• ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku Zarządzanie to doskonała okazja na zdobycie umiejętności pozwalających na efektywne kierowanie zespołem oraz projektami, jak również poznanie metod poprawiających funkcjonowanie przedsiębiorstw. Absolwenci kierunku Zarządzanie mogą podjąć pracę w instytucjach administracji publicznej i samorządowej oraz firmach konsultingowych. Zdobyte umiejętności pozwalają także na samodzielne prowadzenie biznesu. W ramach studiów na Społecznej Akademii Nauk w Krakowie realizowane są następujące specjalności: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie organizacjami, rachunkowość i zarządzanie finansami oraz marketing i zarządzanie logistyczne. 

  dowiedz się więcej

  wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Na studia można się wstępnie zapisać, wypełniając elektroniczny formularz dostępny na stronie Rekrutacja on-line.

  Nabór na wszystkie kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021  do 30 września 2020 roku. Uruchomienie danego kierunku studiów uwarunkowane jest zgłoszeniem się odpowiedniej liczby osób.

   

   


  Studia II stopnia
   

  Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

   

Opinie (0)


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: