Uniwersytet WSB Merito w Gdyni - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet WSB Merito w Gdyni - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet WSB Merito w Gdyni w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (10 kierunków) i drugiego (2 kierunki) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WSB mogą aplikować na 9 kierunków studiów stacjonarnych oraz 9 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Uniwersytet WSB Merito w Gdyni kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

  • bezpieczeństwo wewnętrzne
  • filologia
  • finanse i rachunkowość
  • informatyka
  • logistyka
  • management
  • pedagogika
  • psychologia w biznesie
  • turystyka i rekreacja
  • zarządzanie

Dowiedz się więcej: merito.pl

 

Uniwersytet WSB Merito w Gdyni należy do największej grupy niepublicznych uczelni w kraju. Cechą charakterystyczną WSB jest przede wszystkim kształcenie w taki sposób, aby każdy student mógł komfortowo łączyć naukę z pracą i życiem prywatnym.

Przy kierunkach studiów działają Rady Biznesu, złożone z przedstawicieli firm i instytucji związanych z daną branżą. Dzięki temu uczelnia ma możliwość śledzenia trendów, reagowania na nie oraz dostosowywania programów kształcenia do aktualnych potrzeb i wymagań rynku. Ponadto, WSB kładzie szczególny nacisk na praktyczny wymiar nauczania. Dlatego część zajęć w ramach niektórych specjalności odbywa się w specjalistycznych laboratoriach wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie, wykorzystywane na co dzień w małych i dużych przedsiębiorstwach.

Uniwersytet WSB Merito w Gdyni oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, drugiego stopnia w połączeniu ze studiami podyplomowymi, jak również odrębnych studiach podyplomowych i w ramach programu MBA, czyli Master of Business Administration.

Uczelnia kojarzona jest głównie z kształceniem o profilu biznesowym, ale oferuje naukę także w innych dyscyplinach, między innymi z obszaru nauk społecznych, czy filologicznych.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu WSB Merito w Gdyni zawiera kierunki reprezentujące różne dziedziny nauki. Każdy kierunek posiada liczne specjalności, w tym także realizowane w języku angielskim.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 03.04.2023 do 16.10.2023 od 03.04.2023 do 16.10.2023
Studia II stopnia od 03.04.2023 do 16.10.2023 od 03.04.2023 do 16.10.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.04.2023 do 16.10.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.04.2023 do 16.10.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.04.2023 do 16.10.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 03.04.2023 do 16.10.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito w Gdyni

Uniwersytet WSB Merito w Gdyni - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet WSB Merito w Gdyni: znaleziono 10

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Management

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia w biznesie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet WSB Merito w Gdyni

Komentarze (0)