Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Wydział Sztuk Pięknych

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

ul. Wojska Polskiego 121,

91-726 Łódź

tel.: +48 42 25 47 580

 

 

 

Wydział Sztuk Pięknych

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

ul. Wojska Polskiego 121,

91-726 Łódź

tel.: +48 42 25 47 580

 

 

 

 • ILUSTRACJA I KOMIKS Z ELEMENTAMI PREPRODUKCJI GIER I FILMÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pierwsze w Polsce studia podyplomowe w zakresie ILUSTARCJA I KOMIKS Z ELEMENTAMI PREPRODUKCJI GIER I FIMÓW skierowane są:

  • do miłośników ilustracji, komiksu i gier komputerowych,
  • do osób, które posiadają zainteresowania związane z szerokim obszarem sztuk wizualnych.

  Celem studiów podyplomowych jest kształtowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności Słuchaczy w zakresie:

  • tworzenia ilustracji i komiksu, noweli komiksowej, rysunku storyboard, ilustracji książkowej, ilustracji prasowej, adaptacji krótkiej formy literackiej w formie prezentacji wizualnej,
  • malarstwa i rysunku komiksowego i ilustracyjnego,
  • technik filmowych - preprodukcji (animacja, multimedia) czy gier komputerowych, np. storyboard'u, conceptArt'u,
  • tworzenia paneli produkcyjnych i prezentacyjnych,
  • swobodnego prezentowania swoich koncepcji za pomocą szybkiego szkicu malarskiego czy rysunkowego, prewizualizacji- scenariusz obrazkowy, tradycyjnych i cyfrowych technik malarskich, i rysunkowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • NAUCZANIE PLASTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Absolwent studiów podyplomowych Nauczanie plastyki będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych zadań szkoły w zakresie przedmiotu plastyka na różnych poziomach edukacji, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów; będzie posiadała umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji oraz multimedialnych pomocy dydaktycznych; będzie umiejętnie komunikowała się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces.

  Będzie inspirowała i angażowała uczniów do kreatywnego myślenia i działania, wspierała w rozwoju artystycznym; będzie promowała i aktywnie uczestniczyła w różnych formach życia artystycznego, kulturalnego, znaczącego w nauczaniu plastyki;  będzie wykazywała się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności; będzie praktycznie przygotowana do realizowania zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • PROJEKTOWANIE GRAFICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zakładanym celem studiów podyplomowych jest:

  • nauczenie słuchacza wszystkich etapów kreacji komunikatu reklamowego począwszy od analizy rynku, briefingu, formułowania założeń projektowych, kończąc na autorskiej realizacji projektu w programach komputerowych,
  • wykształcenie świadomego projektanta mogącego samodzielnie podejmować zadania projektowe i je skutecznie wykonywać.

  Główne grupy zagadnień projektowych to:

  • umiejętność tworzenia kreatywnej grafiki - ważnego elementu we współczesnej komunikacji wizualnej,
  • umiejętność budowania złożonych układów typograficznych,
  • umiejętność budowania ścisłej zależności między treścią a formą przekazu wizualnego,
  • umiejętność wykorzystania fotografii do celów reklamowych,
  • umiejętność budowania skrótu plastycznego,
  • umiejętność projektowania identyfikacji korporacyjnej.

  Zajęcia realizowane są zarówno w formie wykładów, warsztatów komputerowych jak i ćwiczeń praktycznych wykonywanych po indywidualnych korektach z wykładowcą.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • TWORZENIE DZIEŁ MALARSKICH I RYSUNKOWYCH (MALARSTWO I RYSUNEK) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Malarstwo i Rysunek na Wydziale Malarstwa i Rysunku oparte są o ćwiczenia praktyczne. Mają one poszerzyć i rozwinąć wiedzę oraz umiejętności w dziedzinie malarstwa i rysunku. Kształcenie odbywa się poprzez stawianie jasno sprecyzowanych problemów plastycznych dostosowanych do zaawansowania i możliwości studentów.

  Dają przygotowanie artystyczne i zawodowe w zakresie malarstwa i rysunku poprzez praktykę. Słuchacz poznaje techniki i technologie, orientuję się w aktualnych tendencjach i zjawiskach wyżej wymienionych dziedzin sztuki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)