wiedzy na temat konstruowania, wytwarzania, eksploatacji i diagnostyki statków powietrznych oraz obiektów kosmicznych.
  Absolwenci Lotnictwa i kosmonautyki w LAW w Dęblinie znajdą zatrudnienie w nowoczesnych zakładach przemysłu lotniczego oraz w zakładach eksploatujących statki powietrzne, a także w wojsku, policji, straży pożarnej, przemyśle chemicznym i energetycznym, rolnictwie i leśnictwie oraz w instytucjach samorządowych i komórkach reagowania kryzysowego.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pilotaż statków powietrznych
  • Awionika
  • Bezzałogowe statki powietrzne
  • Inżynieria lotnicza

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja statków powietrznych

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 • NAWIGACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek Nawigacja w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie realizowany jest w Instytucie Nawigacji. Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów odpowiedzialnych za eksploatację systemów nawigacyjnych oraz zarządzanie ruchem lotniczym.
  Studia na kierunku Nawigacja w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie dzielą się na następujące specjalności: Zarządzani ruchem lotniczym, Eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych.
  Specjalność Zarządzanie ruchem lotniczym zakłada uzyskanie wiedzy z zakresu systemów zarządzania przestrzenią powietrzną, organizacji i zasad przepływu i kontroli ruchu lotniczego oraz kierowania ruchem lotniczym z wykorzystaniem systemów i urządzeń radiolokacyjnych i radiotelekomunikacyjnych. Studenci poznają zasady procedur kontroli ruchu lotniczego, procedur lotniczych obowiązujących w lotnictwie cywilnym i wojskowym, czy też międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego.
  Specjalność Eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych to szeroka wiedza z zakresu funkcjonowania portów lotniczych i elementów ich infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej. Studenci zapoznają się z budową nowoczesnych lotniczych urządzeń naziemnych, systemów radionawigacyjnych i świetlnych oraz i ich wykorzystania w nawigacji lotniczej.
  Absolwenci kierunku Nawigacja w LAW w Dęblinie znajdą zatrudnienie w organizacjach zarządzających ruchem lotniczym, zespołach badawczych i wdrożeniowych związanych z rozwojem zagadnień nawigacyjnych, jednostkach państwowego nadzoru lotniczego, przedsiębiorstwach projektujących, organizujących i wdrażających nowe rozwiązania z zakresu pomocy nawigacyjnych.

  Czytaj dalejZwiń

  wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych
  • Zarządzanie ruchem lotniczym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie ruchem lotniczym

   

  Dokładne informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Opinie (1)

patryk Ocena

Studia w WSOSP w Dęblinie to niezwykle prestiżowa sprawa, dlatego ogarnia mnie duma, gdy pomyślę sobie, że rzeczywiście tu jestem. Studia uczą nie tylko umiejętności i działań, uczą także patriotyzmu i oddania sprawie. To fantastyczne.