Automatyka i robotyka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku informatyka to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WAŻNE TEMATY

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek automatyka i robotyka?

Każda osoba, która zainteresowana jest rozpoczęciem studiów inżynierskich na kierunku automatyka i robotyka powinna zdawać sobie sprawę, jak wygląda proces rekrutacji i jakie kierunki zdawane na maturze sprawią, że szansę na dostanie się znacznie wzrosną.

 

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w pocesie kwalifikacyjnym na kierunek automatyka i robotyka na większości uczelni: 

 • Matematyka
 • Język obcy
 • Fizyka lub chemia

 

W przypadku tego pod uwagę w pierwszej kolejności brane są matematyka i język obcy nowożytni.

Oprócz tych przedmiotów w procesie rekrutacji uwzględniane są wyniki z chemii lub fizyki (tutaj przyszły student może wybrać jeden z tych przedmiotów). Oczywiście egzamin maturalny należy zdawać na poziomie rozszerzonym, by mieć szansę na dostanie się na ten kierunek.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Ścieżki kształcenia na kierunku automatyka i robotyka

Specjalności na kierunku automatyka i robotyka

POPULARNE MIASTA

POKAŻ WSZYSTKIE

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Jaka wiedza po kierunku automatyka i robotyka?

Program studiów

Program studiów przemyślany jest tak, aby wykształcić najlepszych specjalistów, zajmujących się automatyką i robotyką, a więc zagadnienia, z którymi zetkną się studenci będą obejmowały bardzo duży zakres wiedzy.

Przedmioty, które stanowią filar nauczania na tym kierunku to oczywiście matematyka oraz fizyka. Bez ich doskonałego opanowania nie byłoby możliwe zrozumienie zagadnień takich jak:

 • elektrotechnika,
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • numeryczne metody mechaniki,
 • programowanie mikrokontrolerów...

 

Wiedza teoretyczna stanowi na tych studiach inżynierskich niezbędną podstawę, jednak równie duży nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne, które uczą, jak specjalistyczną wiedzę wykorzystywać już w namacalnych problemach konstrukcyjnych.

Studenci muszą mieć świadomość poziomu nauczania, obowiązującego na kierunku automatyka i robotyka. Jednak odpowiednia determinacja sprawi, że te studia okażą się fascynującym wyzwaniem dla przyszłych technologicznych kreatorów.

 
Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:
 • informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych,
 • umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, jak i opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania i sterowników logicznych,
 • sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki oraz systemów sterowania i systemów wspomagania decyzji,
 • eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania si językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.
Jak wyglądają studia na kierunku automatyka i robotyka?

Jak wyglądają studia na kierunku automatyka i robotyka?

Co sprawia, że studia na kierunku automatyka i robotyka cieszą się od wielu lat niemalejącą popularnością? Jest to bez wątpienia jeden z wyjątkowo wymagających, a przez to elitarnych kierunków.

Od studentów wymaga sie zaangażowania, którego podstawą stanowi zamiłowanie do nauk ścisłych i technicznych. Studia te łączą w sobie dwie bardzo rozbudowane dziedziny – automatykę, która zajmuje się zagadnieniami związanymi ze sterowaniem technologicznym i przemysłowym oraz robotykę.

Ta druga dziedzina ma charakter dyscyplinarny, czyli jej zakres obejmuje różne nauki, np. mechanikę, sensorykę, czy cybernetykę. Kształcenie na tym kierunku otwiera wiele drzwi, dających szansę na przyszły rozwój własnej kariery, jednak trzeba mieć świadomość, że nie są to studia dla każdego. Jeżeli czujesz, że jesteś uzdolniony w zakresie nauk ścisłych, od zawsze fascynują cię zagadnienia związane z techniką, fizyką, programowaniem – to te studia są stworzone niewątpliwie dla Ciebie!

 

1. Typ i tryb studiów

Nauka na kierunku automatyka i robotyka może przebiegać zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Polskie uczelnie coraz częściej przygotowują atrakcyjne oferty dla studentów, które pozwalają na przykład na równoległy rozwój kariery naukowej.

Jednak należy pamiętać, że studia zaoczne są dużo bardziej wymagające z tego względu, że zdecydowaną większą partię materiału teoretycznego trzeba opracowywać we własnym zakresie, ponieważ podczas weekendowych zjazdów nie sposób omówić wspólnie wszystkich zagadnień.

