Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku - rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Akademii Muzycznej w Gdańsku będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 13 maja do 14 czerwca 2024 r. Z kolei egzaminy na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2024/2025 w Akademii Muzycznej w Gdańsku odbędą się w terminie od 24 czerwca do 2 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia na AMUZ zostaną ogłoszone w lipcu 2023 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na www.amuz.gda.pl

 

Akademia Muzyczna w Gdańsku najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w AMUZ ubiegało się 616 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Akademia Muzyczna w Gdańsku przygotowała 303 miejsca na 7 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się wokalistyka, specjalność musical, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 14 osób. Do popularnych kierunków należały także: jazz i muzyka estradowa (prawie 5 osób na jedno miejsce), wokalistyka, specjalność śpiew solowy (ponad 3 osoby na miejsce), kompozycja i teoria muzyki, specjalność (ponad 2 osoby na miejsce) oraz dyrygentura (ponad 2 osoby na miejsce).   

 

Akademia Muzyczna w Gdańsku kierunki - rekrutacja 2024/2025

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 7 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (6 kierunków) i drugiego (7 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AMUZ mogą aplikować na 7 kierunkach studiów stacjonarnych.

Sprawdź Akademia Muzyczna w Gdańsku kierunki 2024/2025

 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

  • Dyrygentura
  • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  • Instrumentalistyka
  • Jazz i muzyka estradowa
  • Kameralistyka
  • Kompozycja i teoria muzyki
  • Wokalistyka

Dowiedz się więcej: amuz.gda.pl

 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura od 13 maja do 14 czerwca 2024 r.

Egazmin wstępny

od 24 czerwca do 2 lipca 2024 r.

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

do 9 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od lipca do września 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od maja do czerwca 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji lipiec 2024
Składanie dokumentów lipiec 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.amuz.gda.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Akademii Muzycznej w Gdańsku znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

uczelnie i studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Akademii Muzycznej w Gdańsku

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Akademii Muzycznej w Gdańsku powiększyła się o 1 nowy kierunek studiów. Na kandydatów czeka: kameralistyka.

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Akademii Muzycznej w Gdańsku

Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: wokalistyka (169), instrumentalistyka (119), jazz i muzyka estradowa (99).

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: wokalistyka (7,35), jazz i muzyka estradowa (5,82), kompozycja i teoria muzyki (2).

Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki:
  • wokalistyka: 169 kandydatów
  • instrumentalistyka: 119 kandydatów
  • jazz i muzyka estradowa: 99 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Akademia Muzyczna w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku jest uczelnią, której najważniejszym zadaniem jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych artystów muzyków: instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów, dyrygentów, czy nauczycieli.

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku realizuje kształcenie skoncentrowane w czterech wydziałach. Są to: Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, Wydział Instrumentalny, Wydział Wokalno- Aktorski, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu.

Uczelnia prowadzi naukę w ramach studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, a także studiów podyplomowych i szkoły doktorskiej. Studenci część obowiązującego programu mogą zrealizować w wybranej partnerskiej uczelni, na fundamencie uczestnictwa Akademii w popularnym programie Erasmus+.

Oferta edukacyjna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki charakteryzuje się sporą różnorodnością. Kształcenie można podjąć na kierunkach od Dyrygentury symfoniczno- operowej, przez Śpiew solowy, po Jazz i muzykę estradową. Prowadzone kierunki dzielą się na specjalności, wśród których najliczniej reprezentowana jest Instrumentalistyka, dzieląca się na takie specjalizacje jak: fortepian, organy, klawesyn, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, klarnet basowy, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, tuba, perkusja.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 13.05.2024 do 14.06.2024
Studia II stopnia

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 13.05.2024 do 14.06.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku : znaleziono 7

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Dyrygentura
Wydział I: Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział IV: Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Instrumentalistyka
Wydział II: Instrumentalny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Jazz i muzyka estradowa
Wydział IV: Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kameralistyka
Wydział II: Instrumentalny

II stopnia

stacjonarne

Kompozycja i teoria muzyki
Wydział I: Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wokalistyka
Wydział III: Wokalno-Aktorski

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Komentarze (0)