Uniwersytet Morski w Gdyni - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Morski w Gdyni - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Morski w Gdyni - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Morskim w Gdyni będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 6 maja do lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia na UMG zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na umg.edu.pl/dla-kandydatow

 

Uniwersytet Morski w Gdyni najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UMG ubiegało się 2478 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Morski w Gdyni przygotował ponad 1,7 tys. miejsc na 10 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się informatyka, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 5 osób. Do popularnych kierunków należały także: transport (ponad 2,5 osoby na miejsce) oraz nawigacja (ponad 2 osoby na miejsce).

 

Uniwersytet Morski w Gdyni kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Morski w Gdyni w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (9 kierunków) i drugiego (8kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AMW mogą aplikować na 10 kierunków studiów stacjonarnych oraz 8 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Morski w Gdyni 2024/2025

 

Uniwersytet Morski w Gdyni kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych - Wydział Mechaniczny UMG
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Elektryczny UMG
 • Elektrotechnika - Wydział Elektryczny UMG
 • Informatyka - Wydział Elektryczny UMG
 • Inżynieria jakości - Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości UMG
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Mechaniczny UMG
 • Nawigacja - Wydział Nawigacyjny UMG
 • Systemy teleinformatyczne - Wydział Elektryczny UMG
 • Transport - Wydział Nawigacyjny UMG
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości UMG

Dowiedz się więcej: www.umg.edu.pl

 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od maja do lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

wrzesień 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2024

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od maja do lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2024
Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc wrzesień 2024
Ogłoszenie wyników - II tura wrzesień 2024
Składanie dokumentów - II tura wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na umg.edu.pl/dla-kandydatow

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Morskim w Gdyni znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

uczelnie i studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Uniwersytecie Morskim w Gdyni

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni powiększyła się o 2 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czekają: eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych oraz systemy teleinformatyczne.

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytecie Morskim w Gdyni

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich pod względem liczby osób na 1 miejsce: informatyka (4), nawigacja (ponad 2), transport (ponad 2), zarządzanie (ponad 2).

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Informatyka: 4 kandydatów
 • Nawigacja: 2 kandydatów
 • Transport: 2 kandydatów
 • Zarządzanie: 2 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Morski w Gdyni: znaleziono 10

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych
Wydział Mechaniczny UMG

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektryczny UMG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektryczny UMG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Wydział Elektryczny UMG

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria jakości
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości UMG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny UMG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nawigacja
Wydział Nawigacyjny UMG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy teleinformatyczne
Wydział Elektryczny UMG

II stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Nawigacyjny UMG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości UMG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Morski w Gdyni

Komentarze (0)