Uniwersytet Rzeszowski - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Rzeszowski - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Rzeszowskim odbędzie się w terminie od 30 maja do 23 września 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na irk.ur.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 30 maja 2022

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na irk.ur.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Rzeszowskim znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Rzeszowie

kierunki studiów w Rzeszowie

uczelnie i studia w Rzeszowie

 

Uniwersytet Rzeszowski kierunki - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Rzeszowski w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 50 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (50 kierunków) i drugiego (44 kierunki) stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (6 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UR mogą aplikować na 58 kierunków studiów stacjonarnych oraz 28 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Rzeszowski kierunki 2022/2023

 

Uniwersytet Rzeszowski kierunki studiów - rekrtuacja 2022/2023

 • Administracja - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Agroleśnictwo - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Archeologia - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Architektura krajobrazu - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Biologia - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Biotechnologia - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Dietetyka - Kolegium Nauk Medycznych UR
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Ekonomia - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Elektroradiologia - Kolegium Nauk Medycznych UR
 • Filologia angielska - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Filologia germańska - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Filologia polska - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Filologia rosyjska - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Filozofia - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Finanse i rachunkowość - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Fizjoterapia - Kolegium Nauk Medycznych UR
 • Fizyka - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Grafika - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Historia - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Informatyka - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Informatyka i ekonometria - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Instrumentalistyka - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Inżynieria materiałowa - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Jazz i muzyka rozrywkowa - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Kierunek lekarski - Kolegium Nauk Medycznych UR
 • Komunikacja międzykulturowa - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Kulturoznawstwo - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Lingwistyka stosowana - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Logistyka w sektorze rolno-spożywczym - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Matematyka - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Mechatronika - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Muzeologia - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Nauki o rodzinie - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Ochrona środowiska - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Pedagogika - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Pedagogika specjalna - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Pielęgniarstwo - Kolegium Nauk Medycznych UR
 • Politologia - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Polonistyka stosowana - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Położnictwo - Kolegium Nauk Medycznych UR
 • Praca socjalna - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Prawo - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Ratownictwo medyczne - Kolegium Nauk Medycznych UR
 • Rolnictwo - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Socjologia - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Studia europejskie - Kolegium Nauk Społecznych UR
 • Systemy diagnostyczne w medycynie - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Sztuki wizualne - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Technologia żywności i żywienie człowieka - Kolegium Nauk Przyrodniczych UR
 • Turystyka historyczna i kulturowa - Kolegium Nauk Humanistycznych UR
 • Turystyka i rekreacja - Kolegium Nauk Medycznych UR
 • Wychowanie fizyczne - Kolegium Nauk Medycznych UR
 • Zdrowie publiczne - Kolegium Nauk Medycznych UR

 

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski jest jednym z młodszych uniwersytetów w skali kraju, ale kontynuującym bogate tradycje akademickie. Misją uczelni jest przede wszystkim prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie, z wykorzystaniem nowoczesnych laboratoriów i specjalistycznej aparatury, służących zdobywaniu wiedzy i doświadczenia, z korzyścią dla różnych dziedzin społeczno- gospodarczych i kulturalnych.

Co zrozumiałe, uczelnia stawia sobie za cel kształcenie, tworzenie optymalnych warunków studiowania, przekazywanie wiedzy w sposób nieszablonowy i atrakcyjny, jak również kształtowanie odpowiedzialnych i obywatelskich postaw.

Uniwersytet Rzeszowski realizuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, a także studiach podyplomowych i doktoranckich. Uczelnia oferuje pozyskiwanie wykształcenia z różnych dziedzin i dyscyplin. Można kształcić się w obszarze studiów filologicznych, rolniczych, medycznych, humanistycznych, czy artystycznych.

Studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymują szeroką paletę programów wymiany studenckiej. Na jej czele stoi najpopularniejszy Erasmus+, lecz oprócz niego dostępny jest między innymi MOST, czy Nawa. Ponadto, na studentów czekają stypendia. Na przykład DAAD- Deutscher Akademischer Austauschdienst oraz GFPS- Stowarzyszenia Naukowo- Kulturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Ponadto, studenci mogą rozwijać pasje i zainteresowania, jak również poszerzać horyzonty poprzez uczestnictwo w licznych kołach naukowych i innych organizacjach studenckich.

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Rzeszowskiego charakteryzuje się sporą różnorodnością. W jednym miejscu można odnaleźć między innymi Agroleśnictwo, Elektroradiologię, Instrumentalistykę, Jazz i muzykę rozrywkową, Kierunek lekarski, Systemy diagnostyczne w medycynie.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 30.05.2022 do 15.07.2022
Studia II stopnia od 30.05.2022 do 15.07.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 30.05.2022 do 15.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 30.05.2022 do 15.07.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Aktualności rekrutacyjne

Uniwersytet Rzeszowski - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Rzeszowski: znaleziono 58

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Kolegium Nauk Społecznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Agroleśnictwo
Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

I stopnia

stacjonarne

Archeologia
Kolegium Nauk Humanistycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura krajobrazu
Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Kolegium Nauk Społecznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia
Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Kolegium Nauk Medycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Kolegium Nauk Humanistycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Kolegium Nauk Humanistycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Kolegium Nauk Społecznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektroradiologia
Kolegium Nauk Medycznych UR

I stopnia

stacjonarne

Filologia angielska
Kolegium Nauk Humanistycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska
Kolegium Nauk Humanistycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Kolegium Nauk Humanistycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Kolegium Nauk Humanistycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Kolegium Nauk Humanistycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Kolegium Nauk Społecznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia
Kolegium Nauk Medycznych UR

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka
Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

II stopnia

stacjonarne

Grafika
Kolegium Nauk Humanistycznych UR

jednolite

stacjonarne

Historia
Kolegium Nauk Humanistycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka i ekonometria
Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

I stopnia

stacjonarne

Instrumentalistyka
Kolegium Nauk Humanistycznych UR

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Jazz i muzyka rozrywkowa
Kolegium Nauk Humanistycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski
Kolegium Nauk Medycznych UR

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Komunikacja międzykulturowa
Kolegium Nauk Humanistycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo
Kolegium Nauk Humanistycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana
Kolegium Nauk Humanistycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Logistyka w sektorze rolno-spożywczym
Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechatronika
Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Muzeologia
Kolegium Nauk Humanistycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nauki o rodzinie
Kolegium Nauk Społecznych UR

I stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika
Kolegium Nauk Społecznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Kolegium Nauk Społecznych UR

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Kolegium Nauk Społecznych UR

jednolite

stacjonarne

Pielęgniarstwo
Kolegium Nauk Medycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Politologia
Kolegium Nauk Społecznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Polonistyka stosowana
Kolegium Nauk Humanistycznych UR

I stopnia

stacjonarne

Położnictwo
Kolegium Nauk Medycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna
Kolegium Nauk Społecznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Kolegium Nauk Społecznych UR

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo medyczne
Kolegium Nauk Medycznych UR

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rolnictwo
Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia
Kolegium Nauk Społecznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Studia europejskie
Kolegium Nauk Społecznych UR

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy diagnostyczne w medycynie
Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

I stopnia

stacjonarne

Sztuki wizualne
Kolegium Nauk Humanistycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologia żywności i żywienie człowieka
Kolegium Nauk Przyrodniczych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka historyczna i kulturowa
Kolegium Nauk Humanistycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Kolegium Nauk Medycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wychowanie fizyczne
Kolegium Nauk Medycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zdrowie publiczne
Kolegium Nauk Medycznych UR

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)