 

Studia na kierunku informatyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Program studiów na tym kierunku jest wyjątkowo różnorodny i obejmuje mnóstwo specjalistycznych zagadnień, które opierają się na doskonałej i szczegółowej wiedzy z zakresu matematyki oraz fizyki.

Te dwie nauki stanowią swojego rodzaju filar, na którym opiera się nauka. Bez ich opanowania student nie będzie w stanie zrozumieć zjawisk automatyki i robotyki. Także właściwie każdy semestr nauki przebiega w odniesieniu do tych dwóch nauk.

Ponadto studenci podczas całego toku kształcenia zapoznają się z zagadnieniami już ściśle związanymi z dyscypliną studiów.

 

W programie studiów na kierunku automatyka i robotyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mechanika techniczna,
 • podstawy procesów konstrukcji inżynierskich,
 • chemia techniczna,
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • podstawy automatyzacji i mechatroniki,
 • konstrukcja elementów maszyn,
 • programowanie mikrokontrolerów.

 

To tylko nieznaczna część ze specjalistycznych przedmiotów, z jakimi zetkną się studenci w czasie całego toku studiów.

 

 

3. Nabywane umiejętności

Wykwalifikowany absolwent tych studiów musi dysponować wszechstronną wiedzą z zakresu materiałoznawstwa i dobierania odpowiednich materiałów konstrukcyjnych. Podstawę jego wykształcenia stanowi znajomość teorii mechanizmów i maszyn.

Abiturienci swoje umiejętności muszą opierać na kwalifikacjach interdyscyplinarnych, które obejmują: matematykę, fizykę, chemię, informatykę oraz elementy programowania. Wszystko to czyni absolwentów tego kierunku elitarną grupą zawodową.

 

Umiejętności, jakie otrzymują studenci kierunku automatyka i robotyka, to przede wszystkim:

 • programowanie i eksploatowanie systemów,
 • tworzenie maszyn sterowanych numerycznie,
 • wykonywanie oprogramowania.

 

Abiturienci tego kierunku przygotowani są do wykonywania zadań związanych ze sztuczną inteligencją, algorytmów obliczeniowych i wszelkiego typu urządzeń technicznych. Rozbudowana wiedza stanowi postawę do rozwoju praktyki.

 

 

4. Gdzie studiować automatykę i robotykę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek automatyka i robotyka:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA NIESTACJONARNE

AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku automatyka i robotyka?

Ile trwają studia na kierunku automatyka i robotyka?

Studia na kierunku Automatyka i robotyka trwają w zależności od wybranego stopnia 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia inżynierskie na kierunku automatyka i robotyka podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Co to oznacza w praktyce? Kierunek ten zaliczany jest do tych, które obejmują naukę na dwóch stopniach studiów. Finalizacją pierwszego z nich jest obrona pracy inżynierskiej po 3,5 roku nauki. Wtedy osoba kończąca ten kierunek otrzymuje tytuł inżyniera.

Dysponowanie takim wykształceniem już otwiera pewne możliwości rozwoju zawodowego. Jednak należy pamiętać, że w przypadku takiego kierunku jest to wykształcenie niepełne, które nie daje wszystkich uprawnień.

Podczas drugiego stopnia nauki studenci piszą pracę magisterską i przygotowują się do jej obrony, a także poszerzają kwalifikacje i umiejętności pozyskane podczas pierwszego etapu edukacji. Kształcenie na studiach magisterskich w tym przypadku trwa 1,5 roku.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA I STOPNIA

AUTOMATYKA I ROBOTYKA STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek automatyka i robotyka?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek automatyka i robotyka?

Czy te studia są dla ciebie

Jeżeli zastanawiasz się nad rozpoczęciem studiów na kierunku automatyka i robotyka, to na początku powinieneś odpowiedzieć sobie na kilka elementarnych pytań.

Czy nauka przedmiotów ścisłych nie stanowiła dla ciebie nigdy problemu, a najbardziej skomplikowane zadania z matematyki są jedynie intelektualnym wyzwaniem, któremu bez problemu chcesz sprostać?

Czy nie boisz się działania pod presją czasu? Czy praca w grupach projektowych jest tym rodzajem aktywności, które lubisz najbardziej? Jeżeli odpowiedziałeś na te pytania twierdząco, to możesz poważnie zacząć myśleć o swojej kandydaturze na kierunek automatyka i robotyka.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Najbardziej istotną kwestią jest jednak odpowiednie przygotowanie do matury, ponieważ to, jak kandydat wypadnie podczas procesu rekrutacji, ma najbardziej decydujące znaczenie.

