• DYRYGENTURA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Dyrygentura
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Dyrygentura, w specjalności Dyrygentura symfoniczno-operowa, kształcą dyrygentów orkiestr symfonicznych, zespołów kameralnych i wokalno-instrumentalnych. Przygotowują do działalności muzycznej w instytucjach kultury, mediach oraz szeroko pojętej animacji kultury w społeczeństwie.
  Studia drugiego stopnia na kierunku Dyrygentura w specjalności Dyrygentura symfoniczno-operowa, kształcą dyrygentów orkiestr symfoniczno-operowych w zakresie szeroko pojętej działalności dyrygenckiej, pozwalającej na:
  • prowadzenie prób i koncertów z orkiestrą symfoniczną, kameralną, operową, a także z zespołem wokalno-instrumentalnym i chórem;
  • samodzielne prowadzenie instytucji artystycznych – opery, filharmonii oraz zespołu dotowanego przez jednostki samorządowe; kształtowanie repertuaru artystycznego w tych instytucjach; określanie strategii rozwoju szeroko rozumianej kultury muzycznej regionu lub miasta oraz
  • pracę dydaktyczną w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Dyrygentura jest zaliczenie egzaminów wstępnych składających się z dwóch etapów.

  I etap:

  • dyrygowanie przygotowanym utworem i rozmowa z kandydatem
  • kształcenie słuchu – egzamin pisemny (dwugłosowe dyktando tonalne, realizowane na fortepianie) i ustny (badanie dyspozycji słuchowych w zakresie słyszenia wysokościowego, pamięci muzycznej, słyszenia harmonicznego)

  II etap:

  • fortepian lub inny instrument (przygotowanie trzech zróżnicowanych stylistycznie utworów – wykonanie z pamięci nie jest obowiązkowe)
  Dyplom średniej szkoły muzycznej zwalnia z egzaminu z instrumentu.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dyrygentura dla absolwentów studiów I stopnia z zakresu dyrygentury symfonicznooperowej jest:

  • dyrygowanie dwoma utworami zróżnicowanymi pod względem stylistycznym i rozmowa z kandydatem

  Dla absolwentów innych kierunków:

  • dyrygowanie dwoma utworami zróżnicowanymi pod względem stylistycznym i rozmowa z kandydatem
  • czytanie partytur
  • kształcenie słuchu – egzamin pisemny (dwugłosowe dyktando tonalne, realizowane na fortepianie) i ustny (badanie dyspozycji słuchowych w zakresie słyszenia wysokościowego, pamięci muzycznej, słyszenia harmonicznego)
   

   

  Dowiedz się więcej

 • KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Gdańsk - kierunek Kompozycja i teoria muzyki
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki, w specjalności teoria muzyki, przygotowują do:
  • pracy artystycznej, redakcyjnej i publicystycznej;
  • pracy w instytucjach upowszechniania kultury;
  • pracy dydaktycznej – po ukończeniu Studium Pedagogicznego – w zakresie przedmiotówteoretycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia oraz w szkołach ogólnokształcących I i II etapu edukacyjnego. 
  Studia drugiego stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki, w specjalności teoria muzyki pogłębiają przygotowanie do:
  • pracy badawczej, redakcyjnej i artystycznej;
  • pracy w charakterze prelegenta, publicysty i organizatora życia muzycznego;
  • pracy dydaktycznej – po ukończeniu Studium Pedagogicznego – w zakresie przedmiotów teoretycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia, w szkołach ogólnokształcących wszystkich stopni oraz na wszystkich wydziałach w akademiach muzycznych, uczelniach pedagogicznych i uniwersytetach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki jest zaliczenie egzaminów wstępnych składających się z dwóch etapów.

  I etap:

  • przedstawienie trzech prac kompozytorskich i rozmowa z kandydatem (wskazane jest dostarczenie nagrań lub symulacji komputerowej przedstawianych partytur)
  • kształcenie słuchu – egzamin pisemny (dwugłosowe dyktando tonalne, realizowane na fortepianie) i ustny (badanie dyspozycji słuchowych w zakresie słyszenia wysokościowego, pamięci muzycznej, słyszenia harmonicznego)

  II etap:

  • fortepian lub inny instrument (przygotowanie trzech zróżnicowanych stylistycznie utworów – wykonanie z pamięci nie jest obowiązkowe)
  Dyplom średniej szkoły muzycznej zwalnia z egzaminu z instrumentu.

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kompozycja i teoria muzyki dla absolwentów studiów I stopnia z zakresu kompozycji jest:

  • przedstawienie trzech prac kompozytorskich na różne składy wykonawcze (w tym jedna na większy skład) i rozmowa z kandydatem (wskazane jest dostarczenie nagrań lub symulacji komputerowej przedstawianych partytur)

  Dla absolwentów innych kierunków:

  • przedstawienie trzech prac kompozytorskich na różne składy wykonawcze i rozmowa z kandydatem (wskazane jest dostarczenie nagrań lub symulacji komputerowej przedstawianych partytur)
  • kształcenie słuchu – egzamin pisemny (dwugłosowe dyktando tonalne, realizowane na fortepianie) i ustny (badanie dyspozycji słuchowych w zakresie słyszenia wysokościowego, pamięci muzycznej, słyszenia harmonicznego)

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

B. Ocena

Jestem na kompozycji i teorii muzyki i bardzo sobie chwalę mój wybór, przyjemna atmosfera.