Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Wydział IV: Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

ul. Łąkowa 1-2,

80-743 Gdańsk

tel. (+48 58) 300 92 00

fax (+48 58) 300 92 10

http://www.amuz.gda.pl/informacje-dla-studentow/wydzial-iv/

Wydział IV: Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

ul. Łąkowa 1-2,

80-743 Gdańsk

tel. (+48 58) 300 92 00

fax (+48 58) 300 92 10

http://www.amuz.gda.pl/informacje-dla-studentow/wydzial-iv/

 • DYRYGENTURA Stopień: III REKRUTACJA

  Dyrygentura (studia doktoranckie III stopnia – studia stacjonarne i niestacjonarne) pozwala na przygotowanie się studenta pod opieką promotora do nagrania pracy doktorskiej i opisu dzieła artystycznego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura w zakresie specjalności: Rozdział: Wiadomości ogólne o studiach 1 0 Realizacja projektów artystycznych chóralnych a cappella i oratoryjno-kantatowych (studia prowadzone są także dla obcokrajowców).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia III stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia III stopnia na kierunku Dyrygentura jest zaliczenie egzaminów wstępnych składających się z dwóch etapów.

  I etap:

  • Egzamin z dyrygentury
  • Ocena przedłożonego na płycie DVD zarejestrowanego koncertu pod batutą kandydata

  II etap:

  • Przedstawienie w formie prezentacji zainteresowań twórczych z elementem zamysłu/koncepcji pracy doktorskiej

   

  Dowiedz się więcej

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ Stopień: I II REKRUTACJA

  Absolwent tej specjalności posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia, zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego, zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych, zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym. Posiada także uprawnienia do działalności muzycznej w instytucjach kultury oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Jest ponadto przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych i form aktywności wymienionych wcześniej w języku angielskim ze szczególnym metodycznym przygotowaniem do prowadzenia zintegrowanego kształcenia muzyki z elementami języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy 1-3 szkoły podstawowej).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest zaliczenie egzaminów wstępnych składających się z dwóch etapów.

  I etap:

  • Kształcenie słuchu
  • Wykonanie na instrumencie głownym przygotowanego programu

  II etap:

  • Dyrygowanie dwóch utworów na zespół chóralny w różnych tempach i róznych metrum

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dla absolwentów studiów I stopnia jest:

  I etap

  • dyrygowanie dwóch utworów o róznej stylistyce na pamięć
  • dyrygowanie a vista

  II etap

  • sprawdzian znajomości partytury przygotowanego utworu chóralnego
  • zagranie na fortepianie partytury
  • zaśpiewanie wskazanego przez komisję fragmentu partytury 

   

  Dowiedz się więcej

 • JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Jazz i muzyka estradowa kształci muzyków wykonawców z dziedziny jazzu, muzyki estradowej i rozrywkowej. Dzięki specjalizacji „Prowadzenie wokalnych zespołów muzyki rozrywkowej” w obrębie specjalności wokalistyka na studiach I stopnia, przygotowuje także do roli dyrygenta i band-leadera.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa jest zaliczenie egzaminów wstępnych składających się z dwóch etapów.

  I etap:

  • Gra na instrumencie lub śpiew lub przedstawienie trzech prac kompozytorskich

  II etap w zalezności od wybranej specjalności.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Jazz i muzyka estradowa jest uzależniony od wyboru specjalności.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

xyz Ocena

Akademia Muzyczna w Gdańsku to najwyższy poziom

student Ocena

Edukacja Artystyczna to najlepszy kierunek! Polecam każdemu kto chce wiązać swoją przyszłość z edukacją.