Doskonała znajomość matematyki, fizyki i chemii na poziomie rozszerzonym to podstawa, by móc się ubiegać na studia na tym kierunku.

Oprócz tego liczą się wysoko rozwinięte umiejętności językowe. Jeżeli chciałbyś aplikować na te studia, to intensywne przygotowania do matury powinieneś zacząć już dziś.

 

Jak zdobyć maksymalną liczbę punktów

Jeżeli jesteś wybitnie uzdolniony z zakresu przedmiotów ścisłych, to dobrze byłoby rozważyć udział w olimpiadzie przedmiotowej, ponieważ bycie jej laureatem lub finalistą sprawia, że dostajesz się na wymarzony kierunek studiów poza kolejnością. W przypadku automatyki i robotyki olimpiady, które są brane pod uwagę to:

 • Olimpiada Matematyczna, Fizyczna lub Chemiczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej

 

Kolejnym bardzo ważnym etapem jest orientacja, jakie dokumenty należy złożyć po zakończeniu procesu rekrutacji. Na ogół jest to złożenie świadectwa maturalnego, zdjęć, skanów dowodu osobistego, potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej i różnego rodzaju podań.

Warto dobrze zapoznać się z terminami składania tego typu dokumentów, ponieważ opóźnienie może sprawić, że zostaniesz skreślony z listy studentów.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku automatyka i robotyka?

Jaka praca po studiach na kierunku automatyka i robotyka?

Absolwenci studiów na kierunku automatyka i robotyka stanowią elitarną grupę zawodu ze względu na specjalistyczny i jednocześnie interdyscyplinarny zakres swojego wykształcenia.

Abiturienci ze stopniem magistra przygotowani są do rozpoczęcia twórczej i kreatywnej pracy badawczej, które związane z rozwojem, modernizacją i komputeryzacją różnego rodzaju sektorów przemysłowych (spożywczy, przetwórczy, czy włókienniczy). 

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • Programista automatyk
 • Elektryk automatyk
 • Automation Engineer
 • Inżynier Automatyk przemysłowy
 • Inżynier Robotyki
 • Specjalista ds. automatyzacji procesów
 • Konstruktor
 • Inżynier Automatyk
 

Umiejętności, jakie abiturienci nabyli w czasie toku studiów, czynią ich profesjonalistami, którzy gotowi są do podejmowania intelektualnych wyzwań z zakresu konstruowania i programowania.

Osoby kończące ten kierunek z powodzeniem mogą rozpocząć pracę na stanowiskach takich jak: technolog, automatyk, robotyk, czy projektant. Wykształcenie, którym dysponują abiturienci tego kierunku pozwala im na samodzielne rozwiązywanie złożonych problemów z zakresu robotyki i automatyki.

 

Nie bez powodu zainteresowanie tymi studiami rośnie z roku na rok. Absolwenci znajdują pracę w nowoczesnych firmach systemów sterowania czy technologii IT.

Jako absolwent będziesz w stanie projektować systemy automatyki, obsługiwać zautomatyzowane stanowiska produkcyjne oraz programować sterowniki cyfrowe oraz łączyć je z innymi urządzeniami zewnętrznymi. Dzięki tej wiedzy i umiejętnościom staniesz się pożądanym pracownikiem nowoczesnych firm.

 

Bez problemu powinieneś znaleźć zatrudnienie w branżach gospodarki opartych na systemach automatyki i programowania mikroprocesorów.

Co więcej, będzie również mógł podjąć pracę w laboratorium zajmującym się najnowszymi technologiami. Jeżeli chciałbyś zostać specjalistą w dziedzinie automatyki, a Twoim zamiłowaniem są nauki ścisłe to na pewno jest to kierunek dla ciebie!

Jakie opinie mają studia na kierunku automatyka i robotyka?

Studia na tym kierunku niewątpliwie nie należą do najłatwiejszych. Jednak przy odrobinie determinacji i pasji te studia mogą okazać się najbardziej fascynującą przygodą życia, która stanowi tylko wstęp do rozwoju kariery naukowej, która po tych studiach może przybrać zawroty rozwój.

Wojtek, student automatyki i robotyki, mówi:

Wraz z grupą przyjaciół tworzy właśnie projekt, którego naczelnym zadaniem jest usprawnienie technologii związanych z chirurgią naczyniową. Tworzymy maszyny chirurgiczne, które oscylują już na pograniczu sztucznej inteligencji. To niesamowite, że mogę być częścią tego projektu. Na tych studiach czekają same wyzwania!

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Komentarze (0)