Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

ul. Wojska Polskiego 121,

91-726 Łódź

tel.: +48 42 25 47 580

 

 

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

ul. Wojska Polskiego 121,

91-726 Łódź

tel.: +48 42 25 47 580

 

 

 

 • ANIMACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Kierunek animacja oferuje zdobycie kompetencji umożliwiających samodzielne projektowanie płaskich i przestrzennych form animowanych, w tym grafiki animacyjnej. Studia na kierunku dają również możliwość rozwinięcia umiejętności w zakresie tworzenia storyboardów, komiksów oraz projektowania gier komputerowych. W programie kształcenia przewidziano między innymi praktyczne zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii, ilustracji, storyboardu i komiksu, animacji płaskiej, animacji przestrzennej, naukę programów do tworzenia grafiki i animacji komputerowej w środowisku 2D i 3D, naukę tworzenia efektów specjalnych, modelowanie postaci i środowiska w grach wideo, projektowanie lalki dla filmu animowanego, preprodukcja gier i filmu, wykłady z historii animacji oraz analizę dzieła filmowego.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  Szczegółowe informację znajdziesz tutaj.

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych umożliwiają uzyskanie wszechstronnego wykształcenia artystycznego obejmującego malarstwo, rysunek, rzeźbę, grafikę artystyczną, projektowanie graficzne, fotografię. Zapewniają zyskanie gruntownej wiedzy z zakresu historii sztuki, filozofii, sztuki aktualnej czy analizy dzieła sztuki. W zależności od wybranej specjalności na studiach I stopnia, studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania scenografii i kostiumów dla teatru i filmu, grafiki, fotografii i działań intermedialnych.

  Mogą również poznać współczesne strategie promocji oraz marketingu kultury i sztuki, a także różnorodne metody prowadzenia warsztatów edukacyjno-artystycznych. Studenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych uczą się twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach kompleksowych projektów artystycznych oraz komercyjnych projektów wizualnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem.
   
   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem.
   
   

 • FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Fotografia i multimedia to kierunek artystyczny kształcący w zakresie fotografii oraz dyscyplin pokrewnych, z uwzględnieniem specjalistycznego kształcenia teoretycznego. Absolwent kierunku jest przygotowany do prowadzenia indywidualnej działalności zawodowej oraz profesjonalnej aktywności artystycznej, a także podjęcia pracy w sektorze kultury w charakterze kuratora i animatora działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych. Absolwent studiów zdolny jest realizować własne projekty zawodowe oraz artystyczne, korzystając z umiejętności warsztatowych, technologicznych i technicznych w obszarze fotografii i multimediów.

  Fotografia to coś więcej niż obraz i więcej niż technika. W ASP spotykają się studenci i pedagodzy, aby pracować nad wizualnymi komunikatami, które opowiadają różne historie i powstają w profesjonalnych warunkach. Możesz użyć fotografii, wideo i animacji do wyrażenia siebie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Fotografia i multimedia jest wynik egzaminu wstępnego.
   
   

   


  Studia II stopnia
   
  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Fotografia i multimedia jest przegląd prac kandydata i rozmowa z kandydatem.
   
   

 • GRAFIKA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Grafika artystyczna to dziedzina sztuki, w której dzieła powstają w efekcie procesu druku. Grafika ma bardzo bogatą tradycję w kulturze europejskiej, jej historia związana ściśle z rozwojem drukarstwa i sięga początków XV wieku. Jest to w pełni autonomiczna dyscyplina artystyczna o szerokich możliwościach, korzystająca jednocześnie z klasycznych technik, jak i nowoczesnych technologii.

  Instytut Grafiki Artystycznej w ASP w Łodzi został powołany w 2019 roku i kontynuuje działania Katedry Grafiki Artystycznej (powstałej w 1971 roku, wówczas pod nazwą Katedra Grafiki Warsztatowej, z inicjatywy profesorów Romana Artymowskiego, Stanisława Fijałkowskiego i Leszka Rózgi). W początkowym okresie istniały trzy pracownie: drzeworytu, technik metalowych i litografii, w kolejnych latach powstały pracownie: sitodruku, podstaw grafiki warsztatowej, technik cyfrowych i technik łączonych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie
   
  Podstawą kwalifikacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Grafika jest wynik egzaminu wstępnego.

 • MALARSTWO Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Kierunek malarstwo jest najmłodszym kierunkiem studiów łódzkiej uczelni. Powstał w roku akademickim 2016/2017. Studia na kierunku malarstwo prowadzone są w profilu praktycznym. Kształcenie realizowane jest przy założeniu, że ponad połowę programu studiów obejmują ćwiczenia kształtujące umiejętności uzyskiwane zarówno podczas warsztatów w uczelni i na plenerach, jak i tych zewnętrznych – prowadzonych przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza Akademią.

  Głównym celem praktyki zawodowej jest poznanie przez studentów specyfiki pracy artystów plastyków m.in.: w teatrach, studiach i wytwórniach filmowych, wydawnictwach książkowych, galeriach, muzeach, agencjach reklamowych i wydawniczych, instytucjach kulturalno-oświatowych. Studia te, oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych w dziedzinie malarstwa lub rysunku na poziomie magisterskim, umożliwiają również zdobycie wiedzy z zakresu dyscyplin pokrewnych – historii sztuki i kultury, analizy i interpretacji dzieła sztuki, z uwzględnieniem najnowszych tendencji w sztuce współczesnej. Ukończenie studiów na kierunku malarstwo pozwala więc wypracować solidne podstawy dla różnych form aktywności artystycznej i intelektualnej.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   

   
  Studia jednolite magisterskie
   
  Podstawą rekrutacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Malarstwo jest wynik egzaminu wstępnego.

 • RZEŹBA Stopień: I II REKRUTACJA

  Na kierunku rzeźba studenci otrzymują w ramach studiów rzetelny kurs tradycyjnych i współczesnych technik rzeźbiarskich od ceramiki i rzeźby w drewnie poprzez brąz, kamień, stal aż po działania wirtualne i nowoczesny artystyczny fusing szkła. Silnym atutem jest profesjonalna kadra dydaktyczna, pozyskujemy najlepszych – oferując przedmiot anatomia, współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym, zaś tajniki rysunku nasi studenci poznają w pracowniach malarskich i rysunkowych rodzimej Uczelni.

  Absolwenci naszych studiów mogą stać się twórcami i projektantami w nowoczesnym sensie, gdy w dziedzinę kreacji przestrzeni wchodzą przebojem nowe media, gdy wiele przedsięwzięć wymaga uczestnictwa artysty poruszającego się w estetyce trzech wymiarów. Druk 3D, medycyna estetyczna to tylko niektóre przykłady dziedzin, w których na świecie coraz częściej korzysta się z wiedzy i umiejętności rzeźbiarzy profesjonalistów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia
   
  Podstawą kwalfikacji na studia pierwszego stopnia na kierunku Rzeźba jest wynik egzaminu wstępnego.

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia
   

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest przegląd portfolio oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)