Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 5 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (5 kierunków) i drugiego (3 kierunki) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ATINS mogą aplikować na 5 kierunków studiów stacjonarnych oraz 5 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Automatyka i robotyka
  • Bioinformatics
  • Bioinformatyka
  • Computer science
  • Informatyka

Dowiedz się więcej: atins.pl

 

Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych

 

Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych jest jedną z wyróżniających się uczelni Dolnego Śląska, kształcącą studentów z uwzględnieniem najnowszych potrzeb rynku pracy w kraju, a w szczególności rynku lokalnego. Największy nacisk kładziony jest na przekazywanie praktycznej, specjalistycznej wiedzy, jak również kształtowanie u studentów otwartości na świat, umiejętności przystosowania się do zmieniających się warunków ekonomicznych, a także promowanie wśród studentów interdyscyplinarności wiedzy, która pomaga zaistnieć na współczesnym rynku pracy.

Uczelnię tworzą trzy wydziały. Są to: Wydział Informatyki, Wydział Automatyki i Robotyki oraz Wydział Bioinformatyki. Realizują one kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, a także studia podyplomowe. Ponadto, Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanychorganizuje szereg atrakcyjnych szkoleń umożliwiających uzyskanie wartościowych, cenionych na rynku pracy certyfikatów.

Studenci Akademii Techniczno-Informatycznej w Naukach Stosowanych otrzymują możliwość uczestnictwa w Erasmus+, czyli programie, którego celem jest podnoszenie jakości kształcenia poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych. Studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów: na część studiów oraz na praktykę.

Oferta dydaktyczna Akademii Techniczno-Informatycznej w Naukach Stosowanych to kierunki: Informatyka, Automatyka i robotyka oraz Bioinformatyka. Część kierunków realizowana jest również w języku angielskim, a na ponadto w szerokim wachlarzu specjalności. Dzięki nim studenci otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań oraz umiejętności między innymi w zakresie projektowania stron internetowych, programowania logicznego w sztucznej inteligencji, sterowania procesami technologicznymi, czy analizy i przetwarzania danych biologicznych.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych

Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych: znaleziono 5

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Automatyka i robotyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bioinformatics

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bioinformatyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Computer science

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych

Komentarze (0)