• FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Anglistyka – Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

  Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie to uczelnia językowa oferująca jeden kierunek kształcenia, czyli Filologię. Jedną z jej specjalności jest Anglistyka.

  Celem kształcenia jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych, nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie językoznawstwa, a także rozwinięcie istotnych kompetencji społecznych. Anglistyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej to pogłębianie umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej oraz kultury myślenia i sztuki argumentacji.

  Studia na kierunku Filologia o specjalności Anglistyka dzielą się na następujące specjalizacje: Nauczycielska, Tłumaczeniowa, Nauczycielsko- Tłumaczeniowa, Komunikacja w biznesie międzynarodowym i administracji. Program nauczania podzielony jest na moduły, wśród których możemy wyróżnić następujące przedmioty: retoryka praktyczna, konwersacje, gramatyka kontrastywna, pisanie ze stylistyką. Moduły przedmiotów specjalizacyjnych zawierają, między innymi, takie zagadnienia jak: komputer w pracy tłumacza, teoria przekładu, korespondencja służbowa i handlowa, emisja głosu, psychologia rozwojowa.

  Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Anglistyki w Lingwistycznej Szkole Wyższej mogą wykorzystać w zawodzie nauczyciela, tłumacza oraz w pracy w międzynarodowych korporacjach, w firmach posiadających kontakty międzynarodowe, w kancelariach prawniczych, w instytucjach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, biurach tłumaczeń.

  Opinie

  Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie opinie? Karolina, studentka Anglistyki mówi:

  „Językiem angielskim zainteresowałam się słuchając muzyki. Z wiekiem zaczęło mnie interesować o czym śpiewa mój ulubiony zespół. Wybrałam Lingwistyczną Szkołę Wyższą w Warszawie przede wszystkim ze względu na możliwość zdobycia certyfikatów. Będąc na studiach należy powoli myśleć o przyszłej pracy, dlatego przymierzam się do egzaminu na tzw. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy – a taką możliwość daje mi właśnie moja uczelnia."

   

  Wiedza, którą zdobędziesz studiując Anglistykę w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie:

  Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • znajomości języka angielskiego na poziomie C1,
  • znajomości drugiego języka obcego na poziomie komunikacyjnym A2 / B1,
  • językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa,
  • sztuki argumentacji,
  • umiejętności pracy w zespole.

   

  Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia, specjalność Anglistyka:

  Absolwent kierunku Filologia o specjalności Anglistyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej znajdzie zatrudnienie:

  • jako nauczyciel,
  • jako tłumacz,
  • w międzynarodowych korporacjach,
  • w kancelariach prawniczych,
  • w instytucjach administracji publicznej,
  • w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych.
  wymagania rekrutacyjne

   

  Proces rekrutacji na studia na kierunku Anglistyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej odbywa się na podstawie testu kwalifikacyjnego

  dowiedz się więcej

Opinie (1)

Jacek Nowakowski Ocena

20 lat tradycji w kształceniu cenionych na rynku pracy specjalistów ?


STACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia: